img
Sosyal bilgiler dersinde haritada konumlandırma becerileri
Tez Türü Yüksek Lisans
Ülke Türkiye
Kurum/Üniversite Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Enstitü Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilimdalı Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı
Tez Onay Yılı 2019
Öğrenci Adı ve Soyadı Fatoş Boyraz
Tez Danışmanı Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