img

Prof. Dr. Abdullah AYDIN

  • Eğitim Fakültesi
  • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
  • Fen Bilgisi Eğitimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
66
Atıf
140
h-index
6
Proje
3
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Eğitimi (Dr), 1996, 2004
Yüksek Lisans, Türkiye, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli), 1991, 1995
Lisans, Türkiye, Uludağ Üniversitesi, Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi, Kimya Pr., 1986, 1990
Araştırma Alanları
Kimya Eğitimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Eğitimi (Dr), 1996, 2004
Yüksek Lisans, Türkiye, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli), 1991, 1995
Lisans, Türkiye, Uludağ Üniversitesi, Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi, Kimya Pr., 1986, 1990
Kayıt Yok
Fransızca, ÜDS, 65, Güz, 2008
Konuşmalarım, BİLGİ VE AKIL, Ankara/, Türkiye, 25-11-2019, 25-11-2019
Çalışma, EYFOR 8, TOBB ETÜEkonomi ve tEknoloji Üniversitesi, Türkiye, 19-10-2017, 21-10-2017
Sertifika, İlkyardımcı Sertifikası, Ahi Evran Üniversitesi AESEM İlkyardım Eğitim Merkezi, Türkiye, 19-04-2017, 19-04-2020
[UAK] Eğitim Bilimleri Kimya Eğitimi Kimya Eğitimi
2020-, Profesör, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye
2014-2019, Doçent, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Türkiye
2007-2014, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye
2020-, Bölüm Başkanı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2017-2017, Anabilim Dalı Başkanı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2017-2017, Anabilim Dalı Başkanı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2017-2020, Bölüm Başkanı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2014-2017, Myo/Yüksekokul Müdürü, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2012-2015, Enstitü Müdür Yardımcısı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2012-2015, Enstitü Müdür Yardımcısı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2011-2014, Anabilim Dalı Başkanı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2011-2014, Anabilim Dalı Başkanı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2011-2014, Anabilim Dalı Başkanı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2011-2014, Anabilim Dalı Başkanı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2011-2014, Anabilim Dalı Başkanı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2011-2014, Anabilim Dalı Başkanı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2011-2017, Enstitü Müdür Yardımcısı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2007-2010, Anabilim Dalı Başkanı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Rabia Ateş, Yüksek Lisans, Öğretmenlerin fen öğretiminde sanal gerçeklik kullanma niyetlerine ilişkin kavramsal bir modelin geliştirilmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Emrah Yıldırım, Yüksek Lisans, Bilim ve Sanat Merkezleri Destek Eğitim Programları Fen Bilimleri Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Abdulkadir Aydın, Yüksek Lisans, DENEYAP TÜRKİYE TASARIM VE ÜRETİM ORTAOKUL DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (ÖLÇEK GELİŞTİRME), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Fatma Gazioğlu, Yüksek Lisans, Öğretmenlerin fen eğitimine yönelik öz-yeterlik inançlarının incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
İpek Öz, Yüksek Lisans, Fen alanı öğretmenlerinin uzaktan eğitim araçlarını kullanma niyetlerini etkileyen faktörler: YEM, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Pınar Doğan, Yüksek Lisans, 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersi Öğretim programında yer alan olgu, olay ve genellemeleri bilme düzeylerinin incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Zeliha Kıvanç, Yüksek Lisans, Yeni zelanda ve Türkiye'nin fen bilimleri dersi öğretim programlarının kazanım benzerlikleri yönünden incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Emine Doğan Akdeniz, Yüksek Lisans, Matematik destekli