img
Sosyal bilgiler dersinde (Sosyobilimsel bir konu olarak) küresel ısınma hakkında öğrenci görüşleri
Tez Türü Yüksek Lisans
Ülke Türkiye
Kurum/Üniversite Ahi Evran Üniversitesi
Enstitü Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilimdalı Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı
Tez Onay Yılı 2018
Öğrenci Adı ve Soyadı Sefa Gedik
Tez Danışmanı Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