img
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının coğrafya konularında harita ve harita sembollerini kullanabilme becerileri
Tez Türü Yüksek Lisans
Ülke Türkiye
Kurum/Üniversite Ahi Evran Üniversitesi
Enstitü Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilimdalı İlköğretim Ana Bilim Dalı
Tez Onay Yılı 2016
Öğrenci Adı ve Soyadı Gökmen Güneş
Tez Danışmanı Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