fen öğretiminin 6. Sınıf öğrencilerinin tutum, motivasyon ve akademik başarıları üzerindeki etkisi: Yoğunluk örneği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Fatih Acer, Yüksek Lisans, 6. sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programındaki "olgu ve genellemelerin" tespit edilmesi, sunuş ve aktarma modellerinin kullanılabilirliğinin incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Mediha Yılmaz Gürcü, Yüksek Lisans, Cumhuriyetten günümüze hazırlanan fen müfredatlarında benimsenen öğrenme anlayışları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Aslıhan Haliloğlu, Yüksek Lisans, 2013 ve 2018 ortaokul fen bilimleri dersi öğretim programlarında çevre içerikli kazanımların karşılaştırılması, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Burak Çiftçi, Yüksek Lisans, Türkiye ve Etiyopya ortaöğretim fen müfredatlarının kazanımlar yönünden karşılaştırılması, Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Serbay Durmaz, Doktora, 8. sınıf öğrencilerinin ısı ve sıcaklık konusundaki bilgilerinin epistemolojik inançlar açısından incelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Lütfiye Nisa Bilgin, Yüksek Lisans, Bilim kurgunun fen bilimleri dersinin öğrenme hedeflerine yönelik fen bilimleri öğretmenlerinin görüşleri, Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Fatma Turan, Yüksek Lisans, Ortaokul 8.sınıf fen ve teknoloji öğretim programı çerçevesinde ders kitabının bilimsel süreç becerileri açısından karşılaştırılması ve bilimsel süreç becerilerinin uygulanabilirliğine yönelik öğretmen görüşleri, Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Çağrı Güven, Yüksek Lisans, 6, 7, 8. sınıflar fen ve teknoloji dersi öğretim programı'ndaki soruların yenilenmiş bloom taksonomisi'ne göre incelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
Öznur Erbey, Yüksek Lisans, İlköğretim 7.sınıf öğrencilerinin öğrenme stili ile fen ve teknoloji dersi başarısı arasındaki ilişki, Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Fatma Nur Öztürk, Yüksek Lisans, 7. sınıf fen ve teknoloji müfredat modülasyonu: Öğretmenden gelen özgün anlamlar (Analojiler), Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2012, (Asıl Danışman)
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Cacabey Astronomi ve Uzay Temalı Materyal Tasarımı (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2017
Çiçekdağı Meslek Yüksekokuluna Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Araştırma ve Uygulama Alt Yapı Projesi: Laboratuvar Kurulumu (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2014-2015
Mevcut Fen Bilgisi Laboratuvarlarının İyileştirilmesi ve Eski Öğretmen Okulundan Kalma Deneysel Malzemelerin Sergilenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2014-2015
Kayıt Yok
Gazioğlu, F., Gazioğlu, F., Ateş, H., Aydın, A. (2023) "Öğretmenlerin Fen Eğitimine Yönelik Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi", Eğitim Bilim ve Araştırma Dergisi (EBAD), 4 (2) pp. 311-336 Link   
Demir, E., Aydın, A. (2023) "2018 Ortaöğretim 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının 21.Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi", Educational Academic Research, (51) pp. 75-90 [TR Dizin] Link  
Ateş, R., Ateş, R., Ateş, H., Aydın, A. (2023) "Öğretmenlerin Fen Öğretiminde Sanal Gerçeklik Kullanma Niyetlerine İlişkin Kavramsal Bir Modelin Geliştirilmesi", Türkiye Kimya Derneği Dergisi Kısım C: Kimya Eğitimi, 8 (2) pp. 157-182 Link   
Çiftçi, B., Aydın, A. (2023) "Fen Bilimleri öğretmenlerinin kariyer basamakları (uzman ve başöğretmen) ile ilgili görüşleri", Türkiye Kimya Derneği Dergisi Kısım C: Kimya Eğitimi, 8 (2) p. 111 Link DOI   
Çiftçi, B., Aydın, A. (2023) "6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabında Bulunan Metafor ve Analojilerin Tespiti", Türkiye Kimya Derneği Dergisi Kısım C: Kimya Eğitimi, 8 (8) pp. 31-48 Link  
