img

Prof. Dr. Tekin ÇELİKKAYA

  • Eğitim Fakültesi
  • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
  • Sosyal Bilgiler Eğitimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
105
Atıf
335
h-index
11
Proje
7
WoS
Yayın
4
Atıf
3
h-index
1
Scopus
Yayın
3
Atıf
0
h-index
0
Google Scholor
Yayın
88
Atıf
1891
h-index
23
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Kısa Özgeçmiş

Prof. Dr.Tekin ÇELİKKAYA,1977 yılında Ağrı'da doğdu. İlkokul, ortaokul, lise öğrenimini Ağrı'da ve lisans öğrenimini Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümünde Fakülte birincisi olarak, yüksek lisans ve doktora eğitimini ise yine aynı üniversitede Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı'nda tamamladı.1999-2009 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde, Ankara ve Erzurum iline bağlı çeşitli ilköğretim okullarında sınıf öğretmeni olarak görev yaptı. 2009 yılında Millî Eğitim Bakanlığı'ndan ayrılarak, Ahi Evran Üniversitesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda Yardımcı Doçent olarak akademik hayatına başladı. Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında 2016 yılında doçentlik2021 yılında da profesörlük unvanını aldı. Halen aynı üniversitede görevine devam etmektedir. Sosyal Bilgiler eğitim-öğretimi, yöntem-teknikler, öğrenme stratejileri, drama, ölçme değerlendirme teknikleri, kavram öğretimi, beceriler, değer ve değerler eğitimi ile ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri ve ulusal ve uluslararası konferanslarda sunulmuş bildirileri, öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, ölçme ve değerlendirme, değer eğitimi, beceri eğitimi, kavram öğretimi konularında uluslararası kitaplarda bölüm yazarlıkları da bulunmakta olup ayrıca Yeni Program ve Ders İçeriklerine Göre Sosyal Bilgiler Öğretimi I -- II, Kuramdan Uygulamaya Sosyal Bilgilerde Kavram Öğretimi, Konu ve Beceri Temelli Sosyal Bilgiler Öğretimi I-II, Etkinlik Örnekleriyle Sosyal Bilgiler Öğretiminde Alternatif Eğitim Modelleri ve Yaklaşımları, Medya Okuryazarlığı Eğitimi kitaplarının editörlüğü yanı sıra Karakter ve Değer Eğitimi Değerlerimizi Yaşa(t)mak adlı kitabın yazarlığını yapmıştır. Yazar evli ve iki çocuk babasıdır.

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Dr), 2002, 2008
Yüksek Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Yl) (Tezli), 1999, 2002
Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Ağrı Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Pr. (İö), 1995, 1999
Araştırma Alanları
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Dr), 2002, 2008
Yüksek Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Yl) (Tezli), 1999, 2002
Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Ağrı Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Pr. (İö), 1995, 1999
Kayıt Yok
İngilizce, YDS, 67, Bahar, 2014
İngilizce, YDS, 63, Güz, 2013
İngilizce, YDS, 55, Bahar, 2013
İngilizce, KPDS, 60, Bahar, 2012
Kayıt Yok
[UAK] Eğitim Bilimleri Sosyal Bilgiler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi
2021-, Profesör, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkiye
2016-, Doçent, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkiye
2009-2016, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkiye
2015-2016, Enstitü Müdür Yardımcısı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2014-, Komisyon Üyeliği, Diğer (Kurumlar, Hastaneler Vb.), Türkiye
2014-, Erasmus Koordinatörü, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Zeliha Kızılkoca, Yüksek Lisans, 5. sınıf sosyal bilgiler dersi insan ve çevre ünitesindeki kavram yanılgılarını giderme: Bir eylem araştırması, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Cahit Köşker, Yüksek Lisans, Sosyal bilgiler öğretmenlerinin dijital okuryazarlık beceri yeterlilik düzeyleri (Kırşehir örneği), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilgiler Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Mutlu Kürümlüoğlu, Yüksek Lisans, 6. sınıf sosyal bilgiler dersi demokrasinin serüveni ünitesindeki kavram yanılgılarını giderme: Bir eylem araştırması, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Zeynep Aptekin, Yüksek Lisans, Sosyal bilgiler ve Türkçe öğretmen adaylarının iletişim becerilerinin incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Simge Filoğlu, Yüksek Lisans, 2005 sosyal bilgiler programındaki alan becerilerinin öğrencilerin öznel algılarına göre kazanılma durumları, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilgiler ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Osman Seyhan, Yüksek Lisans, Öğretmen adaylarının Kırşehir çevresindeki tarihi yerlere olan ilgi ve farkındalıkları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Ramazan Şarlayan, Yüksek Lisans, Kavramsal değişim metinlerinin sosyal bilgiler dersindeki kavram yanılgılarının giderilmesine etkisi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilgiler ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Esra Gülfırat Kıbrız, Yüksek Lisans, Ortaokul sosyal bilgiler kitaplarındaki ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin içerik analizi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
