img
Sosyal bilgiler dersi öğrenme ortamlarının öğrenci merkezli eğitim açısından değerlendirilmesi
Tez Türü Yüksek Lisans
Ülke Türkiye
Kurum/Üniversite Ahi Evran Üniversitesi
Enstitü Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilimdalı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Tez Onay Yılı 2011
Öğrenci Adı ve Soyadı Durdane Öztürk
Tez Danışmanı Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