img

Prof. Dr. Ayfer ŞAHİN

  • Eğitim Fakültesi
  • Temel Eğitim
  • Sınıf Eğitimi

Genel Bilgiler

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sınıf Eğitimi (Dr), 2001, 2005
Yüksek Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği (Yl) (Tezli), 1999, 2001
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Pr., 1994, 1996
Ön Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu
Araştırma Alanları
Eğitim ve Eğitim Araştirmalari, Dil ve Dilbilim, İlk Okuma Yazma Eğitimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sınıf Eğitimi (Dr), 2001, 2005
Yüksek Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği (Yl) (Tezli), 1999, 2001
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Pr., 1994, 1996
Ön Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu
Kayıt Yok
İngilizce, IELTS, 66, 2013
İngilizce, KPDS, 55, Bahar, 2003
Kayıt Yok
[WOS] Eğitim ve Eğitim Araştirmalari
[WOS] Dil ve Dilbilim
[UAK] Eğitim Bilimleri İlk Okuma Yazma Eğitimi İlk Okuma Yazma Eğitimi
2020-, Profesör, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye
2014-2020, Doçent, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Alan Eğitimi, Türkiye
2007-2014, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye
2019-, Yönetim Kurulu Üyeliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2018-, Anabilim Dalı Başkanı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2016-, Enstitü Müdür Yardımcısı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2015-, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2012-2018, Yönetim Kurulu Üyeliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2009-2015, Farabi Koordinatörü, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Yağmur Dönmez, Yüksek Lisans, Yaratıcı yazma uygulamalarının ilkokul öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerine etkisi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Gülcan Gültekin, Yüksek Lisans, Bilim ve sanat merkezlerine devam eden ilkokul öğrencilerinin okuma tutumları ve tercihleri, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Türkan Bozdağ, Yüksek Lisans, Sesbilgisel farkındalık becerilerini destekleme müdahale programının okuma güçlüğü yaşayan öğrencilerin sesbilgisel farkındalık becerilerine etkisi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Mehmet Çalışkan, Yüksek Lisans, Zekâ oyunları dersine yönelik öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin görüşleri, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Buket Gümüş Gürler, Yüksek Lisans, Özel yetenekli öğrencilerin belirlenmesi hakkında öğretmenlere verilen eğitimin etkililiğinin incelenmesi: Karma yöntem araştırması, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Sevgi Hayran, Yüksek Lisans, Karikatür destekli öğretimin ilkokul Türkçe dersine etkisi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
İbrahim Kaya, Yüksek Lisans, Sınıfında Suriyeli öğrencisi bulunan öğretmenlerin sınıf yönetiminde karşılaştığı sorunlar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Kübra Ceren Analı, Yüksek Lisans, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapan aday sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
İrem Demirbaş, Yüksek Lisans, Dijital öykülerin ilkokul öğrencilerinin dinlediğini anlama ve yaratıcı yazma becerilerine etkisi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Gönül Altın, Yüksek Lisans, Metin türlerinin 5. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeyleri üzerindeki etkisi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Ceylan İlhan, Yüksek Lisans, SQ3R akıcı okuma stratejisinin ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersi akademik başarıları, problem çözme becerileri ve fen tutumlarına etkisi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
Dursune Umucu Alpoğuz, Yüksek Lisans, Algılanan ana- baba tutumlarının ilköğretim öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarına ve Türkçe dersi akademik başarılarına etkisi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
Şafak Kaman, Yüksek Lisans, Akıcı okuma stratejilerini kullanmanın ilköğretim üçüncü sınıf öğrencilerinde okuma becerisini geliştirmeye etkisi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2012, (Asıl Danışman)
Deniz Akdal, Yüksek Lisans, Metinler arası okuma yaklaşımının ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerine etkisi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2011, (Asıl Danışman)
2020-2021, Sınıf Eğitiminde Güncel Tartışmalar, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Çocuk Edebiyatı, Yüksek Lisans
2016-2017, İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ, Lisans
2016-2017, İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR, Yüksek Lisans
2015-2016, Türkçe Öğretimi, Lisans
2015-2016, Öğretim Teknojileri ve Materyal Tasarımı, Lisans
2015-2016, İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ, Lisans
2014-2015, Okul İyileştirme ve Geliştirme Stratejileri, Yüksek Lisans
2014-2015, İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ, Lisans
2013-2014, İlk Okuma Yazma öğretiminde Yeni Yaklaşımlar, Lisans
2013-2014, ETKİLİ İLETİŞİM, Lisans
2013-2014, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Lisans
2013-2014, İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ, Lisans
2012-2013, Türkçe Öğretimi, Lisans
2012-2013, ETKİLİ İLETİŞİM, Lisans
2012-2013, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Lisans
2012-2013, İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ, Lisans
2011-2012, Türkçe Öğretimi, Lisans
2011-2012, ETKİLİ İLETİŞİM, Lisans
2010-2011, Türkçe Öğretimi, Lisans
2009-2010, Türkçe Öğretimi, Lisans
Kayıt Yok
Hikâye Haritası Yönteminin Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Becerilerine Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2018
Türkiye'deki Bitişik Eğik Yazı Uygulamalarının Bilimsel Araştırma Sonuçlarına Göre Değerlendirilmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
Çocukların Ebeveynlerinin Oyunlarını Bilme ve Oynama Durumları (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
