img
Sosyal bilgiler dersi programındaki enerji içerikli sosyo-bilimsel konulara ilişkin öğrenci bilgi düzeyleri
Tez Türü Yüksek Lisans
Ülke Türkiye
Kurum/Üniversite Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Enstitü Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilimdalı Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı
Tez Onay Yılı 2018
Öğrenci Adı ve Soyadı Cansu Tekinarslan Şahiner
Tez Danışmanı Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