img
Determination of the change that occurs on visual perception of primary school students regarding the concept of environmental pollution by means of images  
Yazarlar
Prof. Dr. Hayriye SAYHAN
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Sencer Remzi SAYHAN
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Melehat Biterge
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi
Dergi ISSN 1309-0682
Dergi Tarandığı Indeksler Ulakbilim
Makale Dili İngilizce
Basım Tarihi 01-2013
Cilt No 14
Sayfalar 597 / 604
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları

Paylaş