İhsan Koç, Yüksek Lisans, Öğretmenlerin sosyal bilgiler dersinde drama yöntemini uygulama ve drama tekniklerine ilişkin yeterliliklerinin belirlenmesi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Nesrin Sadıkoğlu, Yüksek Lisans, 6. sınıf Sosyal Bilgiler Programında doğrudan kazandırılacak değerlerin öğrenciler tarafından bilişsel öğrenilmişlik düzeyleri, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
2023-2024, Akademik Yazma ve Raporlaştırma, Yüksek Lisans
2023-2024, Karakter ve Değer Eğitimi, Lisans
2023-2024, medya okuryazarlığı ve eğitimi, Lisans
2023-2024, Sosyal Bilgilerde Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları, Lisans
Kayıt Yok
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin ve Öğrencilerin Beceri Hiyerarşileri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2018-2019
Yeni Sosyal Bilgiler Programının Farklı Yönlerden Analizi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2018
THE OPINION FOR REASONS AND VALUE PRIORITY OF SOCIAL STUDIES PRESERVICE TEACHERS REGARDING VALUE IN SOCIAL STUDIES CURRICULUM (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Evrensel değerlere ilişkin algılar (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2017
ÇOK AMAÇLI SOSYAL BİLGİLER DERSİ LABORATUVARI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2014-2014
ÜNİVERSİTE OKUL İŞBİRLİĞİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLADIĞI MATERYALLERİN İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KULLANILMASI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2013-2015
DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2012-2014
Kayıt Yok
Çelikkaya, T., Kürümlüoğlu, M. (2024) "İkili Yerleşik Öğrenme Modeli ile Sosyal Bilgiler Dersinde Kavram Yanılgılarını Giderme: Eylem Araştırması", Eğitim ve Bilim, 49 (217) pp. 137-157 [SSCI] Link DOI    
Çelikkaya, T., Kürümlüoğlu, M. (2024) "Eliminating Misconceptions in Social Studies Course with Dual-Situated Learning Model: Action Research", Egitim ve Bilim, 49 (217) pp. 137-157 DOI    
Çelikkaya, T., Kıbrız, E.G. (2024) "Is Living in Kırsehir the Same Thing as Knowing Kırsehir in Terms of Local History?", Anadolu Journal of Educational Sciences International, 14 (1) pp. 29-54 [TR Dizin] DOI  
Çelikkaya, T., Köşker, C. (2023) "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Beceri Düzeylerinin İncelenmesi", Ahi Evran Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, 9 (2) [TR Dizin] DOI    
Çelikkaya, T., Köşker, C. (2023) "Digital Literacy Skill Levels of Social Studies Teachers (The Example of Kırsehir)", Uludag Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 36 (1) [TR Dizin] DOI   
Çelikkaya, T., Kürümlüoğlu, M. (2023) "Eliminating student misconceptions regarding the unit, Adventure of Democracy, in sixth grade social studies lessons", South African Journal of Education, 43 (4) pp. 1-13 [SSCI] Link DOI      
Çelikkaya, T., Kürümlüoğlu, M. (2020) "Analysis of Unit Evaluation Questions in the 4th and 5th Grade Social Studies Books", Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 11 (4) pp. 458-480 [TR Dizin] Link       
Çelikkaya, T., Yıldırım, T., Kürümlüoğlu, M. (2019) "Öğrenciler ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Programdaki Becerilere İlişkin Beceri Hiyerarşileri, Gerekçeleri ve Önerileri", MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (0) pp. 113-134 [TR Dizin] Link DOI   
Çelikkaya, T., Kürümlüoğlu, M. (2019) "4.ve 5.sınıf yeni sosyal bilgiler programında kazandırılması hedeflenen ortak becerilere ilişkin kazanımların içeriğe yansıması", uluslararası ders kitapları ve eğitim materyalleri dergisi, 2 (2) pp. 166-186 Link   
Çelikkaya, T., Şarlayan, R. (2019) "Kavramsal Değişim Metinlerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Etkisi", Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (6) pp. 2403-2412 [TR Dizin] Link DOI      
Çelikkaya, T., Kürümlüoğlu, M. (2019) "Ortaokul Öğrencilerinin Kronoloji Becerilerinin Saptanmasına Yönelik Bir Çalışma", Turkish History Education Journal, 8 (1) pp. 150-173 [TR Dizin] Link     
Çelikkaya, T., Kürümlüoğlu, M. (2019) "Sosyal Bilgiler Dersi “Demokrasinin Serüveni” Ünitesi ile Öğrencilerin Bilişsel Yapılarının Ve Kavramsal Gelişim Süreçlerinin İncelenmesi", Anadolu Journal of Educational Sciences International, 9 (1) pp. 56-86 [TR Dizin] Link DOI      
Çelikkaya, T., Kürümlüoğlu, M. (2018) "Yeni Sosyal Bilgiler Programında 4. ve 5. SınıftaKazandırılması Hedeflenen Değerlere İlişkinKazanımların İçeriğe Yansıması", Değerler Eğitimi Dergisi, 16 (36) pp. 7-38 [TR Dizin] Link    
Çelikkaya, T., Esen, Z., Kürümlüoğlu, M. (2018) "2005 Ve 2017 Sosyal Bilgiler Programı 4.Ve 5. Sınıf Ders Kitaplarında Atatürk Ve Atatürkçülük", International Journal Of Social And Educational Sciences, 5 (10) pp. 118-136 DOI    
