img
Sosyal bilgiler öğretiminde çalışma yaprakları kullanılmasının kavram yanılgılarını gidermeye etkisi
Tez Türü Yüksek Lisans
Ülke Türkiye
Kurum/Üniversite Ahi Evran Üniversitesi
Enstitü Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilimdalı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Tez Onay Yılı 2012
Öğrenci Adı ve Soyadı Özlem Elvan
Tez Danışmanı Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