Aydın, A., Kıvanç, Z. (2022) "The Similarities of Achievements towards STEM Activity in Science Course Teaching Curricula in Turkey Physical Events/New Zealand Physical World", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, 37 (1) pp. 11-32 [ESCI] Link DOI   
Akdeniz, E.D., Kartal, B., Aydın, A. (2021) "MATEMATİK DESTEKLİ YOĞUNLUK KONUSU ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARI VE FEN VE MATEMATİK TUTUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ", Trakya Eğitim Dergisi, 2 (3) pp. 1130-1147 [TR Dizin] Link    
Kıvanç, Z., Aydın, A. (2021) "7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabında Kimya Kavramlarına Yönelik Analojilerin Tespiti", Türkiye Kimya Derneği Dergisi Kısım C: Kimya Eğitimi, 6 (1) pp. 93-106 Link  
Çiftçi, B., Aydın, A. (2020) "Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Platformu Hakkında Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşleri", Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kısım C: Kimya Egitimi, 5 (2) pp. 111-130 Link   
Kıvanç, Z., Aydın, A. (2020) "Türkiye ve Yeni Zelanda Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarında Bilimin Doğası Kazanımlarının Benzerlikler Yönünden İncelenmesi†", Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kısım C: Kimya Egitimi, 5 (1) pp. 1-34 Link   
Çiftçi, B., Aydın, A. (2020) "Türkiye ve Singapur Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programlarında Bulunan “Çözeltiler” Ünitesindeki Kazanımların Benzerlik Yönünden Karşılaştırılması", Türkiye Kimya Derneği Dergisi, Kısım C: Kimya Eğitimi, 5 (2) pp. 205-222 Link   
Ayyıldız, Y., Aydın, A., Nakiboğlu, C. (2019) "2018 Yılı Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Orijinal Ve Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (52) pp. 340-376 [TR Dizin] Link    
Aydın, A., Selimoğlu, Y.A., Nakiboğlu, C. (2019) "2018 Fen Lisesi Kimya Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi ve 2018 Kimya Dersi Öğretim Programı ile Karşılaştırılması", Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 13 (2) pp. 1186-1215 [TR Dizin]   
Kıvanç, Z., Aydın, A. (2019) "John Dewey’in Demokratik Yaşam Felsefesinin Fen Bilimleri DersiÖğretim Programlarına Yansıması: Türkiye ve Yeni Zelanda Örneği", Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kisim C: Kimya Egitimi, 4 (1) pp. 27-42  
Durmaz, S., Aydın, A. (2019) "8. Sınıf Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklık Konusundaki Bilgilerinin Epistemolojik İnançlar Açısından İncelenmesi", Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kisim C: Kimya Egitimi, 4 (2) pp. 43-60  
Aydın, A. (2019) "Johan Vilhelm Snellman’s–Finnish Philosopher, Writer,Diplomat–Statement “Science Centers for All”", International Education Studies, 12 (12) pp. 85-100 Link DOI   
Çiftçi, B., Aydın, A. (2018) "Türkiye ve Etiyopya Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programlarında Bulunan “Çözeltiler” Ünitesindeki Kazanımların Benzerlik Yönünden Karşılaştırılması", Turkiye Kimya Dernegi Dergisi, Kisim C: Kimya Egitimi, 3 (1) pp. 1-16  
Aydın, A., Aytekin, C. (2018) "Teaching Materials Development and Meeting the Needs of the Subject: A Sample Application", International Education Studies, 11 (8) pp. 27-38 DOI   
Güven, Ç., Aydın, A. (2017) "YEDİNCİ SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI SORULARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ BAKIMINDAN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ", Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (35) pp. 223-233 [TR Dizin]  
Güven, Ç., Aydın, A. (2017) "8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programında Bulunan SorularınYenilenmiş Bloom Taksonomisinin Bilişsel Süreç Boyutuna Göreİncelenmesi", Türkiye Kimya Derneği Dergisi, Kısım C: Kimya Eğitimi, 2 (1) pp. 87-106  
Aydın, A. (2013) "LEARNER ACQUISITION AND ITS RELATIONSHIP WITH CONSTRUCTIVIST LEARNER ROLES IN A SECONDARY EDUCATION CHEMISTRY CURRICULUM IN QUÉBEC CANADA", International Education Studies, 6 (7) pp. 88-99 Link DOI   
Aydın, A., Yasemin, G.A. (2013) "Turkish Science Student Teachers Conceptions on the States of Matter", International Education Studies, 6 (5) pp. 104-115 Link DOI   