Çelikkaya, T., Kürümlüoğlu, M. (2018) "Yenilenen Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri", Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (11) pp. 104-120   
Çelikkaya, T., Boyraz, F. (2018) "Reflection of Evidence Based Teaching on The 2005 Teacher Guide Books in Social Studies Curriculum", Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (4) pp. 1227-1236 [TR Dizin] Link DOI   
Çelikkaya, T., Kürümlüoğlu, M. (2017) "Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Kazandırılması Hedeflenen Alan Becerilerine Kitaplarda Yer Verilme Durumu", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (40) pp. 141-158 [TR Dizin] Link   
Çelikkaya, T. (2017) "Pedagojik Formasyon Alan Tarih Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojisi Ve Materyal Tasarımı Dersine İlişkin Görüşleri", Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (25) pp. 20-52 Link    
Çelikkaya, T., Kürümlüoğlu, M. (2017) "Veliler, Öğrenciler Ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Programdaki Değerlere İlişkin Değer Hiyerarşileri, Gerekçeleri Ve Önerileri", Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (8) pp. 243-264 [TR Dizin] Link DOI    
Çelikkaya, T., Seyhan, O. (2017) "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Ve Öğretmen Adaylarının Evrensel Değerlere İlişkin Metafor Algıları", E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8 (3) pp. 65-87 Link DOI    
Çelikkaya, T., Kürümlüoğlu, M. (2017) "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı", Researcher Social Science Studies, 5 (4) pp. 770-789 Link DOI    
Çelikkaya, T., Seyhan, O. (2017) "Ortaokul Öğrencilerinin Evrensel Değerlere İlişkin Algıları:Metafor Analizi", International Journal of Languages’xx Education, 5 (4) pp. 958-977 Link DOI    
Çelikkaya, T., Yılmaz, T. (2017) "Değerler Eğitimine İlişkin Öğretmen, Öğrenci ve Velilerin Karşılıklı Beklenti", Researcher Social Science Studies, 5 (9) pp. 395-416 Link DOI  
Çelikkaya, T., Esen, Z. (2017) "Değerler Eğitiminde Atasözü, Deyim Ve Özdeyişlerin Sosyal Bilgiler Programındaki Yeri.", Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (9) pp. 35-56 Link   
Çelikkaya, T., Seyhan, O. (2016) "DEĞERLERİN KAZANILMASINDAKİ ETKİLİFAKTÖRLER ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ", Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (36) pp. 167-191 [TR Dizin] Link     
Çelikkaya, T., Yakar, H., Şarlayan, R. (2016) "Perceptions of Students about the Values of Respect and Scientific in Social Studies Metaphor Analysis", International Online Journal of Educational Sciences, 8 (3) pp. 143-165 Link DOI   
Çelikkaya, T. (2015) "4 4 4 YENİ EĞİTİM SİSTEMİ İLE BİRLİKTE SINIF ÖĞRETMENLİĞİNDEN SOSYAL BİLGİLER BRANŞINA GEÇİŞ YAPAN ÖĞRETMENLERİN YETERLİKLERİ BİR DURUM ÇALIŞMASI", The Journal of Academic Social Science Studies, (34) pp. 345-356 Link DOI  
Çelikkaya, T., Şeker, H., Deniz, S., Görgen, İ. (2015) "Pre service teachers motivations toward teachingprofession and their opinions about the pedagogicformation program", Educational Research and Reviews (ERR), 10 (10) pp. 1403-1414 Link DOI  
Çelikkaya, T., Yakar, H. (2015) "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Kavramına İlişkin Algıları Metafor Analizi Örneği", International Online Journal of Educational Sciences, 7 (4) pp. 188-207 Link    
Çelikkaya, T., Koç, İ., Moulton, E., Moulton, E. (2015) "Öğretmenlerin Sosyal Bilgiler Dersinde Drama Yöntemini Uygulama Yeterliliklerin Belirlenmesi", Gazi OsmanPaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,, 3 (4) pp. 304-316    
Çelikkaya, T., Yakar, H., Erden, Y. (2015) "Sosyal Bilgiler Programında Gazete Dergi ve İnternet Haberlerinin Kullanılması", Journal of Turkish Studies, 10 (3) pp. 251-270 Link DOI     
Çelikkaya, T., Koç, İ. (2015) "Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Drama Yöntemine İlişkin Yeterlilikleri", International Journal Of Eurasia Social Sciences, 6 (1) pp. 199-222 Link    
Çelikkaya, T. (2015) "Sosyal Bilgiler Öğrenimine ve Öğretimine İlişkin Öğrenci Görüşleri", Journal of Educational Sciences, 3 (0) pp. 30-46   
Çelikkaya, T. (2014) "The Views and Suggestions Of Social Studies Teachers About The Implementation Of Drama Method", Educational Research and Reviews, 9 (15) pp. 523-530 Link DOI    
Çelikkaya, T., Başarmak, U., Filoğlu, S., Şahin, B. (2014) "Teacher Parents Relations in the Efficiency of the Value Education", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116 (0) pp. 1106-1113 Link DOI     
Çelikkaya, T. (2014) "Sosyal Bilgiler Dersinde Drama Yönteminin Önemi Ve Uygulama Örnekleri", Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9 (2) pp. 447-469 Link DOI     
Çelikkaya, T., Filoğlu, S. (2014) "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Değere ve Değer Eğitimine İlişkin Göru şleri", Educational Sciences: Theory & Practice, 14 (4) pp. 1541-1556 [SSCI] Link DOI    
