img
Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Coğrafyacı Algısı II: Fiziksel Özellikler    
Yazarlar
Doç. Dr. Yurdal DİKMENLİ
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Özet
Bu çalışma coğrafya öğretmen adaylarının coğrafyacı algısına ilişkin imajlarını açığa çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Coğrafya öğretmeni adaylarının coğrafyacının fiziksel özelliklere ilişkin görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın verileri Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Coğrafya Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören 74 coğrafya öğretmen adayından alınmıştır. Nitel desende tasarlanan çalışmada toplanan dokümanlar içerik analizi ile tümevarımsal olarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonunda coğrafya öğretmen adaylarının coğrafyacının taşıdığı fiziksel özelliklere ilişkin algıları dış görünüş (1), bedensel yapı (2) ve karakteristik özellik (3) olmak üzere üç kategoriden oluştuğu görülmüştür. Katılımcıların çizimlerinden ortak bir coğrafyacı dış görünüşü tasviri yapıldığında; arazi çalışmasında ağırlıklı olarak bol, rahat, çok cepli pantolon ve yelek ile uzun arazi çalışmaları sonunda saç ve sakal bakımı ötelenmiş bir görselin ortaya çıktığı; sınıf, laboratuvar, çalışma odası gibi iç mekân çizimlerinde ise coğrafyacının resmi veya günlük kıyafetli saç-sakal bakımı özenli olarak resmedildiği söylenebilir. Coğrafya öğretmeni adaylarının coğrafyacının cinsiyetine ilişkin algıları cinsiyet önemli değildir, erkek ve kadın olmak üzere 3 kategoride; yaşına ilişkin algıları ise herhangi bir yaşı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır
Anahtar Kelimeler
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Diğer hakemli ulusal dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
Dergi ISSN 2147-1037
Dergi Tarandığı Indeksler Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 08-2017
Cilt No 18
Sayı 2
Sayfalar 449 / 469
Makale Linki http://kefad.ahievran.edu.tr/Kefad/ArchiveIssues/PDF/78a14883-a9d9-e711-80fc-00224d68272d
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
Google Scholar 2

Paylaş