img
Öğretmen Adaylarının Millî Parklara Yönelik Algı ve Bilgi Düzeyleri: İlişkisel Bir Çalışma   
Yazarlar
Doç. Dr. Hamza YAKAR
Türkiye
Prof. Dr. Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Yurdal DİKMENLİ
Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi
Dergi ISSN 2618-5725
Dergi Tarandığı Indeksler ESJI, Asos, Index Copernicus, Türk Eğitim İndeksi vb.
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 06-2021
Cilt No 5
Sayı 1
Sayfalar 135 / 151
Doi Numarası 10.38015/sbyy.903158
Makale Linki https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1661980