Celikkaya, T., Filoglu, S. (2014) "Attitudes of Social Studies Teachers toward Value and Values Education", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, 14 (4) pp. 1551-1556 [SCI]  
Çelikkaya, T., Filoğlu, S., Ökdem, N.S. (2013) "Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimi Uygulamalarının Öğretmenler Tarafından Uygulanma Düzeyleri", Journal of Social Studies Education Research, 4 (1) pp. 121-147 Link    
Çelikkaya, T., Başarmak, U., Filoğlu, S., Şahin, B. (2013) "Reflection Levels of Values to be Gained Explicitly in Secondary Schools on Textbooks", The Online Journal of New Horizons in Education, 3 (20) pp. 8-20 Link    
Çelikkaya, T., Demirbaş, Ç.Ö. (2013) "SOSYAL BILGILER ÖGRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BILGILER ÖGRETIM PROGRAMINDAKI DEGER", The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (5) pp. 527-556 Link DOI    
Çelikkaya, T. (2013) "Ortaokulda Doğrudan Kazandırılacak Değerlerin Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Kitabına Yansıma Düzeyleri", Journal of Turkish Studies, 8 (8) pp. 1715-1731 [TR Dizin] Link DOI     
Çelikkaya, T. (2013) "Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programındaki Derslerin Öğrenilme Düzeyleri Öğretmen Adaylarının Öznel Algıları", Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6 (2) pp. 300-315 [TR Dizin] Link      
Çelikkaya, T. (2013) "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ VE MATERYALLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİ", Ondokuz Mayis Univ. Egitim Fakultesi, 32 (1) p. 73105 Link DOI      
Çelikkaya, T. (2012) "The Views of Social Studies Preservice Teachers About the Drama Course and its Method", Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, (0) pp. 1031-1036 [SSCI] Link    
Demirbaş, Ç.Ö., Çelikkaya, T. (2012) "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININPROGRAMDAKİ DEĞERLERE İLİŞKİN ALGISALFARKINDALIKLARI", The Journal of Academic Social Science Studies, 5 (8) pp. 415-427 Link DOI    
Çelikkaya, T. (2012) "Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirmek için Öğretmenlerin Yaptıkları Etkinlikler", The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science, 5 (5) pp. 57-74 Link DOI    
Çelikkaya, T. (2011) "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik UygulamasıDersinden Beklentileri Ve Bu Beklentilerin Karşılanma Düzeyleri", Uluslar arası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi - USBED, 1 (2) pp. 1-18 Link    
Çelikkaya, T. (2011) "Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Becerilerin Kazandırılma Düzeyi Öğretmen Görüşleri", Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (3) pp. 969-990 Link     
Çelikkaya, T. (2011) "İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinden Beklentileri", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40 (2) pp. 38-50 Link     
Kuş, Z., Çelikkaya, T. (2010) "Sosyal Bilgiler Öğretimi İçin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Beklentileri", Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 7 (2) pp. 69-91 [TR Dizin] Link    
Çelikkaya, T. (2010) "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kullandıkları Öğrenme Stratejileri", Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (3) pp. 65-84 [TR Dizin] Link     
Çelikkaya, T., Kuş, Z. (2010) "Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Öğrenme Stratejilerini Kullanma Durumları", Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, (29) pp. 321-336 [TR Dizin] Link    
Çelikkaya, T., Karakuş, U., Demirbaş, Ç.Ö. (2010) "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Araçlarını Kullanma Düzeyleri veKarsılastıkları Sorunlar", Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1) pp. 57-76 [TR Dizin] Link       
Çelikkaya, T., Kuş, Z. (2009) "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Kullandıkları Yöntem ve Teknikler", Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2) pp. 741-756 [TR Dizin] Link      
Ünal, Ç., Çelikkaya, T. (2009) "Yapılandırmacı Yaklaşımın Sosyal Bilgiler Öğretiminde Başarı Tutum ve Kalıcılığa Etkisi 5 Sınıf Örneği", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (2) pp. 197-212 Link    
Ünal, Ç., Çelikkaya, T. (2004) "İlköğretim I Kademe Sosyal Bilgiler Dersi Coğrafya Konularının Öğretiminde Kullanılan Yöntem ve Teknikler İle Bunların Uygulanma Sıklığı", Doğu Coğrafya Dergisi, 9 (11) pp. 151-165 Link    
Çelikkaya, T., Kızılkoca, Z. (2022) "Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitiminde Kavram ve Kavram Yanılgıları Konusunda Yapılan Akademik Çalışmaların İncelenmesi", 8th International Conferences on Economics and Social Sciences , (pp. 592-610), Antalya, Türkiye, (Aralık 2022
Çelikkaya, T., Kürümlüoğlu, M. (2022) "Değerlerin Kaybolma Durumuna İlişkin Algılar", 8th International Conferences on Economics and Social Sciences , (pp. 458-478), Antalya, Türkiye, (Aralık 2022