Kılınç, A., Aydın, A. (2013) "Turkish Student Science Teachers Conceptions of Sustainable Development A Phenomenography", International Journal of Science Education, 35 (5) pp. 731-752 [SSCI] DOI   
Aydın, A. (2013) "REPRESENTATION OF SCIENCE PROCESS SKILLS IN THE CHEMISTRYCURRICULA FOR GRADES 10 11 AND 12 TURKEY", International Journal of Education and Practice, 1 (5) pp. 51-63 Link   
Aydın, A. (2013) "Material development and meeting learner’s need", Educational Research and Reviews, 8 (17) pp. 15533-1543 Link   
Aydın, A. (2011) "Çeşitli Ülkelerde Yapılan Ortaöğretim Kimya Müfredatlarını GeliştirmeÇalışmalarının Karşılaştırılması", Trakya University Journal of Education, 1 (2) pp. 1-27 [TR Dizin]  
Aydın, A. (2011) "Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Bazı Matematik Kavramlarına Yönelik Hatalarının veBilgi Eksiklerinin Tespit Edilmesi", BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi, 13 (1) pp. 78-87 Link  
Aydın, A. (2010) "Kimya I Ders Kitabının Öğretmen GörüşlerineGöre Değerlendirilmesi", Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1) pp. 207-224 Link   
Aydın, A. (2010) "Cumhuriyet Dönemi Ortaöğretim Kimya ÖğretimProgramlarının Esnek Program Ve UygulamalarıAçısından Değerlendirilmesi", BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi, 12 (2) pp. 61-74 Link  
Aydın, A. (2009) "1992 Kimya I ders kitabındaki konu sıralamasının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi ve 2007 kimya I ders kitabındaki konu sıralaması ile karşılaştırılması", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (36) pp. 62-80 [TR Dizin] Link  
Aydın, A. (2008) "Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programında Periyodik Sistem ile İlgili Kavramların VerilişSırasının İncelenmesi (A.B.D ve Türkiye Örneği)", Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10 (1) pp. 76-84 [TR Dizin]  
Aydın, A. (2008) "Ortaöğretim Öğretmenlerinin 1992 den Beri Uygulanan Ortaöğretim Kimya Müfredatları Hakkındaki Görüşleri", Eğitim ve Bilim, 33 (148) pp. 87-99 [SSCI]   
Aydın, A. (2007) "Ortaöğretim kimya dersi öğretim programının uygulama süreciningerçekleştirilmesinde 1992’den beri uygulanan ortaöğretim kimya müfredat programınınuygunluğu konusunda öğretmen görüşleri", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1) pp. 223-233   
Aydın, A. (2006) "Çeşitli Ülkelerin Orta Öğretim Kimya Derslerinin Müfredatlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi ve Türkiye İçin Yeni Bir Kimya Müfredat Çerçevesi Önerisi", Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi, 7 (2) pp. 199-205   
Gazioğlu, F., Ateş, H., Aydın, A. (2022) "Öğretmenlerin Fen Eğitimine Yönelik Öz- Yeterlilik Algılar", 12th International Congress on Social Sciences-Humanities And Education , İstanbul, Türkiye, (Mart 2022
Öz, İ., Ateş, H., Aydın, A. (2022) "Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitim Araçlarını Kullanma Niyetlerinin Belirlenmesi", 2 nd. International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies (ISSRIS’22) Proceedings Book , Bandırma, Türkiye, (Mart 2022
Aydın, A., Ayyıldız, Y., Nakiboğlu, C. (2019) "2018 Yılı Ortaöğretim Fen Lisesi Kimya Dersi Öğretim Programındaki Kazanımların Yeniden Düzenlenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi", 6. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi , Türkiye, (Mayıs 2019
Acer, F., Aydın, A. (2018) "6. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ “OLGU VE GENELLEMELERİN” TESPİT EDİLMESİ, SUNUŞ VE AKTARMA MODELLERİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ", 9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu’xxna (EYFOR-9) , (Aralık 2018
Haliloğlu, A., Aydın, A. (2018) "ORTAOKUL 6,7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SERA ETKİSİ KONUSUYLA İLGİLİ KAVRAM YANILGILARI", 9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu’xxna (EYFOR-9) , (Aralık 2018
