img

Doç. Dr. Serdal BALTACI

  • Eğitim Fakültesi
  • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
  • Matematik Eğitimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
96
Atıf
244
h-index
9
Proje
11
WoS
Yayın
3
Atıf
1
h-index
0
Google Scholor
Yayın
93
Atıf
798
h-index
19
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Matematik Eğitimi (Dr), 2009, 2014
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Matematik Eğitimi (Dr), 2009, 2014
Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, 1998, 2003
Araştırma Alanları
İlköğretim Matematik Eğitimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Lisans, Türkiye, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Matematik Eğitimi (Dr), 2009, 2014
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Matematik Eğitimi (Dr), 2009, 2014
Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, 1998, 2003
Kayıt Yok
İngilizce, TOEFL PBT, 78, 2008
Kongre Düzenleme, HER YÖNÜYLE ÇİÇEKDAĞI SEMPOZYUMU, Kırşehir/Çiçekdağı, 24-11-2022, 26-11-2022
[UAK] Eğitim Bilimleri İlköğretim Matematik Eğitimi İlköğretim Matematik Eğitimi
2019-, Doçent, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Türkiye
2015-2019, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye
2007-2015, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Bölümü, Türkiye
2015-, Myo/Yüksekokul Müdürü, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2011-2013, Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2007-2009, Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Simge Kılıç, Yüksek Lisans, İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin öğrenme güçlüğü olan çocukların Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlanmasında Karşılaştıkları Zorluklar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Fatma Temizsoy, Yüksek Lisans, İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Eğitimde Yapay Zeka Kullanımına İlişkin Görüşleri, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Dicle Altunsaray, Yüksek Lisans, 8.sınıf öğrencilerinin veri işleme öğrenme alanına yönelik istatistiksel araştırma süreçlerinin incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Teslime Ebru Kulak, Yüksek Lisans, Matematik ders notu 5 olan ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin sayı hissi stratejilerini kullanma durumlarının incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Yasin Işık, Yüksek Lisans, 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALMANYA VE TÜRKİYE DERS KİTAPLARINI KULLANARAK ÖĞRENME SÜREÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI : OLASILIK KONUSU ÖRNEĞİ, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Gözde Bektik, Yüksek Lisans, 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME SÜREÇLERİNDE KAVRAM KARİKATÜRÜ KULLANIMININ İNCELENMESİ: ÜSLÜ SAYILAR ÖRNEĞİ, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Mustafa Kara, Yüksek Lisans, Matematik Eğitiminde Ters Yüz Eğitim Modelinin Akademik Başarıya Etkisinin İncelenmesi: Bir Meta-Analiz Çalışması, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Erhan Çalışkan, Yüksek Lisans, Çevrimiçi öğrenmeye yönelik öz yeterlik ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve uygulanması, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Nezahat Gülser, Yüksek Lisans, 7. sınıf öğrenci velilerinin matematik eğitiminden beklentilerinin kaygı, tutum ve akademik yılmazlıkları açısından incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Muhammed Coşkun, Yüksek Lisans, Matematik eğitiminden veli beklentilerinin matematik öğrenme yaklaşımı ve üst bilişsel farkındalık açısından incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
2022-2023, İstatistik ve Olasılık 2, Lisans
2022-2023, İstatistik ve Olasılık 1, Lisans
2022-2023, Öğretmenlik Uygulaması 2, Lisans
2022-2023, Olasılık ve İstatistik Öğretimi, Lisans
2022-2023, Olasılık, Lisans
2022-2023, Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans
2022-2023, Matematik Eğitiminde Alan Çalışması, Yüksek Lisans
2022-2023, Yüksek Lisans Dersi, Yüksek Lisans
2022-2023, Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans
2022-2023, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans
2022-2023, Öğretmenlik Uygulaması 1, Lisans
2022-2023, İstatistik, Lisans
2017-2018, OKUL DENEYİMİ, Lisans
2017-2018, İSTATİSTİK, Lisans
2017-2018, DİNAMİK GEOMETRİ YAZILIMLARI İLE MATEMATİK KAVRAMLARININ KEŞFİ, Lisans
2017-2018, İSTATİSTİK VE OLASILIK-I, Lisans
2016-2017, MATEMATİKSEL MODELLEME, Lisans
2016-2017, OKUL DENEYİMİ, Lisans
2016-2017, TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI, Lisans
2016-2017, MATEMATİK FELSEFESİ, Lisans
2016-2017, İSTATİSTİK VE OLASILIK II, Lisans
2016-2017, MATEMATİK TARİHİ, Lisans
2016-2017, BİLGİSAYAR CEBİRİ SİSTEMLERİ İLE MATEMATİK ÖĞRETİMİ, Lisans
2016-2017, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI, Lisans
2016-2017, İSTATİSTİK, Lisans
2016-2017, İSTATİSTİK VE OLASILIK I, Lisans
2015-2016, İSTATİSTİK, Lisans
2015-2016, MATEMATİK ÖĞRETİMİ I, Lisans
2015-2016, MATEMATİK ÖĞRETİMİ II, Lisans
2015-2016, İSTATİSTİK VE OLASILIK II, Lisans
2015-2016, ÖĞRETİM SÜREÇLERİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR, Lisans
2015-2016, TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI, Lisans
2015-2016, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI, Lisans
2015-2016, İSTATİSTİK VE OLASILIK I, Lisans
