img
Coğrafya dersi öğretim programında sürdürülebilir kalkınma   
Yazarlar
Prof. Dr. Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
Dergi ISSN 1303-5134
Dergi Tarandığı Indeksler Index Copernicus International, EBSCO, ICAAP, DOAJ, intute: social scien, WestCat, etc.
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 01-2011
Cilt No 8
Sayı 2
Sayfalar 595 / 615
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
Google Scholar 34

Paylaş