İlkokul Birinci ve İkinci Sınıf Düzeyindeki Yazınsal Nitelikli Çocuk Kitaplarının İçerdikleri Değerler (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
Çocukların Ebeveynlerinin Oyunlarını Bilme ve Oynama Durumları (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
İlkokul Birinci ve İkinci Sınıf Düzeyindeki Yazınsal Nitelikli Çocuk Kitaplarının İçerdikleri Değerler (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
Türkiye'de Okul Öncesi ve İlkokul (İlk Okuma ve Yazma) Programlarının Bütüncüllük ve Aşamalılık İlkeleri Bağlamında İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Çocuk Kitaplarında Değer Aktarımı (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Atasözlerinin Öğretilmesinde Yaratıcı Drama Yönteminin Etkililiği (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Metinler Arası Okuma Yaklaşımının İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Becerilerine Etkisi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2014
İLKÖĞRETİM BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN METİNLER ARASI OKUMALARININ YARATICI YAZMA BECERİLERİNE ETKİSİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2011-2012
Kırşehir deki İşsizlik İçin Ortak Adımlar Projesi (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Danışman
Kayıt Yok
ŞAHİN, A., ATA, M. (2023) "Hikâye haritası tekniğinin 7. sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerine etkisi", Ana Dili Eğitimi Dergisi, 11 (4) pp. 1056-1069 Link   
Şahin, A., Özçelik, F.C. (2023) "Sınıf öğretmeni adaylarının duygusal zekâları ile empati ve merhamet düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (3) pp. 787-802 [TR Dizin] Link    
Gürler, B., Şahin, A., Akdal, D. (2023) "Özel yetenekli öğrencilerin belirlenmesi amacıyla öğretmenlere verilen eğitimin öğretmenlerin bilgi düzeylerine etkisi", Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 9 (3) pp. 273-293 Link  
Şahin, A., Asal, R. (2023) "2010-2022 Yılları Arasında Okul Dışı Öğrenme Ortamlarına İlişkin Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi", Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (1) pp. 70-81 Link  
Şahin, A., Özçelik, F.C. (2023) "İlkokul 3. ve 4. sınıf seviyesindeki hikâye kitaplarının şiddet ve korku unsurları açısından değerlendirilmesi", Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 7 (2) pp. 77-97 Link  
Turan, B.N., Asal, R., Şahin, A. (2023) "TÜRKİYE, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, İNGİLTERE VE GÜNEY KORE SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI", Afyon Kocatepe Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25 (4) pp. 1243-1259 [TR Dizin] DOI    
Demirbaş, İ., Şahin, A. (2023) "The effect of digital stories on primary school students’ creative writing skills", Education and Information Technologies, 28 (0) pp. 7997-8025 [SSCI] Link DOI   
Şahin, A., Turan, B.N., Asal, R. (2022) "İlkokul Öğrencilerine Yönelik Mahremiyet Bilinci Ölçeği Geliştirme Çalışması", Necmettin Erbakan University, (9) pp. 199-209 DOI  
Demirbaş, İ., Şahin, A. (2022) "The Effect of Digital Stories on Primary School Students Listening Comprehension Skills", Participatory Educational Research (Per), 9 (6) pp. 380-397 DOI   
Şahin, A. (2022) "Neşet Ertaş Türkülerinin Türkçe Dersi Kök Değerleri Bağlamında İncelenmesi", Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, 6 (1) pp. 1-15 Link    
Şahin, A., Gültekin, G. (2022) "Z Kuşağının Okuma Tercihleri", Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 6 (1) pp. 29-45 Link  
Şahin, A., Ergül, S. (2022) "Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerine Okuma Alışkanlığını Kazandırma Stratejileri: Bir Olgubilim Çalışması", Erciyes Journal of Education, 6 (1) pp. 19-43 DOI   
Şahin, A., Asal, R., Turan, B.N. (2022) "Development of the Digital Literacy Scale for Primary School Students: A Study of Validity and Reliability", Ana Dili Egitimi Dergisi ADED, 10 (3) pp. 619-630 DOI   
Şahin, A., Dönmez, Y. (2022) "Koronavirüs pandemisi sürecinde online eğitime yönelik eğitim fakültesinde görev yapmakta olan öğretim elemanlarının görüşlerinin belirlenmesi", Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, 6 (2) pp. 86-101 Link DOI    
Şahin, A., Asal, R., Turan, B.N. (2022) "Investigation of Scientific Studies on the Problems Faced by Primary School Teachers", Educational Academic Research, 45 (0) pp. 83-91 [TR Dizin] DOI   
Şahin, A., Asal, R., Turan, B.N. (2022) "Z Kuşağının Öğretmenlerinde Bulunması Gereken Yeterlilikler: Bir Durum Çalışması", Bayburt Universitesi, 17 (36) pp. 1155-1169 [TR Dizin] DOI    
Şahin, A., Mehmet, Ç. (2022) "Akıl ve Zekâ Oyunlarına Yönelik Tutum Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması", International Primary Education Research Journal, 6 (2) pp. 105-118 DOI  
Mehmet, Ç., Şahin, A. (2022) "Akıl ve Zekâ Oyunlarına Yönelik Veli Tutum Ölçeği", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (2) pp. 1-13 Link  
Türkan, B., Şahin, A. (2022) "Sesbilgisel Farkındalık Becerilerini Destekleme Müdahale Programının Okuma Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Sesbilgisel Farkındalık Becerilerine Etkisi", Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi, 5 (3) pp. 272-286 Link DOI   
Hayran, S., Şahin, A., Özüdoğru, G. (2022) "The Effect of Cartoon-Enriched Instruction on Primary School Students’ Academic Achievement and Attitude in Turkish Courses", Journal of Teacher Education and Lifelong Learning, 4 (2) pp. 222-232 Link DOI   
ŞAHİN, A., ASAL, R., TURAN, B.N. (2022) "Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Yapılmış Bilimsel Çalışmaların İncelenmesi", Educational academic research (Online), 1 (45) pp. 83-91 [TR Dizin] DOI  
ŞAHİN, A., ASAL, R., TURAN, B.N. (2022) "İlkokul Öğrencilerine Yönelik Dijital Okuryazarlık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Ana Dili Eğitimi Dergisi, 10 (3) pp. 619-630 [TR Dizin] DOI  
Şahin, A. (2021) "Primary School Teacher Candidates’ Attitudes towards the First Reading and Writing Instruction Course", Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 7 (1) pp. 112-122 Link  
