img
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilgiler öğretim programındaki değerlere ilişkin görüşleri   
Yazarlar
Prof. Dr. Tekin ÇELİKKAYA
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü MLA dergilerinde yayımlanan tam makale
Dergi Adı The Journal of Academic Social Science Studies
Dergi Tarandığı Indeksler MLA, EBSCO, ASOS, TEİ, ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Journal Seek, Research Bible, İSAM, Index Copernicus, Mendeley
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 05-2013
Cilt No 6
Sayı 5
Sayfalar 527 / 556
Doi Numarası 10.9761/JASSS1617
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
Google Scholar 23
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilgiler öğretim programındaki değerlere ilişkin görüşleri

Paylaş