Çelikkaya, T., Kıbrız, E.G. (2022) "Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Adalet ve Sevgi Değerlerinin İçeriğe Yansıması", 8th International Conferences on Economics and Social Sciences , (pp. 421-448), Antalya, Türkiye, (Aralık 2022
Çelikkaya, T., Yıldırım, T., Kürümlüoğlu, M. (2018) "Öğrenciler ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Programdaki Becerilere İlişkin Beceri Hiyerarşileri, Gerekçeleri ve Önerileri,", III: International Congress on Social Sciences 05-08 September 2018, Üsküp/MAKEDONYA , (Eylül 2018
Çelikkaya, T., Kürümlüoğlu, M. (2018) "Ortaokul Öğrencilerinin Kronoloji Becerilerinin Saptanmasına Yönelik Bir Çalışma,", 3. Eurasian Conference on Language and Social Sciences 27-29 Haziran 2018 Antalya/ TÜRKİYE , (Haziran 2018
Çelikkaya, T., Kürümlüoğlu, M. (2018) "4. ve 5. Sınıf Yeni Sosyal Bilgiler Programında Kazandırılması Hedeflenen Ortak Becerilere İlişkin Kazanımların İçeriğe Yansıması,", IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu 27-30 Haziran 2018, Bakü/AZERBAYCAN , (Haziran 2018
Çelikkaya, T., Kürümlüoğlu, M. (2018) "Sosyal Bilgiler Dersi “Demokrasinin Serüveni” Ünitesinde Öğrencilerin Bilişsel Yapılarının Ve Kavramsal Gelişim Süreçlerinin İncelenmesi,", IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu 27-30 Haziran 2018, Bakü/AZERBAYCAN , (Haziran 2018
Çelikkaya, T., Kürümlüoğlu, M. (2018) "4. Ve 5. Sınıfta Sosyal Bilgiler Kitaplarında Yer Alan Ünite Değerlendirme Sorularının Analizi,", Eğitim Araştırmaları Birliği 10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 27 - 30 Nisan 2018,Nevşehir , (Nisan 2018
Çelikkaya, T., Kürümlüoğlu, M. (2018) "Yenilenen Sosyal Bilgiler Programına Dair Bir Değerlendirme,", Eğitim Araştırmaları Birliği10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 27- 30 Nisan 2018,Nevşehir , (Nisan 2018
Çelikkaya, T., Kürümlüoğlu, M. (2018) "Yeni Sosyal Bilgiler Programında 4. ve 5. Sınıfta Kazandırılması Hedeflenen Değerlere İlişkin Kazanımların İçeriğe Yansıması,", Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu (Dekus 2018) 12-14 Nisan 2018 , (Mayıs 2018
Çelikkaya, T., Esen, Z., Kürümlüoğlu, M. (2018) "2005 ve 2017 Sosyal Bilgiler Programı 4.ve 5. Sınıf Ders Kitaplarında Atatürk ve Atatürkçülük", Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu (Dekus 2018) 12-14 Nisan 2018,istanbul , (Mayıs 2018
Çelikkaya, T., Yıldırım, T. (2018) "Tarih ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kronoloji Becerilerinin Saptanmasına Yönelik Bir Çalışma", 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES VII) , (pp. 1259-1273), Kırşehir, Türkiye, (Aralık 2018
Çelikkaya, T., Esen, Z., Kürümlüoğlu, M. (2018) "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin İletişim Becerisi (Öğrencilerin Öznel Algıları)", 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES VII) , (pp. 932-951), Kırşehir, Türkiye, (Aralık 2018
Çelikkaya, T., Öztürk, S. (2018) "Yeni Sosyal Bilgiler 4. ve 5. Sınıf Ders Kitaplarının Analizi", 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES VII) , (pp. 205-229), Kırşehir, Türkiye, (Aralık 2018
Çelikkaya, T., Seyhan, O. (2017) "PERCEPTIONS OF SECONDARY SCHOOL STUDENT ABOUT UNIVERSAL VALUES: METAFOR ANALYSIS", The 3nd International Conference on the Changing World and Social Research (ICWSR’2017) , (pp. 65), Roma, İtalya, (Ağustos 2017
Çelikkaya, T., Boyraz, F. (2017) "KANIT TEMELLİ ÖĞRETİMİN SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINA YANSIMASI", Anadolu Üniversitesi VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu , (pp. 620), Eskişehir, Türkiye, (Haziran 2017
Çelikkaya, T., Yılmaz, T. (2017) "DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİLERİN KARŞILIKLI BEKLENTİLERİ", Anadolu Üniversitesi VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu , (pp. 624-625), Eskişehir, Türkiye, (Haziran 2017  
Çelikkaya, T., Esen, Z. (2017) "DEĞERLER EĞİTİMİNDE ATASÖZÜ, DEYİM VE ÖZDEYİŞLERİN SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ YERİ", Anadolu Üniversitesi VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu , (pp. 656-657), Eskişehir, Türkiye, (Haziran 2017
Çelikkaya, T., Kürümlüoğlu, M. (2017) "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA KAZANDIRILMASI HEDEFLENEN ALAN BECERİLERİNE KİTAPLARDA YER VERİLME DURUMU", 1 st Eurasian Conference on Language and Social Sciences (ECLSS 2017) , (pp. 15), Antalya, Türkiye, (Mayıs 2017
Çelikkaya, T., Kürümlüoğlu, M. (2017) "VELİLER, ÖĞRENCİLER VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN PROGRAMDAKİ DEĞERLERE İLİŞKİN DEĞER HİYERARŞİLERİ, GEREKÇELERİ VE ÖNERİLERİ.", 1 st Eurasian Conference on Language and Social Sciences (ECLSS 2017) , (pp. 15), Antalya, Türkiye, (Haziran 2017
Çelikkaya, T., Seyhan, O. (2017) "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ EVRENSEL DEĞERLERE İLİŞKİN METAFOR ALGILARI", The 3nd International Conference on the Changing World and Social Research (ICWSR’2017) , (pp. 66-67), Roma, İtalya, (Ağustos 2017