Şahin, A., Bozdağ, T. (2020) "İlkokullarda Okuma Güçlüğünde Kullanılan Eğitsel Uygulamalara İlişkin Öğretmen Algılarının İncelenmesi", Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, 4 (3) pp. 250-263 Link   
Analı, C.Ç., Şahin, A. (2020) "Kırsal Bölgelerde Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenlerin Mesleki Sorunları", Türkiye Eğitim Dergisi, 5 (2) pp. 396-414 Link  
Demirbaş, İ., Şahin, A. (2020) "A Systemic Analysis of Research on Digital Storytelling in Turkey", International Journal of Progressive Education, 16 (4) pp. 45-65 Link DOI   
Şahin, A., Demir, S.H. (2019) "Problems Faced by Primary School Teachers While Teaching Problem-Solving Skills and Suggestions for Solution", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (0) pp. 907-921 [TR Dizin]    
Şahin, A., Analı, C.Ç. (2019) "Türkiye’xxnin Doğu İllerinde Görev Yapan Aday Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar", Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7 (1) pp. 17-35   
Şahin, A., Demirbaş, İ. (2019) "Comparison of Primary School Curricula 2015 And 2017.", Turkish Studies Educational Science, 14 (1) pp. 167-182 [TR Dizin]   
Şahin, A. (2019) "Prof. Dr. Halil İbrahim YALIN - Hayatı ve Eserleri", Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi (GEBD), 5 (0) pp. 1-17 DOI  
Şahin, A. (2019) "Personal and Social Values in Primary Grade Children’s Books", Participatory Educational Research (PER), 6 (1) pp. 1-9   
Yılmaz, F.T., ŞAHİN, D.A., Türesin, A.K. (2019) "Tip 2 diyabetli bireylerde hastalığı kabul düzeyinin glisemik kontrol ile ilişkisi", Cukurova Medical Journal, 44 (4) pp. 1284-1291 [TR Dizin] DOI  
Şahin, A. (2018) "Türkiye’deki Bitişik Eğik Yazı Uygulamalarının Bilimsel Araştırma Sonuçlarına Göre Değerlendirilmesi", TURKISH STUDIES, 13 (4) pp. 1083-1096 [TR Dizin]   
Şahin, A. (2018) "Sınıf ve Türkçe öğretmeni adaylarının drama yöntemini kullanmaya yönelik algılarının ve öz yeterlik düzeylerinin belirlenmesi", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (1) pp. 1-13 [TR Dizin] Link    
Şahin, A., Gürler, B. (2018) "Destek Eğitim Odası Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmenlerinin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Hazırlama Sürecinde Yaşadıkları Güçlükler.", Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 29 (0) pp. 594-624 [TR Dizin]  
Şahin, A. (2018) "Learning Creative Drama with Proverbs", Turkish Studies, 13 (19) pp. 1659-1668 [TR Dizin] Link DOI    
GÜRLER, B., ŞAHİN, A. (2018) "DESTEK EĞİTİM ODASINDA ve KAYNAŞTIRMA ORTAMLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİNDE YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLERİN BELİRLENMESİ", Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 0 (29) pp. 594-625 [TR Dizin]   
Şahin, A. (2017) "OPINIONS OF CANDIDATE TEACHERS ABOUT THE VALUES OF AKHISM OF THE TRADESMEN", InternationalJournal Of Eurasia Social Sciences, 8 (28) pp. 1-21 Link  
Şahin, A. (2017) "Preferences and Reasons of Teacher Candidates Why They Do/Do not Read", Journal of Education and Practice, 8 (0) pp. 7-11 Link  
Şahin, A. (2017) "The Values in Literary Children’s Books at the 2nd Grade Level", Journal of Education and Practice, 8 (0) pp. 1-6 Link  
Şahin, A. (2017) "Investigating The Relation Between The Secondary School Students’ Computer Game Preferances And Their Tendency To Violance", Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3 (3) pp. 76-92 Link   
Şahin, A. (2017) "Comparing the Perceptions and Self-Efficacy Skills of Primary School Teachers Who Have Taken Drama Courses to Those Who Have Not in terms of Use of Drama as a Teaching Technique", Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (23) pp. 353-365 Link   
Şahin, A., Demirbaş, İ. (2017) "Öğretmen Adaylarının Ahiliğe İlişkin Metaforları", KEFAD, 18 (3) pp. 811-829 Link    
ŞAHİN, A., DEMİRBAŞ, İ. (2017) "OPINIONS OF CANDIDATE TEACHERS ABOUT THE VALUES OF AKHISM OF THE TRADESMEN (KIRSEHİR SAMPLE)", Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (28) pp. 176-196 [TR Dizin]  
Şahin, A. (2016) "PROF DR HAYATİ AKYOL HAYATI VE ESERLERİ", Türkish Studies, 11 (3) pp. 1-37 Link   
Şahin, A. (2016) "İlkokul Öğrencilerinin Bitişik Eğik ve Dik Temel Harfler İle Yazılmış Metinleri Okuma Hızlarının Karşılaştırılması", TURKISH STUDIES, 11 (3) pp. 2081-2094 Link DOI   
Şahin, A. (2015) "Bilgisayar Oyunlarının 4 5 ve 6 Sınıf Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerine Etkileri", TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10 (11) pp. 1359-1376 [TR Dizin] DOI    
Şahin, A. (2014) "Demokratik ve otoriter Olarak Algılanan Ana Baba Tutumlarının İlköğretim Öğrencilerinin Türkçe Dersi Akademik Başarılarına Etkisi", Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2 (3) pp. 53-67 [TR Dizin]   
Şahin, A., İlhan, C. (2014) "Sq3r Akıcı Okuma Stratejisinin Fen ve Teknoloji Dersinde 4. Sınıf Ögrencilerinin Fen Tutumları Üzerine Etkisi.", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (1) pp. 56-69  
Akdal, D., Şahin, A. (2014) "The Effects of Intertextual Reading Approach on the Development of Creative Writing Skills", Ani Publishing and Consulting Company, 14 (0) pp. 171-186 [SSCI] DOI    
Şahin, A. (2014) "Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ve Ahi Evran Üniversitesi Öğrencilerinin Hacı Bektaş Veli Ve Ahi Evran I Veli İle Bektaşilik Ve Ahilik Algıları", Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 71 (0) pp. 171-196   
Kaman, Ş., Şahin, A., Atalay, E., Sarıboyacı, A.E., Doğan, C., Tasa, B.A., Soykan, M.N., Eyubova, S. (2013) "İlköğretim Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuma Düzeylerinin Geliştirilmesinde Akıcı Okuma Stratejilerini Kullanmanın Etkisi", Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (11) pp. 639-657 [TR Dizin]    
Şahin, A. (2013) "The Effect of Text Types on Reading Comprehension", International Journal of Education (MIJE), 3 (2) pp. 57-67 DOI   
Şahin, A. (2012) "İlköğretim Dördüncü Ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıklarının Sosyo Ekonomik Düzeylerine Göre İncelenmesi", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10 (2) pp. 367-388 [TR Dizin]  