2015-2016, MATEMATİK FELSEFESİ, Lisans
2014-2015, MATEMATİK ÖĞRETİMİ I, Lisans
2014-2015, İSTATİSTİK VE OLASILIK-II, Lisans
2014-2015, DİNAMİK GEOMETRİ YAZILIMLARI İLE MATEMATİK KAVRAMLARININ KEŞFİ, Lisans
2014-2015, BİLGİSAYAR CEBİRİ SİSTEMLERİ İLE MATEMATİK ÖĞRETİMİ, Lisans
2014-2015, İSTATİSTİK, Lisans
2014-2015, İSTATİSTİK VE OLASILIK - I, Lisans
2014-2015, MATEMATİK ÖĞRETİMİ II, Lisans
2013-2014, İSTATİSTİK, Lisans
2013-2014, ANALİTİK GEOMETRİ II, Lisans
2013-2014, İSTATİSTİK VE OLASILIK-II, Lisans
2013-2014, MATEMATİK ÖĞRETİMİ II, Lisans
2013-2014, İSTATİSTİK VE OLASILIK-I, Lisans
2013-2014, ANALİTİK GEOMETRİ I, Lisans
2012-2013, İSTATİSTİK VE OLASILIK II, Lisans
2012-2013, TEMEL BİLGİSAYAR, Ön Lisans
2012-2013, MESLEKİ MATEMATİK, Ön Lisans
2012-2013, MATEMATİK FELSEFESİ, Lisans
2012-2013, MATEMATİK ÖĞRETİMİ, Lisans
2012-2013, İSTATİSTİK VE OLASILIK-I, Lisans
2012-2013, ANALİTİK GEOMETRİ, Lisans
2011-2012, TEMEL BİLGİSAYAR, Ön Lisans
2011-2012, MATEMATİK, Ön Lisans
2011-2012, İSTATİSTİK VE OLASILIK-I, Lisans
2011-2012, ANALİTİK GEOMETRİ, Lisans
2010-2011, TİCARİ MATEMATİK, Ön Lisans
2010-2011, MESLEKİ MATEMATİK, Ön Lisans
2010-2011, İSTATİSTİK VE OLASILIK-I, Lisans
2009-2010, TİCARİ MATEMATİK, Ön Lisans
2009-2010, MESLEKİ MATEMATİK, Ön Lisans
2009-2010, MATEMATİK, Ön Lisans
2009-2010, TEMEL MATEMATİK, Lisans
2009-2010, GENEL MATEMATİK, Lisans
2008-2009, TİCARİ MATEMATİK, Ön Lisans
2008-2009, MESLEKİ MATEMATİK, Ön Lisans
2008-2009, MATEMATİK, Ön Lisans
2008-2009, TEMEL MATEMATİK, Lisans
2008-2009, GENEL MATEMATİK, Lisans
2008-2009, İSTATİSTİK VE OLASILIK-I, Lisans
2007-2008, TİCARİ MATEMATİK, Ön Lisans
2007-2008, MATEMATİK, Ön Lisans
2007-2008, TEMEL MATEMATİK, Lisans
2007-2008, GENEL MATEMATİK, Lisans
2006-2007, MESLEKİ MATEMATİK, Ön Lisans
Kayıt Yok
Ulusal ve uluslararası geniş ölçekli sınavların çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2018-2020
Öğretmen Adaylarının Orantısal Akıl Yürütmelerinin ve Matematiksel Modelleme Becerilerinin Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2018-2019
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARI İLE YÜRÜTÜLEN AKRAN ÖĞRETİMİ YÖNTEMİNİN TASARIM TABANLI ARAŞTIRMA BAĞLAMINDA GELİŞTİRİLMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2019
DERS İMECESİ ÇALIŞMALARININ ÖNCESİ BİLİM SANAT MERKEZİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİN KURDUKLARI GEOMETRİK İNŞA PROBLEMLERİNİN ANALİZİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
Investigating Preservice Mathematics Teachers' Content Knowledge on Permutation and Combination Topics Using Problem Posing Processes (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
BİLSEM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN GEOMETRİK İNŞA ÜZERİNE KURDUKLARI PROBLEMLERE DERS İMECESİ ÇALIŞMALARININ ETKİSİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
Probability Explorer Programının İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Olasılıkla İlgili Plan Hazırlama Becerilerine Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2017
ÜSTÜN YETENEKLİ VE ÜSTÜN YETENEKLİ OLMAYAN ÖĞRENCİ VELİLERİNİN MATEMATİK EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DİNAMİK YAZILIM DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN TASARIM TABANLI ARAŞTIRMA YÖNTEMİYLE GELİŞTİRİLMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
ORTAOKUL ÖĞRENCİ VELİLERİNİN MATEMATİK EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2016
Okul Öncesi Dönemde FETEMM Eğitimi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2017
Kayıt Yok
Altunsaray, D., Baltacı, S. (2023) "Examining the Data Organization and Display Process for the Data Processing Learning Area in Statistics", Technology, Innovation and Special Education Research Journal, 3 (1) pp. 50-72 Link   
Butuner, S.O., BALTACI, S. (2023) "The effects of online learning self-efficacy and attitude toward online learning in predicting academic performance: The case of online prospective mathematics teachers", University of Deusto, 11 (1) pp. 196-241 [ESCI] DOI    
Kartal, B., Baltacı, S., Yıldız, A. (2022) "Ortaokul öğrencileri için matematik öz yeterlik ve kaygı ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması ve matematiksel öz benlik algısı ile ilişkisi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (3) pp. 2471-2522 Link    
Baltacı, S., Bütüner, S.Ö., Çalışkan, E. (2022) "İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Öğrenmeye Yönelik Öz-Yeterlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (0) pp. 472-508 Link DOI    
Bulut, A.S.K., Yıldız, A., Baltacı, S. (2020) "A Comparison of Mathematics Learning Approaches of Gifted and Non-Gifted Students", Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 11 (2) pp. 461-491 [TR Dizin] Link DOI    
Yıldız, A., Baltacı, S., Kartal, B. (2020) "Examining the relationship between pre-service mathematics teachers’mathematical thinking level and attitude towards mathematics courses", Acta Didactica Napocensia, 13 (2) pp. 256-270 DOI   
Dilek, H., Taşdemir, A., Konca, A.S., Baltacı, S. (2020) "Preschool children’s sciencemotivation and process skills during inquiry-based STEM activities", Journal of Education inScience, Environment and Health (JESEH), 6 (2) pp. 92-104 Link DOI   
Yıldız, A., Olpak, Y.Z., Baltacı, S. (2019) "The Effect of Peer Instruction on Conceptual and Operational Approaches Preferred in Problem Solutions.", Journal of International Cooperation and Development, 2 (1) pp. 27-33 Link DOI   