Çelikkaya, T. (2016) "Sosyal Bilgiler Ve Tarih Öğretmen Adaylarının Tarih Kavramına İlişkinAlgılarının Metaforlar Yoluyla Analizi", 2 INTERNATIONAL CONFERENCEON THE CHANGING WORLD ANDSOCIAL RESEARCH , (Aralık 2016 
Çelikkaya, T. (2016) "Sosyal Bilgiler Programındaki Değerlere İlişkin Sosyal Bilgiler ÖğretmenAdaylarının Değer Öncelikleri Ve Gerekçelerine İlişkin Görüşleri", 2 INTERNATIONAL CONFERENCEON THE CHANGING WORLD ANDSOCIAL RESEARCH , (pp. 945-962), (Aralık 2016 
Çelikkaya, T., Yakar, H., Şarlayan, R. (2015) "Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersindeki Saygı ve Bilimsellik Değerine İlişkin Algıları Metafor Analizi", VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi , Nevşehir, Türkiye, (Mayıs 2015 
Çelikkaya, T. (2015) "Sosyal Bilgiler Öğrenimine ve Öğretimine İlişkin Öğrenci Görüşleri", VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, , Nevşehir, Türkiye, (Mayıs 2015
Çelikkaya, T., Yakar, H. (2015) "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Kavramına İlişkin Algıları Metafor Analizi Örneği", IV. International Social Studies Education Symposium (ISSES) , Bolu, Türkiye, (Nisan 2015
Tekin, Ç., Uğur, B., Simge, F., Bilge, Ş. (2012) "Ortaokulda Doğrudan Kazandırılacak Değerlerin Sosyal Bilgiler Kitaplarına Yansıma Düzeyleri", .International Science, Technology And Engineering Conference , (pp. 908-918), Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, (Aralık 2012
Çelikkaya, T. (2022) "Karakter ve Değer Eğitimi, Değerleri Yaşa(t)mak.", Ankara/Türkiye : nobel    
Çelikkaya, T., Yakar, H. (2016) "Sosyal Bilgiler Öğretimi İlkeler ve Uygulamalar", Ankara/Türkiye : anı yayıncılık  
Çelikkaya, T., Kürümlüoğlu, M. (2023) "SOSYAL BİLGİLERDE DEĞER EĞİTİMİ", Kitap: Teoriden Pratiğe Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara/Türkiye : PEGEM AKADEMİ  
Çelikkaya, T. (2023) "SOSYAL BİLGİLERDE BECERİ EĞİTİMİ", Kitap: Teoriden Pratiğe Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara/Türkiye : PEGEM AKADEMİ  
Çelikkaya, T., Kürümlüoğlu, M., Kıbrız, E.G. (2022) "Medya Okuryazarlığı Programı ve Önemi", Kitap: Medya Okuryazarlığı Eğitimi, Ankara/Türkiye : Nobel  
Öztürk, D., Çelikkaya, T. (2021) "Alternatif Eğitim Modeli ve Yaklaşımlarında Kullanılabilecek Strateji,Yöntem ve Teknikler", Kitap: Etkinlik Örnekleriyle Sosyal Bilgiler Öğretiminde Alternatif Eğitim Modelleri ve Yaklaşımları, Ankara/Türkiye : Nobel   
Çelikkaya, T. (2021) "Toulmin argümantasyon modeli", Kitap: Etkinlik Örnekleriyle Sosyal Bilgiler Öğretiminde Alternatif Eğitim Modelleri ve Yaklaşımları, Ankara/Türkiye : Nobel   
Yakar, H., Çelikkaya, T. (2020) "Sosyal Bilgilerde Empati Becerisi", Kitap: KONU VE BECERİ TEMELLİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ - II, Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık   
Çelikkaya, T. (2020) "SOSYAL BİLGİLERDE ÖZ DENETİM BECERİSİ", Kitap: KONU VE BECERİ TEMELLİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ - II, Ankara : nobel akademik yayıncılık   
Çelikkaya, T. (2020) "tanılayıcı dallanmış ağaç", Kitap: kuramdan uygulamaya sosyal bilgilerde kavram öğretimi, Ankara/Türkiye : nobel akademik yayıncılık    
Çelikkaya, T. (2020) "yapılandırılmış grid", Kitap: kuramdan uygulamaya sosyal bilgilerde kavram öğretimi, Ankara/Türkiye : nobel akademik yayıncılık   
Çelikkaya, T. (2020) "kavram öğretimi,stratejileri ve modelleri", Kitap: kuramdan uygulamaya sosyal bilgilerde kavram öğretimi, Ankara/Türkiye : nobel akademik yayıncılık   
Çelikkaya, T. (2020) "kavram özellikleri ve sınıflandırılması", Kitap: kuramdan uygulamaya sosyal bilgilerde kavram öğretimi, Ankara/Türkiye : nobel akademik yayıncılık   
Çelikkaya, T. (2019) "21. Yüzyıl Becerileri Ve Sosyal Bilgiler Öğretimi", Kitap: Yeni Program ve Ders İçeriklerine Göre Sosyal Bilgiler Öğretimi I, Ankara : pegem akademi     
Çelikkaya, T. (2019) "Değerin Tanımı ve Sınıflandırılması", Kitap: Karakter ve Değer Eğitimi, Ankara/Türkiye : pegem akademi    
Çelikkaya, T. (2019) "Medya Okuryazarlığı Dersi Ve Temel Konuları", Kitap: Medyaokuryazarlığı Ve Eğitimi, Ankara : pegem akademi   
Çelikkaya, T. (2018) "Kavram Öğretimi", Kitap: Özel Öğretim Yöntemleri Cilt I, Ankara/Türkiye : pegem   
Çelikkaya, T. (2018) "Sosyal Bilgiler Dersinde Drama Yönteminin Önemi Ve Uygulama Örnekleri", Kitap: Özel Öğretim Yöntemleri Cilt I, Ankara/Türkiye : pegem  
Çelikkaya, T. (2014) "Tanılayıcı Dallanmış Ağaç", Kitap: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Ankara/Türkiye : nobel yayıncılık    
Çelikkaya, T. (2014) "Yapılandırılmış Grid", Kitap: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Ankara/Türkiye : Nobel Yayıncılık.   
Çelikkaya, T. (2013) "Sosyal Bilgiler Dersinin Öğreniminde ve Öğretiminde Öğretim Araç-Gereç ve Materyalleri Kullanımının Önemi", Kitap: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Ankara/Türkiye : Pegem A Yayıncılık.       