ŞAHİN, A. (2012) "İlköğretim 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarının sosyo-ekonomik düzeylerine göre incelenmesi", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10 (2) pp. 367-388 [TR Dizin]  
Şahin, A. (2012) "Bitişik Eğik Yazı Öğretiminde Karşılaşılan Problemler", Eğitim ve Bilim Dergisi, 37 (165) pp. 167-178 [SSCI] Link   
Şahin, A. (2011) "EFFECTS OF LINEAR TEXTS IN PAGE SCROLLING AND PAGE-BY-PAGE READING FORMS ON READING COMPREHENSION INTRODUCTION", TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10 (3) pp. 94-100 [SSCI] Link  
Korkmaz, Ö., Şahin, A., Yeşil, R. (2011) "Öğretmenlerin Bilimsel Araştırma Ve Araştırmacılara İlişkin Düşünceleri", Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 4 (2) pp. 109-127 [TR Dizin]  
Korkmaz, Ö., Şahin, A., Yeşil, R. (2011) "Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırmalara Yönelik Tutumları", International Online Journal of Educational Sciences, 3 (3) pp. 1169-1194 [TR Dizin]  
Korkmaz, Ö., Şahin, A., Yeşil, R. (2011) "Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği Geçerlilik Ve Güvenirlik Çalışması", İlköğretim Online, 10 (3) pp. 961-973  
Şahin, A. (2011) "COMPARING READING COMPREHENSION LEVEL AND ORAL READING SPEED OF 5TH CLASS STUDENTS WHO HAD FIRST READING WRITING THROUGH DIFFERENT METHODS", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, 0 (41) pp. 11-433 [Scopus]   
Şahin, A. (2011) "Öğretmen Algılarına Göre Etkili Öğretmen Davranışları", Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,, 12 (1) pp. 239-259 [TR Dizin]   
ŞAHİN, A., Korkmaz, Ö., YEŞİL, R. (2011) "Study of validity and reliability of scale of attitude towards scientific research", İlköğretim Online (elektronik), 10 (3) pp. 961-973 [TR Dizin]   
Şahin, A., Sırakaya, D.A. (2011) "The effect of hypertexts with different lengths on reading and comprehension skills of the students", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 28 (0) pp. 347-354 [SSCI] Link DOI   
ŞAHİN, A. (2011) "Farklı yöntemlerle okuma-yazma öğrenmiş beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama erişileriyle okuma hızlarının karşılaştırılması", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011 (41) pp. 423-433 [TR Dizin]  
Şahin, A. (2010) "Kırsal Kesimde Görev Yapan Öğretmenlerin İlk Okuma ve Yazma Öğretiminde Karşılaştıkları Problemler", E-Journal of New World Sciences Academy, 5 (4) pp. 1738-1750  
Şahin, A. (2010) "İlköğretim İkinci ve Üçüncü Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi", Milli Eğitim Dergisi, 185 (0) pp. 48-65 Link   
Şahin, A. (2009) "Okuma Yazma Becerisini Cümle Çözümleme ve Ses temelli Cümle Yöntemleriyle Öğrenmiş Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Erişilerinin Karşılaştırılması", Çağdaş Eğitim Dergisi, 34 (365) p. 23 [TR Dizin]  
Şahin, A. (2009) "İlköğretim 6 7 Ve 8 Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıklarının Sosyo Ekonomik Düzeylerine Göre İncelenmesi", . Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (2) pp. 215-232    
Şahin, A. (2008) "İlköğretim Birinci Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı Ve Öğretmen Kılavuz Kitabının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi.", Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (3) pp. 133-146 [TR Dizin]   
ŞAHİN, A. (2005) "Geçmişten Günümüze Kırşehir'de İlköğretim", Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğt. Fak. Derg.), 6 (2) pp. 269-279 [TR Dizin]  
Şahin, A. (2021) "21. Yüzyılın Öğretmeni Olmak", 2. Maarif Kongresi 2023'e Doğru Türk Eğitimine Görüş ve Öneriler , (pp. 248-254), Türkiye, (Aralık 2021
Şahin, A. (2020) "dil bilgisi", dilbilgisi sempozyumu , (Kasım 2020
Şahin, A. (2020) "dil bilgisi", dilbilgisi sempozyumu , (Kasım 2020
Şahin, A. (2020) "dil bilgisi", dilbilgisi sempozyumu , (Kasım 2020
Şahin, A. (2020) "dil bilgisi", dilbilgisi sempozyumu , (Kasım 2020
Şahin, A. (2019) "İlkokulda ev ödevleri", 18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumuna (USOS 2019) , (pp. 1-2), Antalya, Türkiye, (Ekim 2019
Şahin, A., Demirbaş, İ. (2019) "Dijital Öykülerin İlkokul Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Becerisine Etkisi", 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi (UTEK) , Mugla, Türkiye, (Ekim 2019
Şahin, A., Demir, S.H. (2019) "İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutumları ile Başarı Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", 18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumuna (USOS 2019) , Antalya, Türkiye, (Ekim 2019
Şahin, A., Gürler, B. (2019) "Üstün Yetenekli Öğrencisi Olan Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi", 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi (UTEK) , Mugla, Türkiye, (Ekim 2019
Şahin, A., Sevgi, H.D. (2019) "Türkçe Derslerinde Karikatür Kullanılmasıyla İlgili Türkiye’de Yapılmış Bilimsel Çalışmaların İncelenmesi", 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi (UTEK) , Mugla, Türkiye, (Ekim 2019
Şahin, A. (2018) "FARK YARATAN ÖĞRETMENLER", 17. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU , (Nisan 2018
Şahin, A., Yıldız, K.H. (2018) "Çocuk Hikâye Kitaplarının İncelenmesi", 2nd International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress, , (pp. 204-215), (Aralık 2018
Şahin, A. (2018) "FARK YARATAN ÖĞRETMENLER", 17. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU , (Nisan 2018
Şahin, A. (2017) "Geçmişten Günümüze İlkokul Programlarında Yazı Öğretimi", 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , (Mayıs 2017
Şahin, A. (2017) "Tarihsel Süreçte Bitişik Eğik Yazı", 1. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırmaları Sempozyumu , (Nisan 2017
Şahin, A., Demirbaş, İ. (2017) "Öğretmen Adaylarının Ahilik Değerleriyle İlgili Zihinsel İmgeleri (Ahi Evran Üniversitesi Örneği).", I. ULUSLARARASI SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU(USEAS 2017) , (pp. 39-47), Antalya, Türkiye, (Temmuz 2017
Şahin, A., Demirbaş, İ. (2017) "Öğretmen Adaylarının Ahiliğe İlişkin Metaforları”", 7th International Congress of Research in Education (ULEAD), , (pp. 19), (Nisan 2017
