img
Ecological footprints of primary school students and recommendations to diminish them   
Yazarlar
Prof. Dr. Hayriye SAYHAN
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Sencer Remzi SAYHAN
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Uluslararası alan indekslerindeki dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences
Dergi Tarandığı Indeksler ISI, ISC, CABI, DOAJ, EBSCOInc., e-journal Database, Agriculture Resources, etc.
Makale Dili İngilizce
Basım Tarihi 01-2013
Cilt No 13
Sayı 4
Sayfalar 521 / 530
Doi Numarası 10.5829/idosi.aejaes.2013.13.04.306
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
Google Scholar 6
Ecological footprints of primary school students and recommendations to diminish them

Paylaş