img
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının programdaki değerlere ilişkin algısal farkındalıkları   
Yazarlar
Prof. Dr. Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Tekin ÇELİKKAYA
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Demet Özgür Ünlüakın
Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü MLA dergilerinde yayımlanan tam makale
Dergi Adı The Journal of Academic Social Science Studies
Dergi Tarandığı Indeksler MLA, EBSCO, ASOS, TEİ, ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Journal Seek, Research Bible, İSAM, Index Copernicus, Mendeley
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 12-2012
Cilt No 5
Sayı 8
Sayfalar 415 / 427
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
Google Scholar 16

Paylaş