Kayıt Yok
(Uluslararası - Kitap) Teoriden Pratiğe SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ, 2023, Editör
(Uluslararası - Kitap) MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ, 2022, Editör
(Uluslararası - Kitap) Etkinlik Örnekleriyle Sosyal Bilgiler Öğretiminde Alternatif Eğitim Modelleri ve Yaklaşımları, 2021, Editör
(Uluslararası - Kitap) Kuramdan Uygulamayasosyal bilgilerde kavram öğretimi, 2020, Editör
(Uluslararası - Kitap) KONU VE BECERİ TEMELLİSOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ - I, 2020, Editör
(Uluslararası - Kitap) KONU VE BECERİ TEMELLİSOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ - II, 2020, Editör
(Uluslararası - Kitap) Yeni Program ve Ders İçeriklerine Göre Sosyal Bilgiler Öğretimi I, 2019, Editör
(Uluslararası - Dergi) Yeni Program ve Ders İçeriklerine Göre Sosyal Bilgiler Öğretimi II, 2019, Editör
(Ulusal - Dergi) ahi evran üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi, 2016, Editör
(Ulusal - Dergi) Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi KEFAD, 2015, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Dergi) Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi KEFAD, 2015, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Dergi) Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi KEFAD, 2015, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Dergi) Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi AEÜSBED, 2015, Editör
(Ulusal - Dergi) Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi AEÜSBED, 2015, Editör
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) kastamonu eğitim dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) International Online Journal of Educational Sciences, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Educational Research and Reviews, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) turkishstudies, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) kastamonu üniversitesi kastamonu eğitim fakültesi, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Turkish StudiesInternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Educational Research and Reviews, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Çankırı karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DErgisi, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) mevlana ınternational journal of education, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) The Journal Of Academic Social Science Studies, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Educational Research And Reviews, 0
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Kullandıkları Yöntem ve Teknikler
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
1 0 0 13 21 14 5 0 54
2
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Değere ve Değer Eğitimine İlişkin Göru şleri
Educational Sciences: Theory & Practice
2 0 0 16 7 2 0 0 27
3
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Araçlarını Kullanma Düzeyleri veKarsılastıkları Sorunlar
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 9 8 6 0 0 23
4
Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Becerilerin Kazandırılma Düzeyi Öğretmen Görüşleri
Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 5 4 7 1 0 17
5
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
0 0 0 0 0 13 1 0 14
6
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ VE MATERYALLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİ
Ondokuz Mayis Univ. Egitim Fakultesi
0 0 0 3 3 5 2 0 13
7
Yapılandırmacı Yaklaşımın Sosyal Bilgiler Öğretiminde Başarı Tutum ve Kalıcılığa Etkisi 5 Sınıf Örneği
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 3 7 1 2 0 13
8
Sosyal Bilgiler Dersinde Drama Yönteminin Önemi Ve Uygulama Örnekleri
Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
0 0 0 2 1 9 0 0 12
9
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
0 0 0 4 4 2 2 0 12
10
Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Öğrenme Stratejilerini Kullanma Durumları
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 3 4 4 0 0 11
11
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
0 0 0 0 0 11 0 0 11
12
Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirmek için Öğretmenlerin Yaptıkları Etkinlikler
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science
0 0 0 1 2 6 0 0 9
13
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kullandıkları Öğrenme Stratejileri
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 5 2 1 0 0 8
14
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik UygulamasıDersinden Beklentileri Ve Bu Beklentilerin Karşılanma Düzeyleri
Uluslar arası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi - USBED
0 0 0 4 4 0 0 0 8
15
Sosyal Bilgiler Programında Gazete Dergi ve İnternet Haberlerinin Kullanılması
Journal of Turkish Studies
0 0 0 3 2 2 0 0 7
16
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Ve Öğretmen Adaylarının Evrensel Değerlere İlişkin Metafor Algıları
E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi
0 0 0 1 5 1 0 0 7
17
Öğrenciler ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Programdaki Becerilere İlişkin Beceri Hiyerarşileri, Gerekçeleri ve Önerileri
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
0 0 0 1 4 1 0 0 6
18
Yeni Sosyal Bilgiler Programında 4. ve 5. SınıftaKazandırılması Hedeflenen Değerlere İlişkinKazanımların İçeriğe Yansıması
Değerler Eğitimi Dergisi
0 0 0 1 3 2 0 0 6
19
Sosyal Bilgiler Öğretimi İçin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Beklentileri
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
0 0 0 2 4 0 0 0 6
20
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININPROGRAMDAKİ DEĞERLERE İLİŞKİN ALGISALFARKINDALIKLARI
The Journal of Academic Social Science Studies
0 0 0 2 2 2 0 0 6
21
Ortaokulda Doğrudan Kazandırılacak Değerlerin Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Kitabına Yansıma Düzeyleri
Journal of Turkish Studies
0 0 0 1 4 1 0 0 6
22
Veliler, Öğrenciler Ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Programdaki Değerlere İlişkin Değer Hiyerarşileri, Gerekçeleri Ve Önerileri
Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi
0 0 0 1 3 1 0 0 5
23
Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimi Uygulamalarının Öğretmenler Tarafından Uygulanma Düzeyleri
Journal of Social Studies Education Research
0 0 0 1 3 0 0 0 4
24
Teacher Parents Relations in the Efficiency of the Value Education
Procedia - Social and Behavioral Sciences
1 0 0 2 0 1 0 0 4
25
SOSYAL BILGILER ÖGRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BILGILER ÖGRETIM PROGRAMINDAKI DEGER
The Journal of Academic Social Science Studies
0 0 0 2 2 0 0 0 4
26
The Views and Suggestions Of Social Studies Teachers About The Implementation Of Drama Method
Educational Research and Reviews
0 0 0 2 1 1 0 0 4
27
Sosyal Bilgiler Dersi “Demokrasinin Serüveni” Ünitesi ile Öğrencilerin Bilişsel Yapılarının Ve Kavramsal Gelişim Süreçlerinin İncelenmesi
Anadolu Journal of Educational Sciences International
0 0 0 1 0 2 0 0 3
28
Değerler Eğitiminde Atasözü, Deyim Ve Özdeyişlerin Sosyal Bilgiler Programındaki Yeri.
