img
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının küresel vatandaşlık tutum düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi
Tez Türü Yüksek Lisans
Ülke Türkiye
Kurum/Üniversite Ahi Evran Üniversitesi
Enstitü Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilimdalı İlköğretim Ana Bilim Dalı
Tez Onay Yılı 2013
Öğrenci Adı ve Soyadı Emrullah Göl
Tez Danışmanı Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