img
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Edebiyat Halkası Yöntemiyle Çevre Eğitimine Yönelik Kavramsal Anlayışlarının Geliştirilmesi
Tez Türü Yüksek Lisans
Ülke Türkiye
Kurum/Üniversite Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Enstitü Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilimdalı Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı
Tez Onay Yılı 2023
Öğrenci Adı ve Soyadı Mevra Akbaş Demir
Tez Danışmanı Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