Kıvanç, Z., Aydın, A. (2018) "YENİ ZELANDA VE TÜRKİYE’NİN 8.SINIF FEN MÜFREDATLARININ KAZANIM BENZERLİKLERİ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI", 9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu’xxna (EYFOR-9) , (Aralık 2018
Ateş, H., Aydın, A., Uluay, G., Arıkan, N. (2017) "The material design of cacabey astronomy and space theme", II. International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS) , Roma, İtalya, (Mayıs 2017 
Uluay, G., Ateş, H., Aydın, A., Arıkan, N. (2017) "THE EFFECTS OF DRAWING ON GIFTED STUDENTS’ OPINIONS TOWARDS SPACE", 3RD INTERNATIONAL CONGRESSon EDUCATION SCIENCESAND LEARNING TECHNOLOGY , (Kasım 2017 
Aydın, A., Küçükkarasu, L., Çoban, N., Kahveci, N., Canıtez, O. (2017) "AMASYA, KAYSERİ VE KONYA ŞEKER FABRİKALARINDA ÜRETİLEN SIKILMIŞ KÜSPELERDEKİ ŞEKER MİKTARININ TESPİT EDİLMESİ VE BU KÜSPELERDEKİ ŞEKER MİKTARININ GİDERİLEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI", 1nd International Turkish World Enginering and Science Congress , (Aralık 2017
Aydın, A. (2017) "DİL VE DÜNYA ...", EYFOOR 8 , (Ekim 2017
Çiftçi, B., Aydın, A. (2016) "Türk ve Etiyopya Fen Dersi Öğretim Programlarındaki Çözeltiler Ünitesinde Geçen Kazanımların Benzerlik Yönünden Karşılaştırılması", IIIrd INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS , (Haziran 2016
Güven, Ç., Aydın, A. (2016) "SEKİZİNCİ SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ İKİNCİ TEOG SINAVINDA SORULAN SORULARIN YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ NE GÖRE İNCELENMESİ", 12. ULUSAL FEN BİLİMLERİVEMATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ , Türkiye, (Ekim 2016
Aydın, A. (2016) "BAZI DÜŞÜNÜRLER VE FİLOZOFLARIN EĞİTİM İLE İLGİLİ İFADELERİ VE BUNLARDAN İBN İHALDUN UN EĞİTİM İLE İLGİLİ İFADESİNİN ÇÖZÜMLENMESİ", EYFOR-VII Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu , (Kasım 2016
Aydın, A. (2015) "Eğitimin Niteliğinin Artırılmasında Kafayı Geliştirmek Vurgusu", EYFOR VI , (pp. 20-21), Lefkoşa, (Kasım 2015
Güven, Ç., Aydın, A. (2015) "7 Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programında Bulunan Soruların Yenilenmiş BloomTaksonomisine Göre İncelenmesi", EYFOR VI , (pp. 64-65), Lefkoşa, (Kasım 2015
Aydın, A. (2015) "İçimizdeki Bilge nin Nitelikleri", Ankara/Türkiye : Favori Yayınları  
Aydın, A. (2002) "ÖSS Kimya Soru Bankası", : Esen Yayınları-1. Basım  
Aydın, A. (2000) "ÖSS Kimya Konu Anlatımlı Örnek Çözümlü", : Esen Yayınları-2. Basım  
Aydın, A. (1999) "ÖSS Kimya Konu Anlatımlı Örnek Çözümlü", : Esen Yayınları-1. Basım  
Aydın, A. (1998) "ÖSS Kimya Soru Bankası", : Bilim Yayıncılık  
Aydın, A. (1998) "İlköğretim ve Liseler İçin Kimya I Gösteri Demonstrasyon Deney Kitabı", : Bilim Yayıncılık  
Aydın, A. (1997) "Temel Kavramlar Bilim Olimpiyatlarına Hazırlık 1", : Seçkin Yayıncılık  
Çiftçi, B., Aydın, A. (2023) "8. SINIF FEN BILIMLERI DERS KITABINDA BULUNAN METAFOR VE ANALOJILERIN TESPITI", Kitap: Fen Eğitimi Araştırmalarına Güncel Bakış -IX, Türkiye : Akademisyen Yayınevi  
Bilir, Ç.K., Aydın, A. (2022) "Material Development and Meeting the Needs of the Society: Example Practices for Science and Mathematics Education", Kitap: Current Research in Language, Literature and Education, West Bengal/Hindistan : B P International  
Çiftçi, B., Aydın, A. (2022) "Türkiye ve Singapur Biyoloji Dersi Ortaöğretim Programında Bulunan Hücre Ünitesindeki Kazanımların Benzerlik Yönünden Karşılaştırılması", Kitap: Fen Eğitimi Araştırmalarına Güncel Bakış - III, Ankara/Türkiye : Akademisyen Yayınevi  
Kıvanç, Z., Aydın, A. (2021) "Türkiye ve Yeni Zelanda Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programları Amaçlarında Hibrit Eğitime Yönelik Vurgular", Kitap: Fen Eğitimi Araştırmalarına Güncel Bakış - II, Ankara/Türkiye : Akademisyen Kitabevi  
Kıvanç, Z., Aydın, A. (2020) "Türkiye ve Yeni Zelanda Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Kazanımlarında “Bilimsel Süreç Becerilerinin” Temsil Edilme Durumları", Kitap: Fen Eğitimi Araştırmalarına Güncel Bakış, Ankara/Türkiye : Akademisyem Kitabevi  
