img
Sosyal Bilgiler Dersinde (Sosyo Bilimsel Bir Konu Olarak) Küresel Isınma Hakkında Öğrenci Görüşleri   
Yazarlar
Sefa Gedik
Prof. Dr. Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Researcher Social Science Studies
Dergi ISSN 2148-2691
Dergi Tarandığı Indeksler Germany National Library, Index Copernicus, SOBİAD, ABL Universitat Bibliothek Leipzig, German Institute of Global and Area Studies GIGA vd.
Makale Dili İngilizce
Basım Tarihi 09-2018
Cilt No 6
Sayı 3
Sayfalar 340 / 363
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
Google Scholar 11

Paylaş