img
COĞRAFİ KEŞİFLER KONUSUNUN ÖĞRETİLMESİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ   
Yazarlar
Prof. Dr. Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Meryem Cengiz
Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayımlanan tam makale
Dergi Adı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Dergi ISSN 2146-5983
Dergi Tarandığı Indeksler TR DİZİN
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 10-2022
Sayı 64
Sayfalar 297 / 318
Makale Linki https://dergipark.org.tr/en/pub/maeuefd/issue/73218/1082789
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları

Paylaş