img
Coğrafya öğretiminde gezi gözlem tekniğini kullanabilme öz yeterlilik inanç ölçeğinin geliştirilmesi    
Yazarlar
Prof. Dr. Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Özet
Çalışmada, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilgiler dersi kapsamındaki coğrafya içerikli konuların öğretiminde gezigözlem tekniğini kullanabilme öz-yeterlilik inanç düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilen öz-yeterlilik inanç ölçeğinin oluşum aşamaları detayları ile sunulmuştur. Kapsam geçerliliği sonucunda 30 maddeye düşülen taslak ölçek Mayıs 2007’de Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören toplam 107 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel hesaplamaları SPSS Paket programı ile analiz edilmiştir. Gerekli geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları yapıldıktan sonra 24 maddeye indirilen beşli likert tipi ölçek kullanıma hazır hale getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler
öz yeterlik inancı,öz-yeterlik ölçeği,coğrafya dersleri,gezi-gözlem tekniği,ahi evran üniversitesi,öğretmen adayları
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayımlanan tam makale
Dergi Adı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Dergi Tarandığı Indeksler ULAKBİM, ARAŞTIRMAX, ASOS İNDEKS, PEGEM EĞİTİM BİLİMLERİ İNDEKSİ, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 05-2008
Sayı 25
Sayfalar 13 / 23
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
TRDizin 4
Google Scholar 23

Paylaş