img
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN YEREL COĞRAFİ BİLGİ DÜZEYİ: KIRIKKALE ÖRNEĞİ  
Yazarlar
Gün Erol Şahin
Prof. Dr. Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Bildiri Türü Tebliğ/Bildiri
Bildiri Alt Türü Tam Metin Olarak Yayımlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum)
Bildiri Niteliği Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum
Bildiri Dili Türkçe
Kongre Adı 2. UYluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi
Kongre Tarihi 03-10-2019 / 05-10-2019
Basıldığı Ülke
Basıldığı Şehir
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları

Paylaş