Şahin, A. (2017) "İlkokul İkinci Sınıf Düzeyindeki Yazınsal Nitelikli Çocuk Kitaplarının İçerdikleri Değerler", 3rdInternational Symposium on Language Education and Teaching , (pp. 154), Roma, İtalya, (Nisan 2017
Şahin, A. (2017) "Bir Değer Olarak Ahilik: Öğretmen Adaylarının Algısı", 16th International Primary Teacher Education Symposium (USOS 2017) , (pp. 285), (Mayıs 2017
Şahin, A. (2017) "Çocukların Ebeveynlerinin Oyunlarını Bilme ve OynamaDurumları", 16th International Primary Teacher Education Symposium (USOS 2017) , (pp. 261), (Mayıs 2017
Şahin, A. (2017) "Atasözü Öğretiminde Öykü Temelli Drama TekniğininEtkililiği", 16th International Primary Teacher Education Symposium (USOS 2017) , (pp. 162-163), (Mayıs 2017
Şahin, A. (2017) "Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma(ma) Tercihleri", 3rdInternational Symposium on Language Education and Teaching , (pp. 112-113), Roma, İtalya, (Nisan 2017
Şahin, A., Demirbaş, İ. (2017) "Öğretmen Adaylarının Esnafların Sahip Olduğu Ahilik Değeriyle İlgili Görüşleri", International Congress Of Eurasian Social Sciences (ICOESS) 2017 , (Nisan 2017
Şahin, A., Demirbaş, İ. (2017) "Öğretmen Adaylarının Ahilik Değerleriyle İlgili Zihinsel İmgeleri (Ahi Evran Üniversitesi Örneği)", I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2017) , (pp. 25), Antalya, Türkiye, (Mayıs 2017
Şahin, A. (2017) "İlkokul Birinci Sınıf Düzeyindeki Okuma Kitaplarının Değer Aktarımı Bağlamında İncelenmesi", I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2017) , (pp. 181), Antalya, Türkiye, (Mayıs 2017
Şahin, A., Demirbaş, İ. (2017) "2015 VE 2017 TARİHLİ İLKOKUL PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI", 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRIMARY EDUCATION , (pp. 398), Malaga, İspanya, (Eylül 2017 
Şahin, A. (2017) "TÜRKİYE’DEKİ BİTİŞİK EĞİK YAZI UYGULAMALARININ BİLİMSELARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMES", 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRIMARY EDUCATION , (pp. 391), Malaga, İspanya, (Eylül 2017
Şahin, A. (2017) "TEKRARLAYICI VE EŞLİ OKUMA TEKNİKLERİNİN HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELİ OLAN ÖĞRENCİLERİN OKUMA BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ", 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES , (pp. 327), Malaga, İspanya, (Eylül 2017
Şahin, A. (2017) "ATASÖZLERİNİN YARATICI DRAMA İLE ÖĞRETİLMESİ", 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES , (pp. 201-202), Malaga, (Eylül 2017
Şahin, A. (2016) "TÜRKİYE DE OKULÖNCESI VE İLKOKUL İLK OKUMA VE YAZMA PROGRAMLARININ AŞAMALILIK VEBÜTÜNLÜK İLKELERI BAĞLAMINDA İNCELENMESI", 1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS , (pp. 529), Türkiye, (Kasım 2016
Şahin, A. (2016) "Effect of Creative Drama on Learning Proverbs", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2016 , (pp. 45), Berlin, Almanya, (Ekim 2016
Şahin, A., Öfkeli, A., Oflaz, H., Çelik, M.U., Tekin, V. (2016) "FATİH Projesi Kapsamında Dağıtılan Tablet PC Uygulanmalarına İlişkin Öğretmen ve Öğrencilerin Görüşleri", XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , (pp. 408-409), Ankara, Türkiye, (Mayıs 2016
Altın, G., Şahin, A. (2016) "METİN TÜRLERİNİN 5 SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME DÜZEYLERİNE ETKİSİ", 1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS , (Kasım 2016
Altın, G., Şahin, A. (2016) "METİN TÜRLERİNİN 5 SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME DÜZEYLERİNE ETKİSİ", 1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS , (pp. 3478-3487), (Kasım 2016
Şahin, A. (2015) "Bilgisayar Oyunlarının 4 5 ve 6 Sınıf Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerine Etkileri", I. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı. , (pp. 271), Türkiye, (Mayıs 2015
Şahin, A., Dikmenli, Y. (2015) "Bilgisayar Oyunlarının Ortaokul Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerine Etkileri", VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi , (Mayıs 2015
Şahin, A. (2015) "İlkokul Öğrencilerinin Bitişik Eğik Ve Dik Temel Harfler İle Yazılmış Metinleri Okuma Hızlarının Karşılaştırılması", III. Internatıonal Conference On Prımary Educatıon. , Türkiye, (Ekim 2015
Şahin, A., Sırakaya, D.A. (2011) "The Effect Of Different Page Lenghted Hypertexts On Students’ Reading And Comprehension Skills.", World Conference on Educational Technology Researches. , (pp. 347-354), (Haziran 2011
Şahin, A., Akdal, D. (2010) "Öğretmenlerin Bitişik Eğik Yazı Öğretiminde Karşılaştıkları Problemler", 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , Türkiye, (Mayıs 2010
Şahin, A. (2010) "Kırsal Kesimde Görev YŞapan Öğretmenlerin İlk Okuma ve Yazma Öğretiminde Karşılaştıkları Problemler", 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , (pp. 50), Türkiye, (Mayıs 2010
Şahin, A. (2009) "İlk Okuma-Yazma Öğretimi Programının Bilimsel Araştırma Sonuçlarına Göre Değerlendirilmesi", II. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı. , (pp. 28), (Temmuz 2009
Şahin, A., Akyol, H. (2006) "İlk Okuma-Yazma Öğretiminde Kullanılan Çözümleme ve Bireşim Yöntemlerinin Uygulamalı Olarak Karşılaştırılması", Ulusal sınıf Öğretmenliği Kongresi , (pp. 189-220), Türkiye, (Nisan 2006
Şahin, A., Akyol, H. (2006) "İlk Okuma Yazma Öğretiminde Kullanılan Çözümleme ve Bireşim Yöntemlerinin Uygulamalı Olarak Karşılaştırılması", Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi , (Nisan 2006
Akyol, H., Şahin, A. (2019) "Türkçe Öğretimi (Öğretmen Adayları ve Öğretmenler için)", Türkiye : Pegem Akademi  
Temur, T., Pilten, G., Şahin, A. (2011) "İlk Okuma ve Yazma Öğretimi", Türkiye : Pegem Akademi  
Şahin, A., Demir, M.F., Demir, Z. (2023) "Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Sorunlarının Belirlenmesi", Kitap: Eğitim Bilimleri Araştırmaları- V., : Özgür Yayınları  
Şahin, A., Demir, M.F., Demir, Z. (2023) "İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin mahremiyet bilinç düzeylerinin belirlenmesi", Kitap: Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar, : Bilgin Kültür Sanat Yayınları  
Şahin, A., Özüdoğru, G. (2022) "Farklı Kademe ve Disiplinlerde Öğretmenlik", Kitap: Öğretmenlik Mesleğine Eleştirel Bir Bakış, Ankara/Türkiye : Nobel Yayınevi  
Şahin, A. (2022) "Türk Kültüründe Kadın", Kitap: Türk Kültüründe Çocuk ve Eğitim, Ankara/Türkiye : EĞİTEN KİTAP  
Şahin, A., Özçelik, F.C. (2022) "Hayat Bilgisi Dersi: Tanımı, Amacı, Kapsamı, Tarihçesi", Kitap: Hayat Bilgisi Öğretiminde Alternatif Eğitim Uygulamaları, Ankara/Türkiye : EĞİTEN KİTAP  
Şahin, A. (2022) "İslami Ahlak Geleneğinde Alperen Bir Eğitimci: Ahi Evran-ı Veli.", Kitap: İdeal Öğretmen (Eğitimde ideal insan ve millîlik arayışları), Ankara/Türkiye : Eğiten Kitap  
Şahin, A. (2021) "İlkokulda Alternatif Eğitim Uygulamaları Kavramsal Çerçeve", Kitap: İlkokulda Alternatif Eğitim Uygulamaları, Türkiye : Eğiten Kitap  
Şahin, A. (2021) "Kelime Çözümleme Tekniği", Kitap: Özel Eğitimde İlk Okuma Yazma Öğretimi, Türkiye : Vize Akademik  
Şahin, A. (2021) "21. Yüzyılın Öğretmeni Olmak", Kitap: 2023'e Doğru Türk Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını; 2023'e Doğru Türk Eğitimine Görüş ve Öneriler, : Türk Eğitim Sen  
Şahin, A. (2021) "Türk Kültür ve Devlet Geleneğinde Kadın ve Aile.", Kitap: Kadın ve Aile, Türkiye : Nobel Yayıncılık  
Şahin, A. (2021) "Çocuk Edebiyatının Gelişimi.", Kitap: Çocuk Edebiyatı, Türkiye : Pegem Akademi   
Şahin, A. (2020) "Ana Dili ile İlgili Temel Kavramlar ve Tanımlar", Kitap: Kapsayıcı Dil Öğretimi, Türkiye : Vize Yayıncılık  
Şahin, A. (2020) "Dil ve Kültürle İlgili Temel Kavramlar", Kitap: Dil ve Kültür, Türkiye : Vize  
Akyol, H., Şahin, A. (2019) "Dil Bilgisi ve İmla Öğretimi", Kitap: Türkçe Öğretimi -Dil bilgisi ve İmla Öğretimi, Türkiye : Pegem Akademi  
Şahin, A. (2019) "Geçmişten Günümüze kullanılan İlk Okuma Yazma Öğretim Yöntemleri", Kitap: İlk Okuma Yazma Öğretimi, Türkiye : Anı Yayıncılık  
Şahin, A. (2019) "Türkçe Öğretiminde Uygulama Örnekleri", Kitap: Türkçe Öğretimi, Türkiye : Pegem Akademi  
Şahin, A. (2019) "Konuşma Eğitimi", Kitap: Türkçe Öğretimi- konuşma Eğitimi, Türkiye : Pegem Akademi  
Şahin, A., Deniz, A. (2019) "Metinlerarası Okuma Yaklaşımının Yaratıcı Yazma Becerisine Etkisi", Kitap: Türkçe Öğretiminde Güncel Çalışmalar, Türkiye : Mersin Üniversitesi Tübitak  
Şahin, A., Gürler, B., Demir, S.H. (2018) "VIEWS OF MATHEMATICS TEACHERS REGARDING THE APPLICATION PROCESS OF INDIVIDUALISED EDUCATION PROGRAM", Kitap: New Horizons in Educational Sciences-I, : Lambert Academic Publishing  
Şahin, A., Demir, S.H., Gürler, B. (2018) "TEACHER, STUDENT AND PARENTALVIEWS OF TEACHERS RELATED TO FREEGIFT AND MESAI STRUCTURES", Kitap: NEW HORIZONS IN SOCIAL SCIENCES, : Lambert Academic Publication  
Şahin, A., Demirbaş, İ. (2018) "OPINIONS OF THE NEWLY ASSIGNED TEACHERS ABOUT 2017 TURKISH CURRICULUM (EASTERN AND SOUTHEASTERN ANATOLIA REGION EXAMPLE)", Kitap: New Horizons in Educational Sciences-1, : Lambert Academic Publushing  
Şahin, A. (2017) "Are Spiral Programs Integrative and Hierarchic?", Kitap: Recent Developments in Education, : iassr.org  
Şahin, A., Kırmızı, F.S., Salgut, E. (2017) "Okul Öncesi Eğitimin İlk Okuma Yazma Sürecine Etkisi", Kitap: İlk Okuma Yazma Öğretimi, Ankara/Türkiye : ANI YAYINCILIK  
Şahin, A. (2016) "Geçmişten Günümüze Kullanılan İlk Okuma ve Yazma Öğretim Yöntemleri", Kitap: İlk Okuma ve Yazma Öğretimi, Ankara/Türkiye : Anı Yayıncılık  
Şahin, A., Kırmızı, F.S., Salgut, E. (2016) "Okul Öncesi Eğitimin İlk Okuma Yazma Sürecine Etkisi", Kitap: İlk Okuma Yazma Öğretimi, Ankara : Anı Yayıncılık  
Şahin, A. (2016) "Ahilik ve Bacıyân-ı Rum (Anadolu Bacıları) Teşkilatı", Kitap: Postmodern Çağda Ahîlik, Ankara : Nobel Akademik Yayıncılık  
Çetin, N., Doğan, S., Mahiroğulları, A., Erzurumlu, K., Şahin, A., Ergüzel, M.M. (2016) "Türkistan Türkistan ve Yavuz Bülent Bakiler", Kitap: Yavuz Bülent Bakiler, İstanbul/Türkiye : Yakın Plan yayınları  
Şahin, A. (2016) "Yaratıcı Yazma", Kitap: İlk ve Ortaokullarda Türkçe Öğretimi, Ankara : Anı Yayıncılık  
Şahin, A. (2016) "Geçmişten Günümüze Kullanılan İlk Okuma Yazma Öğretim Yöntemleri", Kitap: İlk Okuma Yazma Öğretimi, Ankara : Anı Yayıncılık  
Şahin, A., Akdal, D. (2012) "Metinlerarası Okuma Yaklaşımının Yaratıcı Yazma Becerisine Etkisi", Kitap: Türkçe Öğretiminde Güncel Çalışmalar, Mersin/Türkiye : TUBİTAK Yayınları  
Şahin, A. (2011) "İlk Okuma ve Yazma Öğretiminde Yöntem ve Teknikler", Kitap: İlk Okuma ve Yazma Öğretimi, Türkiye : Pegem Akademi  
Şahin, A. (2010) "İlk Okuma Yazma Öğretimi Programının Lisansüstü Araştırma sonuçlarına Göre Değerlendirilmesi", Kitap: Türkçe Öğretiminde Güncel tartışmalar, Türkiye : Ankara Üniversitesi Basımevi  
Şahin, A. (2009) "Ses Temelli Cümle Yöntemi", Kitap: İlk Okuma ve Yazma Öğretimi, Türkiye : Pegem Akademi  
Şahin, A. (2009) "İlk Okuma Yazma Öğretiminde Yöntem ve Teknikler", Kitap: İlk Okuma ve Yazma Öğretimi, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) Sınıf Öğretmenliği Araştırmaları Dergisi (SÖAD), 2023, Editör
(Ulusal - Dergi) Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2023, Editör
(Uluslararası - Dergi) Ahi Bilge Eğitim Araştırmaları, 2023, Editör
(Uluslararası - Dergi) AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2022, Editör
(Uluslararası - Kitap) İlkokulda Alternatif Eğitim Uygulamaları, 2021, Editör
(Uluslararası - Kitap) Çocuk Edebiyatı, 2021, Editör
(Uluslararası - Dergi) Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2020, Editör
(Ulusal - Kitap) Dil ve Kültür, 2020, Editör
(Ulusal - Dergi) Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2019, Konuk Editör
(Uluslararası - Dergi) Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019, Editör
(Uluslararası - Kitap) Türkçe Öğretimi, 2019, Editör
(Uluslararası - Dergi) ASOS JOURNAL The Journal of Academic Social Sciences, 2019, Editör
(Uluslararası - Kitap) New Horizons in Educational Sciences-I, 2018, Editör
(Uluslararası - Kitap) NEW HORIZONS IN EDUCATIONAL SCIENCES - II, 2018, Editör
(Uluslararası - Dergi) The Journal of Academic Social Science, 2018,
(Uluslararası - Dergi) ASOS JOURNAL The Journal of Academic Social Sciences,, 2018,
(Uluslararası - Kitap) 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRIMARY EDUCATION, 2017, Editör
(Ulusal - Dergi) Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017, Editör
(Uluslararası - Dergi) Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DErgisi, 2017, Editör
(Uluslararası - Dergi) Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017, Editör
(Ulusal - Dergi) Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017, Editör
(Ulusal - Dergi) Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED), 2017, Editör
(Uluslararası - Dergi) Türkish Studies PROF DR HAYATİ AKYOL ARMAĞANISOSYAL BİLİMLER SAYISI, 2016, Editör
(Uluslararası - Dergi) Türkish Studies PROF DR HAYATİ AKYOL ARMAĞANIDİL EDEBİYAT SAYISI, 2016, Editör
(Uluslararası - Dergi) TURKISH STUDIES PROF DR HAYATİ AKYOL ARMAĞANIEĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI, 2016, Editör
(Uluslararası - Dergi) Türkish Studies PROF DR HAYATİ AKYOL ARMAĞANITARİH SAYISI, 2016, Editör
(Ulusal - Dergi) Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstutüsü Dergisi, 2016, Editör
(Ulusal - Dergi) Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi KEFAD, 2015, Yrd. Editör
(Ulusal - Dergi) Kerşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Kefad, 2015, Yrd. Editör
(Ulusal - Dergi) Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Kefad, 2015, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) EKUAD, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Eğitimde Kuram ve Uygulama (JTPE), 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) International Online Journal of Educational Sciences -İOJES, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Qualitative Studies, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) AEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) TÜRKİSH STADİES, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) International Journal of Languages Education ont Teaching, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi KEFAD, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Türkish Studies, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) International Online Journal of Educational Sciences, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve idari bilimler Fakültesi Dergisi, 0
Üye, Uluslararası Okuma Araştırmaları Derneği, 2011-
Yönetim Kurulu Üyesi, Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Araştırma Merkezi, 2010-
Üye, Eğitim Araştırmaları Birliği, 2009-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Öğretmen Algılarına Göre Etkili Öğretmen Davranışları
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,
0 0 0 6 17 21 0 0 44
2
Bitişik Eğik Yazı Öğretiminde Karşılaşılan Problemler
Eğitim ve Bilim Dergisi
0 0 0 13 20 4 5 0 42
3
Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği Geçerlilik Ve Güvenirlik Çalışması
İlköğretim Online
0 0 0 18 8 1 0 0 27
4
İlk ve Ortaokullarda Türkçe Öğretimi
0 0 0 1 1 22 0 0 24
5
The Effects of Intertextual Reading Approach on the Development of Creative Writing Skills
Ani Publishing and Consulting Company
5 0 0 4 1 8 0 0 18
6
İlköğretim Birinci Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı Ve Öğretmen Kılavuz Kitabının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi.
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 8 4 0 0 12
7
The Effect of Text Types on Reading Comprehension
International Journal of Education (MIJE)
0 0 0 5 3 4 0 0 12
8
Öğretmenlerin Bilimsel Araştırma Ve Araştırmacılara İlişkin Düşünceleri
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
0 0 0 6 2 3 0 0 11
9
İlköğretim İkinci ve Üçüncü Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Milli Eğitim Dergisi
0 0 0 1 2 7 0 0 10
10
İlk Okuma ve Yazma Öğretimi
0 0 0 0 0 10 0 0 10
11
İlköğretim Dördüncü Ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıklarının Sosyo Ekonomik Düzeylerine Göre İncelenmesi
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
0 0 0 1 2 5 0 0 8
12
İlk Okuma ve Yazma Öğretimi
0 0 0 0 0 6 1 0 7
13
Türkçe Öğretimi- konuşma Eğitimi
0 0 0 0 0 7 0 0 7
14
Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırmalara Yönelik Tutumları
International Online Journal of Educational Sciences
0 0 0 4 1 1 0 0 6
15
Türkçe Öğretimi -Dil bilgisi ve İmla Öğretimi
0 0 0 0 0 5 0 0 5
16
COMPARING READING COMPREHENSION LEVEL AND ORAL READING SPEED OF 5TH CLASS STUDENTS WHO HAD FIRST READING WRITING THROUGH DIFFERENT METHODS
HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION
0 0 0 2 0 3 0 0 5
17
Türkçe Öğretimi (Öğretmen Adayları ve Öğretmenler için)
0 0 0 0 0 4 0 0 4
18
Öğretmen Adaylarının Ahiliğe İlişkin Metaforları
KEFAD
0 0 0 0 0 4 0 0 4
19
EFFECTS OF LINEAR TEXTS IN PAGE SCROLLING AND PAGE-BY-PAGE READING FORMS ON READING COMPREHENSION INTRODUCTION
TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology
2 1 0 1 0 0 0 0 4
20
İlk Okuma Yazma Öğretiminde Kullanılan Çözümleme ve Bireşim Yöntemlerinin Uygulamalı Olarak Karşılaştırılması
0 0 0 1 2 1 0 0 4
21
İlköğretim 6 7 Ve 8 Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıklarının Sosyo Ekonomik Düzeylerine Göre İncelenmesi
. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 2 2 0 0 0 4
22
Investigation of Scientific Studies on the Problems Faced by Primary School Teachers
Educational Academic Research
0 0 0 0 0 3 0 0 3
23
Destek Eğitim Odası Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmenlerinin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Hazırlama Sürecinde Yaşadıkları Güçlükler.
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
0 0 0 0 0 3 0 0 3
24
İlköğretim Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuma Düzeylerinin Geliştirilmesinde Akıcı Okuma Stratejilerini Kullanmanın Etkisi
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 0 1 2 0 0 3
25
İlk Okuma Yazma Öğretimi
0 0 0 0 0 3 0 0 3
26
Demokratik ve otoriter Olarak Algılanan Ana Baba Tutumlarının İlköğretim Öğrencilerinin Türkçe Dersi Akademik Başarılarına Etkisi
Ana Dili Eğitimi Dergisi
0 0 0 0 0 2 0 0 2
27
Sq3r Akıcı Okuma Stratejisinin Fen ve Teknoloji Dersinde 4. Sınıf Ögrencilerinin Fen Tutumları Üzerine Etkisi.
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 0 1 1 0 0 2
28
İlk Okuma ve Yazma Öğretimi
0 0 0 0 0 2 0 0 2
29
İlk Okuma ve Yazma Öğretimi
0 0 0 0 0 0 2 0 2
30
Sınıf ve Türkçe öğretmeni adaylarının drama yöntemini kullanmaya yönelik algılarının ve öz yeterlik düzeylerinin belirlenmesi
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 0 0 2 0 0 2
31
Learning Creative Drama with Proverbs
Turkish Studies
0 0 0 0 0 2 0 0 2
32
Türkçe Öğretiminde Güncel tartışmalar
0 0 0 0 0 2 0 0 2
33
İlkokul Öğrencilerinin Bitişik Eğik ve Dik Temel Harfler İle Yazılmış Metinleri Okuma Hızlarının Karşılaştırılması
TURKISH STUDIES
0 0 0 1 1 0 0 0 2
34
Kırsal Kesimde Görev Yapan Öğretmenlerin İlk Okuma ve Yazma Öğretiminde Karşılaştıkları Problemler
E-Journal of New World Sciences Academy
0 0 0 0 1 1 0 0 2
35
Kırsal Kesimde Görev YŞapan Öğretmenlerin İlk Okuma ve Yazma Öğretiminde Karşılaştıkları Problemler
0 0 0 2 0 0 0 0 2
36
The Values in Literary Children’s Books at the 2nd Grade Level
Journal of Education and Practice
0 0 0 0 0 1 0 0 1
37
2010-2022 Yılları Arasında Okul Dışı Öğrenme Ortamlarına İlişkin Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
38
Personal and Social Values in Primary Grade Children’s Books
Participatory Educational Research (PER)
0 0 0 0 0 1 0 0 1
39
The effect of digital stories on primary school students’ creative writing skills
Education and Information Technologies
0 0 0 0 0 1 0 0 1
40
Okuma Yazma Becerisini Cümle Çözümleme ve Ses temelli Cümle Yöntemleriyle Öğrenmiş Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Erişilerinin Karşılaştırılması
Çağdaş Eğitim Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
41
İlk Okuma Yazma Öğretimi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
42
İlk Okuma ve Yazma Öğretimi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
43
The Effect Of Different Page Lenghted Hypertexts On Students’ Reading And Comprehension Skills.
0 0 0 0 0 1 0 0 1
44
Öğretmenlerin Bitişik Eğik Yazı Öğretiminde Karşılaştıkları Problemler
0 0 0 1 0 0 0 0 1
45
Bilgisayar Oyunlarının 4 5 ve 6 Sınıf Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerine Etkileri
TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
0 0 0 1 0 0 0 0 1
46
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ve Ahi Evran Üniversitesi Öğrencilerinin Hacı Bektaş Veli Ve Ahi Evran I Veli İle Bektaşilik Ve Ahilik Algıları
Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
(2023) "Yayın Teşvik ödülü"
(2023) "Akademik Başarı Ödülü"
(2022) "Akademik Başarı Ödülü" KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
(2022) "ZAFER BİLİM ÖDÜLÜ" ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM SENDİKALARI BİRLİĞİ
(2021) "Akademik Başarı Ödülü" KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
(2021) "Akademik Başarı Ödülü"
(2020) "Bilge Tonyukuk Türk Eğitimine Hizmet Ödülü" Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği
(2015) "Bacıyan-ı Rum Panelinde Bildiri sunulmasıyla ilgili Teşekkür Belgesi" Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)
(2015) "Teşekkür" MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Ayfer ŞAHİN
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
2005 - 2023 9
İrem Demirbaş
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
2017 - 2018 8
Rabia Asal
Erciyes Üniversitesi
2022 - 2023 6
Buket Gürler
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
2018 - 2023 6
Büşra Nur Turan
Erciyes Üniversitesi
2022 - 2023 5
İrem Demirbaş
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2019 - 2023 5
Hayati Akyol
Gazi Üniversitesi
2006 - 2019 4
Sevgi Hayran Demir
-
2018 - 2019 4
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2022 - 2023 3
Özgen Korkmaz
Amasya Üniversitesi
2011 3
Rüştü Yeşil
Ahi Evran Üniversitesi
2011 3
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2012 - 2023 2
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2011 2
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2022 2
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2023 2
Büşra NUR TURAN
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
2022 2
Rabia ASAL
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
2022 2
Ceren Çelik Analı
-
2019 - 2020 2
Çalışkan Mehmet
-
2022 2
Deniz Akdal
-
2010 - 2014 2
Emel Salgut
-
2016 - 2017 2
Fatma Susar Kırmızı
-
2016 - 2017 2
Gönül Altın
-
2016 2
Zeynep Demir
-
2023 2
Ahi Evran Üniversitesi
2015 1
Turan Temur
Anadolu Üniversitesi
2011 1
Adnan Mahiroğulları
Cumhuriyet Üniversitesi
2016 1
Nurullah Çetin
Ankara Üniversitesi
2016 1
Gülhiz Pilten
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2011 1
Ayla Eker Sarıboyacı
-
2013 1
Cezmi Doğan
-
2013 1
Eray Atalay
-
2013 1
Burcugül Altuğ Tasa
-
2013 1
Merve Nur Soykan
-
2013 1
Mehmet Mehdi Ergüzel
Sakarya Üniversitesi
2016 1
Süleyman Doğan
Yıldız Teknik Üniversitesi
2016 1
Kenan Erzurumlu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2016 1
Dilek Ayfer ŞAHİN
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
2019 1
Feride Taşkın Yılmaz
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
2019 1
Mehmet ATA
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
2023 1
Özgen Korkmaz
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
2011 1
Rüştü YEŞİL
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
2011 1
Ahmet Kerim Türesin
- (Diğer)
2019 1
Akdal Deniz
-
2019 1
Arif Öfkeli
-
2016 1
Bozdağ Türkan
-
2022 1
Ceylan İlhan
-
2014 1
Gülcan Gültekin
-
2022 1
Hasan Oflaz
-
2016 1
Hayran Demir Sevgi
-
2019 1
Kevser Helin Yıldız
-
2018 1
Muhammed Ubeyde Çelik
-
2016 1
Seda Ergül
-
2022 1
Sevgi Hayran
-
2022 1
Sevinj Eyubova
-
2013 1
Şafak Kaman
-
2013 1
Türkan Bozdağ
-
2020 1
Vasfi Tekin
-
2016 1
Yağmur Dönmez
-
2022 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9072
YÖKSİS Bilim Alanı İlk Okuma Yazma Eğitimi 81
Anahtar Kelimeler İlk Okuma Yazma Eğitimi, Hayat Bilgisi Eğitimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 27 320 215 200 405 150 265 420 230 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 445 . 191 . 334 . 342 . 163 . 380 . 359 . 211 . 362 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 305 . 76 . 162 . 165 . 52 . 197 . 156 . 66 . 165 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 34 . 4 . 6 . 12 . 4 . 11 . 12 . 2 . 10 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 30 . 3 . 4 . 11 . 4 . 9 . 12 . 2 . 8 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - - - - - - - -
Toplam Yayın 4 21 23 10 16 9 8 18 9 0
Toplam Makale 1 2 6 4 5 3 1 14 7 0
Toplam Kitap 0 6 1 3 6 2 6 4 2 0
Toplam Bildiri 3 13 16 3 5 4 1 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Makale (Uluslararası) 0 2 6 3 5 3 1 12 6 0
Makale (Ulusal) 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 6 1 3 5 2 6 4 2 0
Bildiri (Uluslararası) 2 13 16 3 5 4 1 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri