img
COĞRAFYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYACI ALGISI I ZİHİNSEL ÖZELLİKLER VE ÇALIŞMA DURUMU    
Yazarlar
Prof. Dr. Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Yurdal DİKMENLİ
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Özet
Bu çalışma coğrafya öğretmen adaylarının coğrafyacı algılarını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Coğrafya öğretmeni adaylarının coğrafyacının taşıdığı zihinsel özellikler ve çalışma durumuna ilişkin görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Coğrafya öğretmenliği bölümünde okuyan 74 coğrafya öğretmen adayı ile gerçekleştirilen çalışma nitel araştırma modelindedir. Toplanan dokümanlar içerik analizi yöntemiyle tümevarımsal olarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda coğrafya öğretmen adaylarının coğrafyacının taşıdığı zihinsel özelliklere ilişkin algıları taşıdığı kişiliksel özellik, düşünme biçimi, coğrafi ilkeler ve zekâ tipleri olmak üzere dört kategoride toplanmıştır. Coğrafya öğretmen adaylarının coğrafyacının yaptığı aktivitelere ilişkin algıları arazi çalışma aktiviteleri, coğrafi sorgulama aktiviteleri, kişisel gelişim aktiviteleri, harita aktiviteleri, grafik ve diyagram aktiviteleri ve eğitsel aktiviteler olmak üzere altı kategoride toplanmıştır. Coğrafyacının çalışma mekânına ilişkin ilk üç sırada doğa ve insanın birlikte olduğu her mekân, bütün dünya ve mekân sınırlandırılamaz şeklinde görüş bildirmişlerdir. Coğrafya öğretmen adayları coğrafyacının kullandığı objeler arasında sırasıyla haritalar, küre, pusula, bilgisayar, atlas, fotoğraf makinesi, jeolog çekici gibi malzemeleri saymışlardır. Aday coğrafya öğretmenlerinin yaklaşık yarısı coğrafyacıların çalışma saatlerine ilişkin herhangi bir saati yok her zaman çalışabilir derken, mutluluklarına ilişkin %63,5'i coğrafyacıların mutlu olduklarını belirtmişlerdir.
Anahtar Kelimeler
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı ULUSLARARASI AVRASYASOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
Dergi Tarandığı Indeksler EBSCO
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 09-2016
Cilt No 7
Sayı 24
Sayfalar 75 / 98
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
TRDizin 1
Google Scholar 3

Paylaş