img
Sosyal bilgiler sınıf ve fen bilgisi öğretmen adaylarının coğrafya kavramına yönelik metafor durumları   
Yazarlar
Prof. Dr. Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayımlanan tam makale
Dergi Adı Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Dergi Tarandığı Indeksler ULAKBİM, EBSCO, ASOS, DOAJ ve Türk Eğitim İndeksi
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 12-2007
Cilt No 8
Sayı 2
Sayfalar 55 / 69
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
Google Scholar 251

Paylaş