Aydın, A. (2019) "KİMYAYA GENEL BAKIŞ", Kitap: Genel Kimya 1, Ankara/Türkiye : Anı Yayıncılık  
Aydın, A. (2017) "4. Bölüm: Anlık Sızıntı / Sızıntılar", Kitap: İçimizdeki Bilge’nin Nitelikleri, Ankara/Türkiye : Favori Yayınları  
Aydın, A. (2017) "Metallere Genel Bakış", Kitap: Genel Kimya 2, Ankara/Türkiye : ANI YAYINCILIK  
Aydın, A. (2017) "Ametallere Genel Bakış", Kitap: Genel Kimya 2, Ankara/Türkiye : ANI YAYINCILIK  
Aydın, A. (2016) "KİMYAYA GENEL BAKIŞ", Kitap: Genel Kimya 1, Ankara/Türkiye : Anı Yayıncılık  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) Journal of Social Review and Development, 2023, Editör
(Uluslararası - Dergi) World Journal of Education, 2021, Editör
(Uluslararası - Dergi) European Journal of Educational Sciences (EJES), 2021, Editör
(Uluslararası - Dergi) Chemical Engineering Journal, 2021, Editör
(Uluslararası - Dergi) An International Journal of Biological Research, 2021, Editör
(Uluslararası - Dergi) JOURNAL OF RESEARCH IN SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2021, Editör
(Uluslararası - Dergi) Online Journal of Chemistry, 2021, Yrd. Editör
(Uluslararası - Dergi) International Journal of Education and Practice, 2020, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Dergi) Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kisim C Kimya Egitimi, 2020, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) Journal of Global Research in Education and Social Science, 2020, Editör
(Uluslararası - Dergi) International Journal of Applied Science and Engineering Review, 2020, Editör
(Uluslararası - Dergi) Asian Research Journal of Arts Social Sciences, 2020, Editör
(Uluslararası - Dergi) Journal of Education and Learning (EduLearn), 2020, Editör
(Uluslararası - Dergi) Current Journal of Applied Science and Technology, 2020, Editör
(Uluslararası - Dergi) Science Letters, 2020, Editör
(Uluslararası - Dergi) International Research Journal of Applied Sciences, 2020, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) Science Journal of Chemistry, 2020, Editör
(Uluslararası - Dergi) Journal of Educational Research in Developing Areas (JEREDA), 2020, Editör
(Uluslararası - Dergi) Journal of Studies in Education, 2020, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) International Journal of Management Studies and Social Science Research (IJMSSSR), 2020, Editör
(Uluslararası - Dergi) International Educational Research, 2020, Editör
(Uluslararası - Dergi) International Journal of Social Sciences and Management Review, 2020, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) International Journal of Education and Learning (IJEL), 2020, Editör
(Uluslararası - Dergi) International Journal of Academic Research in Education and Review, 2020, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) International Journal of Research in Educatıon Humanıtıes and Commerce (IJREHC), 2020, Editör
(Uluslararası - Dergi) World Journal ofEducational Research and Reviews, 2020, Editör
(Uluslararası - Dergi) International Research Journal of Curriculum and Pedagogy, 2020, Editör
(Uluslararası - Dergi) Journal of Social Service and Welfare, 2020, Editör
(Uluslararası - Dergi) Children and Teenagers, 2020, Editör
(Uluslararası - Dergi) Tryaksh International Journal of Arts and Social Sciences, 2020, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) Indonesian Journal of Elementary Teachers Education (IJETE), 2020, Editör
(Uluslararası - Dergi) Journal of Food Science Research, 2020, Editör
