img
Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler öğretiminde uygulanan ölçme değerlendirme yaklaşımına ilişkin görüşleri   
Yazarlar
Ali Meydan
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Bildiri Türü Tebliğ/Bildiri
Bildiri Alt Türü Tam Metin Olarak Yayımlanan Tebliğ (Ulusal Kongre/Sempozyum)
Bildiri Niteliği Alanında Hakemli Ulusal Kongre/Sempozyum
Bildiri Dili Türkçe
Kongre Adı VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
Kongre Tarihi 02-05-2008 / 04-05-2008
Basıldığı Ülke Türkiye
Basıldığı Şehir
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
Google Scholar 18

Paylaş