img
Kırşehir Şehir Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi   
Yazarlar
Prof. Dr. Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Mustafa TÜRKYILMAZ
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ARMUT
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Diğer hakemli ulusal dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Dergi ISSN 2149-0767
Dergi Tarandığı Indeksler Sobiad, Türk Eğitim İndeksi
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 12-2017
Cilt No 3
Sayı 2
Sayfalar 103 / 118
Makale Linki http://dergipark.gov.tr/aeusbed/issue/33268
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları

Paylaş