(Uluslararası - Diğer Yayınlar) VII ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORMU ÖZET BİLDİRİ KİTABI, 2016, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of Cleaner Production, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) KALEM Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Türkiye Kimya Derneği Dergisi, Kısım C: Kimya Eğitimi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) TURKİYE KİMYA DERNEGİ DERGİSİ, KİSİM C: KİMYA EGİTİMİ, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Educational Research and Reviews, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Asian Research Journal of Arts & Social Sciences, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) International Journal of Education and Practice, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) KALEM ULUSLARARASI EĞİTİM ve İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of Global Research in Education and Social Science, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) British Journal of Education, Society & Behavioural Science, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of Scientific Research and Reports, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Türkiye Kimya Derneği Dergisi, Kısım C: Kimya Eğitimi, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Archives of Current Research International, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) British Journal of Education, Society & Behavioural Science, 2015
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Fen Eğitimi ve Araştırmaları DerneğiFen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 2015
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Educational Research and Reviews, 2015
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) International Journal of Education and Practice, 2015
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of Global Research in Education and Social Science, 2015
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of Basic and Applied Research International, 2015
Üye, TÜRKİYE KİMYA DERNEĞİ [TURKISH CHEMICAL SOCIETY], 2020-
Üye, European Science Education Research Association (ESERA), 2009-2011
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Turkish Student Science Teachers Conceptions of Sustainable Development A Phenomenography
International Journal of Science Education
0 0 0 14 4 5 0 0 23
2
REPRESENTATION OF SCIENCE PROCESS SKILLS IN THE CHEMISTRYCURRICULA FOR GRADES 10 11 AND 12 TURKEY
International Journal of Education and Practice
0 0 0 18 3 0 0 0 21
3
Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Platformu Hakkında Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşleri
Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kısım C: Kimya Egitimi
0 0 0 8 10 2 0 0 20
4
2018 Yılı Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Orijinal Ve Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 7 4 0 0 0 11
5
Kimya I Ders Kitabının Öğretmen GörüşlerineGöre Değerlendirilmesi
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 3 7 1 0 0 11
6
YEDİNCİ SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI SORULARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ BAKIMINDAN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 2 5 0 0 0 7
7
Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Bazı Matematik Kavramlarına Yönelik Hatalarının veBilgi Eksiklerinin Tespit Edilmesi
BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi
0 0 0 4 2 0 0 0 6
8
Cumhuriyet Dönemi Ortaöğretim Kimya ÖğretimProgramlarının Esnek Program Ve UygulamalarıAçısından Değerlendirilmesi
BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi
0 0 0 2 4 0 0 0 6
9
Turkish Science Student Teachers Conceptions on the States of Matter
International Education Studies
0 0 0 4 2 0 0 0 6
10
Çeşitli Ülkelerin Orta Öğretim Kimya Derslerinin Müfredatlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi ve Türkiye İçin Yeni Bir Kimya Müfredat Çerçevesi Önerisi
Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 2 2 0 0 0 4
11
Ortaöğretim Öğretmenlerinin 1992 den Beri Uygulanan Ortaöğretim Kimya Müfredatları Hakkındaki Görüşleri
Eğitim ve Bilim
0 0 0 1 3 0 0 0 4
12
2018 Fen Lisesi Kimya Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi ve 2018 Kimya Dersi Öğretim Programı ile Karşılaştırılması
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi
0 0 0 2 1 0 0 0 3
13
8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programında Bulunan SorularınYenilenmiş Bloom Taksonomisinin Bilişsel Süreç Boyutuna Göreİncelenmesi