Yıldız, A., Baltacı, S., Aytekin, C. (2019) "A Comparison of Parents of Gifted Students and Non-Gifted Students: A Case of Expectations from Mathematics Education", Çukurova Eğitim Fakültesi Dergisi, 48 (1) pp. 452-497 [ESCI] Link DOI     
Yıldız, A., Baltacı, S., Kuzu, O. (2018) "The investigation of students’xx cognitive and metacognitive competencies according to different variables", Europen Journal of Education Studies, 4 (10) pp. 81-98 Link DOI   
Baltacı, S., Yıldız, A. (2018) "Geometrik yer problemlerinin yazılım destekli çözümleri esnasında Tahmin et-Gözle-Açıkla (TGA) stratejisinin kullanılımı", Kırşehir Ahİ Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (3) pp. 1873-1890 Link DOI    
Olpak, Y.Z., Baltacı, S., Arıcan, M. (2018) "Investigating the effects of peer instruction on preservice mathematics teachers’ achievements in statistics and probability", Education and Information Technologies, 23 (6) pp. 2323-2340 [SSCI] Link DOI   
Aytekin, C., Baltacı, S., Yıldız, A. (2018) "Investigation of Parents’ Expectations from Mathematics Education in Turkey", Acda Didactica Napocencia, 11 (3) pp. 59-78 DOI   
Baltacı, S. (2018) "The impact of teaching geometric locus problems in a computer-assisted environment on the metacognitive awareness of preservice teachers", Acda Didactica Napocensia, 11 (2) pp. 121-134 Link DOI   
Arıcan, M., Köklü, O., Ölmez, İ.B., Baltacı, S. (2018) "Preservice Middle Grades Mathematics Teachers’ Strategies for Solving Geometric Similarity Problems", International Journal of Research in Education and Science, 4 (2) pp. 502-516 Link DOI   
Yıldız, A., Baltacı, S. (2018) "İki farklı kurumda çalışan ortaokul matematik öğretmenlerinin yaratıcılığı destekleme durumlarının incelenmesi", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1) pp. 1392-1418 [TR Dizin] Link DOI    
Olpak, Y.Z., Arıcan, M., Baltacı, S. (2018) "Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımlarının ve Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin Akran Öğretimine Yönelik Memnuniyetlerine Etkisi", Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 15 (1) pp. 525-551 [TR Dizin] Link DOI    
Baltacı, S., Baki, A. (2018) "The Role of Dynamic Mathematics Software in the Development of Contextual Learning Environment during Teaching of the Parabola Concept", Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (31) pp. 1-28 [TR Dizin] Link DOI  
Baltacı, S., Baki, A. (2017) "Bağlamsal öğrenme ortamı oluşturmada GeoGebra yazılımının rolü: Elips Örneği", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18 (1) pp. 429-449 Link    
Yıldız, A., Baltacı, S. (2017) "Bilim Sanat Merkezi Matematik Öğretmenlerinin Kurdukları Geometrik İnşa Problemlerine Bilişsel Seviye Düzeyleri Açısından Ders İmecesi Çalışmalarının Etkisi", Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 14 (1) pp. 1481-1516 [TR Dizin] Link DOI    
Yıldız, A., Baltacı, S. (2017) "Reflections from the Lesson Study for the Development of Techno-Pedagogical Competencies in Teaching Fractal Geometry", European Journal of Educational Research, 6 (1) pp. 41-50 Link DOI   
Yıldız, A., Baltacı, S., Demir, B.K. (2017) "Reflection on the Analytic Geometry Courses: The GeoGebra Software and its Effect on Creative Thinking", Universal Journal of Educational Research, 5 (4) pp. 620-630 Link DOI   
Aytekin, C., Baltacı, S., Altunkaya, B., Kıymaz, Y., Yıldız, A. (2016) "Matematik Eğitimi Veli Beklenti Ölçeği’xxnin Geliştirilmesi (MEVBÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17 (3) pp. 397-411 Link    
Baltacı, S., Baki, A. (2016) "Dinamik Matematik Yazılımının Öteleme ve Dönme Dönüşümlerinin Öğretiminde Kullanılmasının Bağlamsal Öğrenme Boyutundan İncelenmesi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35 (1) pp. 119-139 [TR Dizin] Link DOI    
Baltacı, S., Yıldız, A., Kıymaz, Y., Aytekin, C. (2016) "Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik GeoGebra Destekli Etkinlik Hazırlamak İçin YürütülenTasarım Tabanlı Araştırma Sürecinden Yansımalar", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39 (0) pp. 70-90 [TR Dizin] Link DOI    
Baltacı, S. (2016) "Examination of gifted students probability problem solving process in terms of mathematical thinking", Malaysian Online Journal of Educational Technology (MOJET), 4 (4) pp. 18-35 Link   
Yıldız, A., Baltacı, S. (2016) "Reflections from the analytic geometry courses based on contextual teaching and learning through GeoGebra software", The Online Journal of New Horizons in Education, 6 (4) pp. 155-166 Link   
Yıldız, A., Baltacı, S. (2016) "İlköğretim matematik öğretmen adaylarının geometrik olasılık problemlerini çözme süreçlerinin analitik düşünme bağlamında incelenmesi", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39 (0) pp. 91-111 [TR Dizin] Link DOI    
Baltacı, S., Yıldız, A., Özçakır, B. (2016) "The Relationship between Metacognitive Awareness Levels LearningStyles Genders and Mathematics Grades of Fifth Graders", Journal of Education and Learning, 5 (4) pp. 78-89 Link DOI   
Yıldız, A., Baltacı, S. (2015) "İlköğretim matematik öğretmen adaylarının problem kurma etkinlikleri ile olasılığa yönelik bilgilerinin incelenmesi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16 (1) pp. 201-213 Link    
Baltacı, S., Yıldız, A. (2015) "Matematik öğretmen adaylarının GeoGebra yazılımı yardımıyla analitik geometrideki bir konuyu öğrenme süreçleri", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16 (3) pp. 295-312 Link    
Baltacı, S., Yıldız, A., Kösa, T. (2015) "Analitik geometri öğretiminde GeoGebra yazılımının potansiyeli Öğretmen adaylarının görüşleri", Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 6 (3) pp. 483-505 [TR Dizin] Link    
Baltacı, S., Yıldız, A. (2015) "GeoGebra 3D from the perspectives of elementary preservice mathematics teachers who are familiar with a number of software", Cypriot Journal of Education Sciences, 10 (1) pp. 12-17 Link   
Baltacı, S., Yıldız, A., Güven, B. (2014) "Knowledge Types Used by Eighth Grade Gifted Students While Solving Problems", Bolema: Boletim de Educação Matemática, 28 (50) pp. 1032-1055 [SSCI] Link DOI   
Baki, A., Yıldız, A., Baltacı, S. (2012) "Mathematical thinking skills shown by gifted students while solving problems in a computer aided environment", Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 4 (0) pp. 993-995 [SSCI]   
Yıldız, A., Baltacı, S., Kurak, Y., Güven, B. (2012) "Üstün Yetenekli ve Üstün Yetenekli Olmayan 8 Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Stratejilerini Kullanma Durumlarının İncelenmesi", Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (1) pp. 123-143 [TR Dizin] Link   
Yıldız, A., Baltacı, S., Aktümen, M. (2012) "İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Dinamik Matematik Yazılımı İle Üç Boyutlu Cisim Problemlerini Çözme Süreçleri", Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (2) pp. 591-604 [TR Dizin] Link    
Yıldız, A., Baltacı, S., Güven, B. (2011) "Metacognitive Behaviours of the Eighth Grade Gift ed Students in Problem Solving Process", The New Educational Review, 26 (4) pp. 248-260 Link    
Aktümen, M., Baltacı, S., Yıldız, A. (2011) "Calculating the surface area of the water in a rolling cylinder and visualization as two and three dimensional by means of GeoGebra", International Journal of Computer Applications, 25 (1) pp. 42-46 Link DOI   
Işık, Y., Baltacı, S., Arabacı, D. (2024) "8. Sınıf öğrencilerinin Almanya ve Türkiye ders kitaplarının yer alan olasılık problemlerini çözme süreçlerinin incelenmesi", Ahi Evran 4. International Conference on Scientific Research , Kırşehir, Türkiye, (Nisan 2024
Baltacı, S., Bütüner, S.Ö., Kulak, T.E. (2023) "Examination of Secondary School 7th Students with Mathematics Course Grade 5 Using Number Sense Strategies", 6th International Symposium on Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT-6) , Ankara, Türkiye, (Ekim 2023
Bütüner, S.Ö., Baltacı, S., Çalışkan, E. (2021) "Çevrimiçi Öğrenme Öz Yeterlik Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik güvenirlik Çalışması", 5. ULUSLARARASI TÜRK BİLGİSAYAR VE MATEMATİK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU , Antalya, Türkiye, (Ekim 2021 
Gülser, N., Baltacı, S. (2021) "Ortaokul 7. Sınıf Öğrenci Velilerinin Matematik Eğitiminden Beklentileri ile Öğrencilerin Matematik Kaygıları, Matematiksel Tutumları ve Akademik Yılmazlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Ahi Evran Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi , Kırşehir, Türkiye, (Aralık 2021 
Kulak, T.E., Baltacı, S. (2021) "5. Sınıf Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimle Problem Çözme Süreçlerinin İncelenmesi: Yüzde Kavramı Örneği", 5. ULUSLARARASI TÜRK BİLGİSAYAR VE MATEMATİK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU , Antalya, Türkiye, (Ekim 2021 
Baltacı, S., Şahin, A. (2021) "8. Sınıf Mülteci Öğrencilerinin Üçgenin Temel Elemanlarına Ait Problem Çözme Süreçlerinin Matematiksel Düşünme Boyutundan İncelenmesi", 5. ULUSLARARASI TÜRK BİLGİSAYAR VE MATEMATİK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU , Antalya, Türkiye, (Ekim 2021 
Baltacı, S., Coşkun, M. (2021) "Ortaokul Öğrenci velilerinin Matematik Eğitiminden Beklentileri ile Öğrencilerin Üstbilişsel Farkındalıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", 5. ULUSLARARASI TÜRK BİLGİSAYAR VE MATEMATİK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU , Antalya, Türkiye, (Ekim 2021 
Baltacı, S., Aytekin, C., Safa, İ. (2021) "8. Sınıf Öğrencilerinin GeoGebra'da Geliştirilen Bir Olasılık Simülasyon Etkinliği ile Etkileşimlerinden Yansımalar", 5. ULUSLARARASI TÜRK BİLGİSAYAR VE MATEMATİK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU , Antalya, Türkiye, (Ekim 2021 
Baltacı, S., Üçgül, N. (2021) "Examining the real life data collection process of 6th grade students", 3nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Education , Türkiye, (Ekim 2021 
Coşkun, M., Baltacı, S., Aytekin, C. (2021) "Investigation of the Relationship between Secondary School Student Parents 'Expectations from Mathematics Education and Students' Approaches to Learning Mathematics", International Congress of Pedagogical Research , (Temmuz 2021 
Olpak, Y.Z., Baltacı, S., Yıldız, A. (2019) "The Vıews Of Preservıce Mathematıcs Teachers About Peer InstructıonMethod: An Example Of Conıcs", 13th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS) , (Ağustos 2019 
Baltacı, S., Yıldız, A., Olpak, Y.Z. (2019) "Reflections of Using The Peer Instruction Model In Analytical Geometry Classes:Example of Lines And Planes In Space", 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education , (Aralık 2019 
Bulut, A.S.K., Yıldız, A., Baltacı, S. (2019) "Investigation of Mathematical Learning Approaches of Gifted Students", 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education , (Aralık 2019 
Yıldız, A., Olpak, Y.Z., Baltacı, S. (2019) "The effect of peer instruction on conceptual and operational approaches preferred in problem solutions", 8th International Conference on Academic Studies in Human Education Social Sciences (ASHESS) , (Aralık 2019
Baltacı, S., Yıldız, A., Aytekin, C. (2018) "Üstün yetenekli öğrenci velilerinin matematik eğitiminden beklentilerinin incelenmesi", VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD 2018) , Manisa, Türkiye, (Haziran 2018 
Olpak, Y.Z., Arıcan, M., Baltacı, S. (2018) "Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımlarının ve bireysel yenilikçilik özelliklerinin akran öğretimine yönelik memnuniyetlerine etkisi", 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (12th ICITS) , İzmir, Türkiye, (Mayıs 2018
Yıldız, A., Baltacı, S., Aytekin, C. (2018) "Qualitative Examination of the Perspectives of Parents with Gifted Children on Mathematics Education", International Academic Conference on Education Humaities and Social Science (WEI-EHSS-2018) , Viyana, Avusturya, (Haziran 2018 
Baltacı, S., Yıldız, A., Aytekin, C. (2018) "Comparing the Expectations of the Gifted Students’ and Others’ Parents from Mathematics Education According to Some Variables", International Academic Conference on Education Humaities and Social Science (WEI-EHSS-2018) , Viyana, Avusturya, (Haziran 2018 
Yıldız, A., Baltacı, S. (2018) "Matematik öğretmen adaylarının geometrik yer problemlerini çözme süreçlerinin TGA stratejisi bağlamında incelenmesi", VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD 2018) , Manisa, Türkiye, (Mayıs 2018 
Yıldız, A., Baltacı, S., Kuzu, O. (2017) "The investigation of the students’ cognitive and metacognitive competencies according to the different variables", International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME) , Şanlıurfa, Türkiye, (Mayıs 2017
Baltacı, S., Yıldız, A. (2017) "Ders İmecesi Çalışmalarının Öncesi Bilim Sanat Merkezi Matematik ÖğretmenlerinKurdukları Geometrik İnşa Problemlerinin Analizi", Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-3 , Afyon, Türkiye, (Mayıs 2017 
Olpak, Y.Z., Baltacı, S., Arıcan, M. (2017) "Invastigating the effect of the different accountability scoring mechanisms on preservice mathematics teachers’xx mathematics achievement", 5th International Congress on Social Science , Madrid, İspanya, (Temmuz 2017 
Arıcan, M., Olpak, Y.Z., Baltacı, S. (2017) "Examining the effect of peer instruction on preservice science teachers’xx mathematics achievements", 5th International Congress on Social Science , Madrid, İspanya, (Ağustos 2017 
Aytekin, C., Baltacı, S., Kıymaz, Y., Yıldız, A. (2017) "The impact of the probability explorer software on preparing probability teaching plans of elementary mathematics teacher candidates", 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sceinces and Applications (IECMSA-2017) , Budapeşte, Macaristan, (Ağustos 2017
Aytekin, C., Baltacı, S., Altunkaya, B., Yıldız, A., Kıymaz, Y. (2017) "Investigation of parent expectations of middle school students from mathematics education", 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sceinces and Applications (IECMSA-2017) , Budapeşte, Macaristan, (Ağustos 2017
Aytekin, C., Baltacı, S., Yıldız, A. (2017) "Probability explorer simülasyonunun üstün zekâlı/yetenekli öğrencilere olasılık öğretmedeki kullanışlılığına ilişkin bilsem matematik öğretmenlerinin görüşleri", International Talented and Gifted Conference: New Approaches and Educational Practices , Ankara, Türkiye, (Mayıs 2017
Yıldız, A., Baltacı, S. (2017) "Bilsem matematik öğretmenlerinin yaratıcılığı destekleyici davranışları", International Talented and Gifted Conference: New Approaches and Educational Practices , Ankara, Türkiye, (Mayıs 2017
Yıldız, A., Baltacı, S., Aytekin, C. (2017) "The reflections of lesson study help by mathematics teachers of gifted students: Problems established on geometric construction", 14th International Conference on Teaching, Education and Learning (ICTEL) , Lisbon, Portekiz, (Mayıs 2017
Baltacı, S., Yıldız, A. (2017) "Investigating preservice mathematics teachers’xx content knowledge on permutation and combination topics using problem posing processes", 14th International Conference on Teaching, Education and Learning (ICTEL) , Lisbon, Portekiz, (Mayıs 2017
Dilek, H., Taşdemir, A., Konca, A.S., Baltacı, S. (2017) "The influence of early childhood STEM activities on the children’xxs belief towards science-learning", Humanities and Social Sciences Conference , Barcelona, İspanya, (Ocak 2017
Taşdemir, A., Dilek, H., Baltacı, S., Konca, A.S. (2016) "Stem activities in early childhood education: The concept of force", International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST) , Muğla, Türkiye, (Mayıs 2016 
Dilek, H., Taşdemir, A., Konca, A.S., Baltacı, S. (2016) "Effect of early childhood stem activities to the children’xxs problem-solving skills", International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST) , Muğla, Türkiye, (Mayıs 2016 
Arıcan, M., Olmez, I.B., Köklü, O., Baltacı, S. (2016) "Investigation Preservice Middle Grades Mathematics Teachers Understanding of Proportionality in the Geometric Similarity Problems", III rd International Eurasion Educational Research Congress (EJER) , Muğla, Türkiye, (Haziran 2016 
Aytekin, C., Altunkaya, B., Baltacı, S., Kıymaz, Y., Yıldız, A. (2016) "A Scale to Determine Parents Expectation from Mathematics Education PEME Development Reliability and Validity", 5th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2016) , Belgrad, Sırbistan, (Ağustos 2016 
Yıldız, A., Baltacı, S. (2016) "Examining mathematics pedagogical formation students’ motivating strategies in learning", The 4th International Symposium on New Issues in Teacher Education (ISNITE, 2016) , Savonlinna, Finlandiya, (Eylül 2016 
Yıldız, A., Baltacı, S., Kıymaz, Y., Aytekin, C. (2016) "Effect of design based research activities on technological pedagogical content knowledge (TPACK) qualifications: an example from gifted students’ teachers", The 4th International Symposium on New Issues in Teacher Education (ISNITE, 2016) , Savonlinna, Finlandiya, (Eylül 2016 
Baltacı, S., Baki, A. (2016) "An investigation of the use of dynamic mathematics software in teaching the ellipse in terms of contextual learning", The 4th International Symposium on New Issues in Teacher Education (ISNITE 2016) , Savonlinna, Finlandiya, (Eylül 2016 
Baltacı, S., Yıldız, A., Kıymaz, Y., Aytekin, C. (2016) "Tasarım tabanlı araştırma yöntemiyle üstün yetenekli öğrencilere yönelik bir etkinliğin geliştirilme süreci", 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , Trabzon, Türkiye, (Eylül 2016 
Yıldız, A., Baltacı, S. (2016) "Ortaokul matematik öğretmenlerinin teknopedagojik yeterliliklerinin gelişimi için yürütülen ders imecesi sürecinden yansımalar", 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , Trabzon, Türkiye, (Eylül 2016 
Yıldız, A., Baltacı, S. (2015) "İlköğretim matematik öğretmen adaylarının geometrik olasılık problemlerini çözme süreçlerinin incelenmesi", Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-2 , Adıyaman, Türkiye, (Mayıs 2015 
Baltacı, S., Yıldız, A. (2015) "Vektörel çarpımın GeoGebra dinamik yazılımı ile öğrenilmesi sürecinden yansımalar Eğitim Fakültesi Örneği", Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-2 , Adıyaman, Türkiye, (Mayıs 2015 
Doruk, B.K., Altunkaya, B., Baltacı, S., Yıldız, A. (2015) "İlköğretim matematik öğretmen adaylarının model oluşturma etkinliği tasarlama deneyimlerine ilişkin görüşleri", Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-2 , Adıyaman, Türkiye, (Mayıs 2015 
Baltacı, S., Yıldız, A. (2014) "İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Düzlem Denklemlerini GeoGebra Dinamik Yazılımı İle Öğrenme Süreçlerinin İncelenmesi", 11. Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi , Adana, Türkiye, (Eylül 2014 
Yıldız, A., Baltacı, S. (2014) "İlköğretim 8 sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Süreçlerinde Matematik Sembollerini Kullanım Durumları", 11. Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi , Adana, Türkiye, (Eylül 2014 
Yıldız, A., Baltacı, S. (2014) "İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Bağımlı ve Bağımsız Olaylara Yönelik Bilgilerinin Problem Kurma Etkinlikleri İle İncelenmesi", 13. Matematik Sempozyumu Sergi ve Senlikleri , Karabük, Türkiye, (Mayıs 2014 
Doruk, B.K., Aktümen, M., Kıymaz, Y., Morkoyunlu, Z., Yıldız, A., Baltacı, S. (2013) "The factors affecting middle school mathematics teacher candidates’ concerns towards GeoGebra", 2nd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications. Sarajevo, BOSNIA and HERZEGOVINA. , Sarajevo, Bosna Hersek, (Ağustos 2013 
Baltacı, S., Yıldız, A., Kösa, T. (2013) "Analitik geometri kavramlarının öğreniminde GeoGebra dinamik matematik yazılımının potansiyeli", I. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu , Trabzon, Türkiye, (Haziran 2013 
Baki, A., Yıldız, A., Baltacı, S. (2012) "The examination of the gifted students’ performances in mathematical thinking in computer-assisted environment", I. International Dynamic, Explorative Active Learning (IDEAL) Conference. Conference Theme: Explorative Learning. , Bayburt, Türkiye, (Temmuz 2012 
Yıldız, A., Baltacı, S., Arslan, S. (2010) "Üniversite 1 Sınıf Öğrencilerinin Trigonometrik Fonksiyonların Grafiklerinin Çizim Sürecinin İncelenmesi", 9.Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri , Trabzon, Türkiye, (Ekim 2010 
Aktümen, M., Baltacı, S., Yıldız, A. (2010) "Dönen Bir Silindirin İçindeki Suyun Yüzey Alanının Hesaplanması Ve Geogebra İle Görselleştirme", 9.Matematik Sempozyumu Sergi Ve Şenlikleri, 20-22 Ekim , Türkiye, (Ekim 2010 
Baltacı, S., Yıldız, A. (2021) "Matematik Derslerinde Sıkça Sorulan 100 Soru", Türkiye : Pegem Akademi  
Baltacı, S. (2020) "Öğretmenler için Matematiksel Modelleme", Türkiye : Vizetek Yayınevi  
Baltacı, S. (2024) "ÜSTÜN YETENEKLİ 6. SINIF ÖĞRENCİLERİN MATEMATİKSEL SEMBOLLERİ KULLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ", Kitap: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Alanında Uluslararası Çalışmalar, Ankara/Türkiye : SERÜVEN YAYINEVİ  
Bütüner, S.Ö., Baltacı, S. (2023) "Merkezi Eğilim Ölçülerinin Öğretimi", Kitap: Etkinlik Temelli Olasılık ve İstatistik Öğretimi, Ankara/Türkiye : Nobel  
Baltacı, S., Coşkun, M. (2022) "ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI VE ÜST BİLİŞ FARKINDALIKLARININ VELİLERİN MATEMATİK EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİ İLE İNCELENMESİ", Kitap: Eğitimde Güncel Araştırmalar, Ankara/Türkiye : Gece Kitaplığı  
Baltacı, S., Gülser, N. (2022) "ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK KAYGISI, MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUM VE AKADEMİK YILMAZLIKLARININ VELİLERİN MATEMATİK EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİ İLE İNCELENMESİ", Kitap: Eğitimde Güncel Araştırmalar, Ankara/Türkiye : Gece Kitaplığı  
Bütüner, S.Ö., Baltacı, S. (2021) "Merkezi Eğilim Ölçülerinin Öğretimi", Kitap: Etkinlik Temelli Olasılık ve İstatistik Öğretimi, Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Kitap) Etkinlik Temelli Olasılık ve İstatistik Öğretimi, 2023, Editör
(Ulusal - Dergi) KEFAD, 2023, Yrd. Editör
(Uluslararası - Kitap) Etkinlik Temelli Olasılık ve İstatistik Öğretimi, 2021, Editör
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2016
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Preschool children’s sciencemotivation and process skills during inquiry-based STEM activities
Journal of Education inScience, Environment and Health (JESEH)
1 0 0 10 1 6 0 0 18
2
Analitik geometri öğretiminde GeoGebra yazılımının potansiyeli Öğretmen adaylarının görüşleri
Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi
1 0 0 8 6 1 0 0 16
3
Üstün Yetenekli ve Üstün Yetenekli Olmayan 8 Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Stratejilerini Kullanma Durumlarının İncelenmesi
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 7 6 2 0 0 15
4
GeoGebra 3D from the perspectives of elementary preservice mathematics teachers who are familiar with a number of software
Cypriot Journal of Education Sciences
0 0 0 7 3 2 0 0 12
5
Matematik Eğitimi Veli Beklenti Ölçeği’xxnin Geliştirilmesi (MEVBÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
0 0 0 5 4 3 0 0 12
6
Reflections from the analytic geometry courses based on contextual teaching and learning through GeoGebra software
The Online Journal of New Horizons in Education
0 0 0 3 4 4 0 0 11
7
The Relationship between Metacognitive Awareness Levels LearningStyles Genders and Mathematics Grades of Fifth Graders
Journal of Education and Learning
2 0 0 4 4 0 0 0 10
8
Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik GeoGebra Destekli Etkinlik Hazırlamak İçin YürütülenTasarım Tabanlı Araştırma Sürecinden Yansımalar
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
1 0 0 2 7 0 0 0 10
9
Metacognitive Behaviours of the Eighth Grade Gift ed Students in Problem Solving Process
The New Educational Review
0 0 0 4 6 0 0 0 10
10
Reflection on the Analytic Geometry Courses: The GeoGebra Software and its Effect on Creative Thinking
Universal Journal of Educational Research
3 0 0 3 1 2 0 0 9
11
Investigating the effects of peer instruction on preservice mathematics teachers’ achievements in statistics and probability
Education and Information Technologies
1 0 0 3 2 3 0 0 9
12
Examination of gifted students probability problem solving process in terms of mathematical thinking
Malaysian Online Journal of Educational Technology (MOJET)
0 0 0 4 3 2 0 0 9
13
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının geometrik olasılık problemlerini çözme süreçlerinin analitik düşünme bağlamında incelenmesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
1 0 0 2 2 4 0 0 9
14
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının problem kurma etkinlikleri ile olasılığa yönelik bilgilerinin incelenmesi
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
0 0 0 2 3 3 0 0 8
15
Knowledge Types Used by Eighth Grade Gifted Students While Solving Problems
Bolema: Boletim de Educação Matemática
2 0 0 3 3 0 0 0 8
16
Reflections from the Lesson Study for the Development of Techno-Pedagogical Competencies in Teaching Fractal Geometry
European Journal of Educational Research
0 0 0 1 2 4 0 0 7
17
Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımlarının ve Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin Akran Öğretimine Yönelik Memnuniyetlerine Etkisi
Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi
0 0 0 3 3 0 0 0 6
18
Dinamik Matematik Yazılımının Öteleme ve Dönme Dönüşümlerinin Öğretiminde Kullanılmasının Bağlamsal Öğrenme Boyutundan İncelenmesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 2 2 1 0 0 5
19
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Dinamik Matematik Yazılımı İle Üç Boyutlu Cisim Problemlerini Çözme Süreçleri
Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 3 1 1 0 0 5
20
A Comparison of Parents of Gifted Students and Non-Gifted Students: A Case of Expectations from Mathematics Education
Çukurova Eğitim Fakültesi Dergisi
0 1 0 1 0 3 0 0 5
21
Bilim Sanat Merkezi Matematik Öğretmenlerinin Kurdukları Geometrik İnşa Problemlerine Bilişsel Seviye Düzeyleri Açısından Ders İmecesi Çalışmalarının Etkisi
Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi
0 0 0 3 2 0 0 0 5
22
İki farklı kurumda çalışan ortaokul matematik öğretmenlerinin yaratıcılığı destekleme durumlarının incelenmesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 5 0 0 0 0 5
23
Bağlamsal öğrenme ortamı oluşturmada GeoGebra yazılımının rolü: Elips Örneği
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
0 0 0 3 1 0 0 0 4
24
A Comparison of Mathematics Learning Approaches of Gifted and Non-Gifted Students
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)
0 0 0 3 0 1 0 0 4
25
