img
How Social Studies Teachers Reflect Their Immediate Environment:Kırıkkale Case   
Yazarlar
Gün Erol Şahin
Prof. Dr. Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Uluslararası alan indekslerindeki dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Participatory Educational Research (PER)
Dergi ISSN 2148-6123
Dergi Tarandığı Indeksler ERIC
Makale Dili İngilizce
Basım Tarihi 01-2021
Cilt No 8
Sayı 1
Sayfalar 292 / 308
Makale Linki http://www.perjournal.com/archieve/issue_8_1/Per_2021_17_pdf.pdf
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
Google Scholar 1

Paylaş