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
0 0 0 0 1 2 0 0 3
29
Perceptions of Students about the Values of Respect and Scientific in Social Studies Metaphor Analysis
International Online Journal of Educational Sciences
0 0 0 0 3 0 0 0 3
30
Özel Öğretim Yöntemleri Cilt I
0 0 0 0 0 3 0 0 3
31
Kavramsal Değişim Metinlerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Etkisi
Kastamonu Eğitim Dergisi
0 0 0 0 1 1 0 0 2
32
Yeni Program ve Ders İçeriklerine Göre Sosyal Bilgiler Öğretimi I
0 0 0 0 0 2 0 0 2
33
Öğretmenlerin Sosyal Bilgiler Dersinde Drama Yöntemini Uygulama Yeterliliklerin Belirlenmesi
Gazi OsmanPaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,
0 0 0 0 0 2 0 0 2
34
Özel Öğretim Yöntemleri Cilt I
0 0 0 0 0 2 0 0 2
35
Sosyal Bilgiler Programındaki Değerlere İlişkin Sosyal Bilgiler ÖğretmenAdaylarının Değer Öncelikleri Ve Gerekçelerine İlişkin Görüşleri
0 0 0 0 1 1 0 0 2
36
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinden Beklentileri
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 1 0 0 0 2
37
Attitudes of Social Studies Teachers toward Value and Values Education
KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI
0 2 0 0 0 0 0 0 2
38
Yenilenen Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
39
kuramdan uygulamaya sosyal bilgilerde kavram öğretimi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
40
kuramdan uygulamaya sosyal bilgilerde kavram öğretimi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
41
Etkinlik Örnekleriyle Sosyal Bilgiler Öğretiminde Alternatif Eğitim Modelleri ve Yaklaşımları
0 0 0 0 1 0 0 0 1
42
kuramdan uygulamaya sosyal bilgilerde kavram öğretimi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
43
4.ve 5.sınıf yeni sosyal bilgiler programında kazandırılması hedeflenen ortak becerilere ilişkin kazanımların içeriğe yansıması
uluslararası ders kitapları ve eğitim materyalleri dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
44
Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Kazandırılması Hedeflenen Alan Becerilerine Kitaplarda Yer Verilme Durumu
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
45
DEĞERLERİN KAZANILMASINDAKİ ETKİLİFAKTÖRLER ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
46
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Kavramına İlişkin Algıları Metafor Analizi Örneği
International Online Journal of Educational Sciences
0 0 0 0 1 0 0 0 1
47
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Beceri Düzeylerinin İncelenmesi
Ahi Evran Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
48
Etkinlik Örnekleriyle Sosyal Bilgiler Öğretiminde Alternatif Eğitim Modelleri ve Yaklaşımları
0 0 0 0 0 1 0 0 1
49
Pedagojik Formasyon Alan Tarih Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojisi Ve Materyal Tasarımı Dersine İlişkin Görüşleri
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Mutlu Kürümlüoğlu
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Turkey)
2017 - 2024 28
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2015 - 2020 7
Osman Seyhan
-
2016 - 2017 5
Zeynep Esen
-
2017 - 2018 5
Simge Filoğlu
-
2013 - 2014 4
Ahi Evran Üniversitesi
2010 - 2013 3
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2018 - 2019 3
Kastamonu Üniversitesi
2009 - 2010 3
Esra Gülfırat Kıbrız
-
2022 - 2024 3
Ramazan Şarlayan
-
2015 - 2019 3
Ahi Evran Üniversitesi
2013 - 2014 2
Çiğdem Ünal
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
2004 - 2009 2
Bilge Şahin
-
2013 - 2014 2
Cahit Köşker
-
2023 2
Eric Moulton
-
2015 2
Fatoş Boyraz
-
2017 - 2018 2
İhsan Koç
-
2015 2
Turgut Yılmaz
-
2017 2
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2021 1
İzzet Görgen
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2015 1
Ufuk Karakuş
Gazi Üniversitesi
2010 1
Sabahattin Deniz
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2015 1
Hasan Şeker
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2015 1
Yavuz Erden
-
2015 1
Tekin Çelikkaya
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Turkey)
2024 1
BAŞARMAK Uğur
-
2012 1
ÇELİKKAYA Tekin
-
2012 1
FİLOĞLU Simge
-
2012 1
Nur Sema Ökdem
-
2013 1
Sevgi Öztürk
-
2018 1
Simge Filoglu
-
014 1
ŞAHİN Bilge
-
2012 1
Tekin Celikkaya
-
014 1
Zeliha Kızılkoca
-
2022 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
159.
78739 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
63.
9115 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
11.
228 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78739
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9115
YÖKSİS Bilim Alanı Sosyal Bilgiler Eğitimi 228
Anahtar Kelimeler Sosyal Bilgiler Eğitimi, Hayat Bilgisi Eğitimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 95 55 155 160 195 95 40 610 160 65
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 377 . 446 . 394 . 382 . 347 . 435 . 584 . 110 . 431 . 159 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 237 . 295 . 207 . 196 . 159 . 243 . 348 . 31 . 225 . 63 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 30 . 48 . 23 . 23 . 22 . 37 . 65 . 1 . 38 . 11 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 27 . 44 . 19 . 22 . 17 . 30 . 51 . 1 . 33 . 6 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - - - - - - - -
Toplam Yayın 8 6 15 15 8 3 1 16 5 2
Toplam Makale 5 2 8 4 5 1 0 0 3 2
Toplam Kitap 0 1 0 1 3 2 1 13 2 0
Toplam Bildiri 3 3 7 10 0 0 0 3 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Makale (Uluslararası) 5 2 8 4 5 1 0 0 2 1
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 1 0 1 3 2 1 12 2 0
Bildiri (Uluslararası) 3 3 7 10 0 0 0 3 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri