img
Öğretim Elemanlarının Türkiye’de Nükleer Enerjiye Yönelik Görüşleri   
Yazarlar
Doç. Dr. Yurdal DİKMENLİ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
İbrahim Gafa
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi
Dergi ISSN 2149-4932
Dergi Tarandığı Indeksler SOBİAD
Makale Dili İngilizce
Basım Tarihi 10-2019
Cilt No 5
Sayfalar 254 / 272
Makale Linki https://dergipark.org.tr/tr/pub/gebd/issue/49407/581771
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
Google Scholar 6

Paylaş