Türkiye Kimya Derneği Dergisi, Kısım C: Kimya Eğitimi
0 0 0 0 3 0 0 0 3
14
Ortaöğretim kimya dersi öğretim programının uygulama süreciningerçekleştirilmesinde 1992’den beri uygulanan ortaöğretim kimya müfredat programınınuygunluğu konusunda öğretmen görüşleri
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 2 1 0 0 0 3
15
LEARNER ACQUISITION AND ITS RELATIONSHIP WITH CONSTRUCTIVIST LEARNER ROLES IN A SECONDARY EDUCATION CHEMISTRY CURRICULUM IN QUÉBEC CANADA
International Education Studies
0 0 0 1 0 2 0 0 3
16
Teaching Materials Development and Meeting the Needs of the Subject: A Sample Application
International Education Studies
0 0 0 2 0 0 0 0 2
17
Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programında Periyodik Sistem ile İlgili Kavramların VerilişSırasının İncelenmesi (A.B.D ve Türkiye Örneği)
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
0 0 0 2 0 0 0 0 2
18
Genel Kimya 1
0 0 0 0 2 0 0 0 2
19
7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabında Kimya Kavramlarına Yönelik Analojilerin Tespiti
Türkiye Kimya Derneği Dergisi Kısım C: Kimya Eğitimi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
20
1992 Kimya I ders kitabındaki konu sıralamasının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi ve 2007 kimya I ders kitabındaki konu sıralaması ile karşılaştırılması
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
21
İçimizdeki Bilge’nin Nitelikleri
0 0 0 0 1 0 0 0 1
(2022) "Distinguished Scientist Award" INSO AWARDS International Research Awards 2022 On Science, Technology and Management
(2020) "Lifetime Achievement Award" VDGOOD Technology Factory
(2017) "Excellence in Reviewing (Journal of Education, Society and Behavioural Science)" SCIENCEDOMAIN international
(2017) "Excellence in Reviewing (British Journal of Education, Society Behavioural Science)" SCIENCEDOMAIN international Ltd.
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Cacabey ve Uzay temalı Resim ve Materyal Sergisi, 19-04-2017
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Burak Çiftçi
Karabük Üniversitesi
2018 - 2023 7
Zeliha Kıvanç
-
2018 - 2022 7
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2023 5
Yıldızay Ayyıldız
Dokuz Eylül Üniversitesi
2019 3
Canan Nakiboğlu
Balıkesir Üniversitesi
2019 3
Fatma Gazioğlu
-
2022 - 2023 3
Çağrı Güven
-
2017 2
Çağrı Güven
-
2015 - 2016 2
Gülşah Uluay
-
2017 2
Nihat Arıkan
-
2017 2
Rabia Ateş
-
2023 2
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2018 1
Ahmet Kılınç
Uludağ Üniversitesi
2013 1
Çetin Kürşat Bilir
-
2022 1
Ebru Demir
-
2023 1
Aslıhan Haliloğlu
-
2018 1
Burak Çiftçi
-
2016 1
Büşra Kartal
-
2021 1
Emine Doğan Akdeniz
-
2021 1
Fatih Acer
-
2018 1
Gödek Altuk Yasemin
-
2013 1
Hüseyin Ateş
-
2017 1
İpek Öz
-
2022 1
Levent Küçükkarasu
-
2017 1
Naziye Çoban
-
2017 1
Nevzat Kahveci
-
2017 1
Osman Canıtez
-
2017 1
Serbay Durmaz
-
2019 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9072
YÖKSİS Bilim Alanı Kimya Eğitimi 73
Anahtar Kelimeler Kimya Eğitimi, Fizik Eğitimi, Matematik Eğitimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 9 12 60 55 77 45 30 30 75 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 463 . 490 . 488 . 487 . 465 . 484 . 594 . 586 . 517 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 323 . 337 . 292 . 294 . 258 . 286 . 359 . 337 . 306 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 49 . 47 . 36 . 30 . 26 . 17 . 35 . 30 . 22 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 39 . 38 . 26 . 25 . 21 . 15 . 27 . 22 . 17 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - - - - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - - - - - - - - - -
Toplam Yayın 2 3 6 5 6 3 2 3 5 0
Toplam Makale 0 0 2 2 5 3 2 1 5 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 2 3 4 3 1 0 0 2 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 1 4 3 2 1 4 0
Makale (Ulusal) 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 2 2 4 3 0 0 0 2 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri