img
Sosyal bilgiler öğretmenleri öğrencilerine ne okutmalı? Bir okuma listesi önerisi
Tez Türü Yüksek Lisans
Ülke Türkiye
Kurum/Üniversite Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Enstitü Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilimdalı Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı
Tez Onay Yılı 2022
Öğrenci Adı ve Soyadı Ayşenur Yıldırım
Tez Danışmanı Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