Investigation of Parents’ Expectations from Mathematics Education in Turkey
Acda Didactica Napocencia
1 0 0 1 0 2 0 0 4
26
The investigation of students’xx cognitive and metacognitive competencies according to different variables
Europen Journal of Education Studies
0 0 0 1 3 0 0 0 4
27
Mathematical thinking skills shown by gifted students while solving problems in a computer aided environment
Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies
0 0 0 3 1 0 0 0 4
28
The impact of teaching geometric locus problems in a computer-assisted environment on the metacognitive awareness of preservice teachers
Acda Didactica Napocensia
0 0 0 1 0 2 0 0 3
29
Preservice Middle Grades Mathematics Teachers’ Strategies for Solving Geometric Similarity Problems
International Journal of Research in Education and Science
1 0 0 1 0 1 0 0 3
30
Probability explorer simülasyonunun üstün zekâlı/yetenekli öğrencilere olasılık öğretmedeki kullanışlılığına ilişkin bilsem matematik öğretmenlerinin görüşleri
0 0 0 0 0 2 0 0 2
31
Examining the relationship between pre-service mathematics teachers’mathematical thinking level and attitude towards mathematics courses
Acta Didactica Napocensia
0 0 0 1 0 1 0 0 2
32
The impact of the probability explorer software on preparing probability teaching plans of elementary mathematics teacher candidates
0 0 0 0 0 2 0 0 2
33
Matematik öğretmen adaylarının GeoGebra yazılımı yardımıyla analitik geometrideki bir konuyu öğrenme süreçleri
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
0 0 0 1 1 0 0 0 2
34
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Öğrenmeye Yönelik Öz-Yeterlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 2 0 0 0 0 2
35
Geometrik yer problemlerinin yazılım destekli çözümleri esnasında Tahmin et-Gözle-Açıkla (TGA) stratejisinin kullanılımı
Kırşehir Ahİ Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
36
The Effect of Peer Instruction on Conceptual and Operational Approaches Preferred in Problem Solutions.
Journal of International Cooperation and Development
0 0 0 0 0 1 0 0 1
37
8. Sınıf Öğrencilerinin GeoGebra'da Geliştirilen Bir Olasılık Simülasyon Etkinliği ile Etkileşimlerinden Yansımalar
0 0 0 0 0 1 0 0 1
38
Ortaokul öğrencileri için matematik öz yeterlik ve kaygı ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması ve matematiksel öz benlik algısı ile ilişkisi
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Avni Yıldız
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
2010 - 2022 60
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2016 - 2021 16
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2019 9
Ahi Evran Üniversitesi
2013 - 2017 8
Muhammet Arıcan
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2016 - 2018 7
Adnan Baki
Trabzon Üniversitesi
2012 - 2018 6
Suphi Önder Bütüner
Yozgat Bozok Üniversitesi
2021 - 2023 5
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2016 - 2020 4
Ahi Evran Üniversitesi
2015 - 2017 4
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2016 - 2020 4
Muharrem Aktümen
Gazi Üniversitesi
2010 - 2013 4
Ahmet Sami Konca
Erciyes Üniversitesi
2016 - 2020 4
Bülent Güven
Karadeniz Teknik Üniversitesi
2011 - 2014 3
Muhammed Coşkun
-
2021 - 2022 3
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2019 - 2020 2
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2020 - 2022 2
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2018 2
Temel Kösa
Karadeniz Teknik Üniversitesi
2013 - 2015 2
Oğuz Köklü
Marmara Üniversitesi
2016 - 2018 2
Bekir Kürşat Doruk
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2013 - 2015 2
Erhan Çalışkan
-
2021 - 2022 2
Nezahat Gülser
-
2021 - 2022 2
Teslime Ebru Kulak
-
2021 - 2023 2
Ahi Evran Üniversitesi
2013 1
Selahattin Arslan
Karadeniz Teknik Üniversitesi
2010 1
Bilal Özçakır
Ahi Evran Üniversitesi
2016 1
Betül Küçük Demir
Bayburt Üniversitesi
2017 1
Duygu Arabacı
-
2024 1
Ahmet Şahin
-
2021 1
Dicle Altunsaray
-
2023 1
Ibrahım Burak Olmez
-
2016 1
İbrahim Burak Ölmez
-
2018 1
İsmail Safa
-
2021 1
Neslihan Üçgül
-
2021 1
Suphi Onder Butuner
-
2023 1
Yasin Işık
-
2024 1
Yasin Kurak
-
2012 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
162.
78759 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
73.
9072 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
10.
181 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9072
YÖKSİS Bilim Alanı İlköğretim Matematik Eğitimi 181
Anahtar Kelimeler İlköğretim Matematik Eğitimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 71 154 122 225 75 45 80 70 40 45
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 401 . 348 . 426 . 317 . 467 . 484 . 544 . 546 . 552 . 162 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 261 . 197 . 235 . 146 . 260 . 286 . 313 . 300 . 339 . 73 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 29 . 14 . 24 . 4 . 36 . 36 . 42 . 48 . 66 . 10 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 27 . 14 . 23 . 4 . 34 . 30 . 38 . 43 . 64 . 10 .
Toplam Yayın 7 16 15 14 6 4 10 3 3 2
Toplam Makale 4 7 4 9 2 3 0 2 2 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1
Toplam Bildiri 3 9 11 5 4 0 8 0 1 1
Makale (SCI) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 3 4 3 5 2 3 0 2 2 0
Makale (Ulusal) 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1
Bildiri (Uluslararası) 0 7 10 5 4 0 8 0 1 1
Bildiri (Ulusal) 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri