img
Ortaöğretim coğrafya öğretmenlerinin öğretim yöntem ve teknikleri kullanabilme yeterlilikleri   
Yazarlar
Prof. Dr. Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayımlanan tam makale
Dergi Adı Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Dergi Tarandığı Indeksler ULAKBİM, EBSCOHOST, ASOS, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ, DOAJ
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 12-2004
Cilt No 5
Sayı 2
Sayfalar 75 / 83
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
Google Scholar 107

Paylaş