img
Coğrafya ile ilişkili fen konularının öğretimine yönelik öz yeterlilik inanç ölçeğinin geliştirilmesi   
Yazarlar
Aykut Emre Bozdoğan
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayımlanan tam makale
Dergi Adı Necatibey Eğitim Fakültesi Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi
Dergi ISSN 1307-6086
Dergi Tarandığı Indeksler AERA SPECİAL INTEREST GROUP, ASİAN EDUCATİON INDEX, ASOS, DOAJ, EDUCATİONAL NETWORK FOR AUSTRALİA (EDNA), GENAMİCS JOURNALSEEK, INDEXCOPERNİCUS, EBSCO-EDUCATİON RESEARCH COMPLETE, ULAKBİM SBVT
Makale Dili İngilizce
Basım Tarihi 12-2008
Cilt No 2
Sayı 2
Sayfalar 66 / 81
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
Google Scholar 115

Paylaş