img

Doç. Dr. Büşra KARTAL

  • Eğitim Fakültesi
  • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
  • Matematik Eğitimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
41
Atıf
91
h-index
6
Proje
4
WoS
Yayın
5
Atıf
8
h-index
1
Google Scholor
Yayın
33
Atıf
213
h-index
8
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Matematik Eğitimi (Dr), 2012, 2017
Yüksek Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik (Yl) (Tezli), 2009, 2012
Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Matematik Öğretmenliği Pr., 2004, 2009
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Matematik Eğitimi (Dr), 2012, 2017
Yüksek Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik (Yl) (Tezli), 2009, 2012
Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Matematik Öğretmenliği Pr., 2004, 2009
Kayıt Yok
İngilizce, ÜDS, 78, 2010
Kayıt Yok
[UAK] Eğitim Bilimleri Matematik Eğitimi
2022-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye
2013-2022, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Didem Yiğit Meşe, Yüksek Lisans, Kız Öğrencilerin Matematik Zihniyeti, Matematik Kaygısı Ve Matematik Özyeterlikleri İle STEM Kariyer İlgileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Menduha Adıgüzel, Yüksek Lisans, MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN DİSKALKULİK ÖĞRENCİLERE ÖĞRETME DENEYİMİ, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Kaan Demirkol, Yüksek Lisans, Ortaokul öğrencilerinin STEM alanlarına yönelik meslek ilgileri ile öğretmenlerin STEM tutumları ve özyeterlikleri arasındaki ilişki, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Emine Doğan Akdeniz, Yüksek Lisans, Matematik destekli fen öğretiminin 6. Sınıf öğrencilerinin tutum, motivasyon ve akademik başarıları üzerindeki etkisi: Yoğunluk örneği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
2022-2023, Disiplinlerarası Eğitim Uygulamaları (FeTeMM), Yüksek Lisans
2022-2023, Matematik Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları, Lisans
2022-2023, Öğretmenlik Uygulaması 1, Lisans
2022-2023, Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi, Lisans
2022-2023, Mantıksal Akıl Yürütme, Lisans
2021-2022, Genel Matematik II, Lisans
2020-2021, Genel Matematik II, Lisans
2020-2021, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans
2020-2021, Genel Matematik I, Lisans
2020-2021, Genel Matematik, Lisans
2019-2020, Öğretmenlik Uygulaması, Lisans
2019-2020, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans
2019-2020, Genel Matematik, Lisans
2019-2020, Genel Matematik I, Lisans
2018-2019, Öğretmenlik Uygulaması 1, Lisans
2017-2018, Bilgisayar II, Lisans
Kayıt Yok
Kimyasal Tepkimeler Konusunda Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Orantısal Akıl Yürütme Becerilerinin İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2018-2019
Öğretmen Adaylarının Epistemolojik ve Pedagojik İnançlarının Teknoloji Kabulleri Üzerindeki Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2019
Mikro Öğretim Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnanç ve Teknoloji Entegrasyon Algı Düzeylerine Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2017
Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Gelişimine Mikro Öğretim Uygulamalarının Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2014-2016
Kayıt Yok
Kartal, B., Çinar, C. (2024) "Preservice mathematics teachers' TPACK development when they are teaching polygons with geogebra", International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 55 (5) pp. 1171-1203 [ESCI] Link DOI      
Kartal, B., Başarmak, U. (2022) "Preservice computer science teachers' beliefs, motivational orientations, and teaching practices", Educational Studies, (0) pp. 1-24 [SSCI] Link DOI      
Kartal, B., Baltacı, S., Yıldız, A. (2022) "Ortaokul Öğrencileri için Matematik Öz Yeterlik ve Kaygı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması ve Matematiksel Öz Benlik Algısı ile İlişkisi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (3) pp. 2471-2522    
Kartal, T., Kızıltepe, İ.S., Kartal, B. (2022) "Extending technology acceptance model with scientific epistemological and science teaching efficacy beliefs: A study with preservice teachers", Journal of Education in Science, Environment and Health, 8 (1) pp. 1-16 DOI     
Demirkol, K., Kartal, B., Taşdemir, A. (2022) "The effect of teachers’ attitudes towards and self-efficacy beliefs regarding STEM education on students’ STEM career interests", Journal of Science Learning, 5 (2) pp. 204-216 Link DOI    
Demirkol, K., Kartal, B., Taşdemir, A. (2022) "Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Eğitimine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Bağlamında İncelenmesi", Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal), 6 (1) pp. 77-97 Link      
Kartal, B. (2022) "Does It Matter Having Constructivist or Traditional Teaching Beliefs for Academic Achievement: A Study of Preservice Teachers", International Dialogues on Education Journal (IDE Journal), 9 (9) pp. 96-127 Link DOI   
Kartal, B. (2022) "Examining Preservice Mathematics Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge Development in The Natural Setting of A Teacher Preparation Program", i.e.: inquiry in education, 14 (2) Link   
Kartal, B., Taşdemir, A. (2021) "Pre-service teachers' attitudes towards STEM: Differences based on multiple variables and the relationship with academic achievement", International Journal of Technology in Education, 4 (2) pp. 200-228 DOI      
Akdeniz, E.D., Kartal, B., Aydın, A. (2021) "Matematik destekli yoğunluk konusu öğretiminin öğrencilerin başarıları ve fen ve matematik tutumları üzerindeki etkisi", Trakya Eğitim Dergisi, 11 (3) pp. 1130-1147 [TR Dizin] DOI      
Kıymaz, Y., Kartal, B., Morkoyunlu, Z. (2020) "İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel iletişim becerilerinin incelenmesi", Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33 (1) pp. 205-228 [TR Dizin] Link      
Kartal, B. (2020) "Pre-service science and mathematics teachers’ teaching efficacy beliefs and attitudes toward teaching: A partial correlation research", Australian Journal of Teacher Education, 45 (9) pp. 42-61 Link      
Kartal, B., Kıymaz, Y. (2020) "İlköğretim matematik öğretmen adaylarının perspektifinden: Niçin öğretmen olmak istedim? Ne hissediyorum?", Trakya Eğitim Dergisi, 10 (2) pp. 519-536 [TR Dizin] Link      
Yıldız, A., Baltacı, S., Kartal, B. (2020) "Examining the relationship between pre-service mathematics teachers’ mathematical thinking level and attitude towards mathematics courses.", Acta Didactica Napocensia, 13 (2) pp. 256-270 Link DOI     
Kartal, T., Kartal, B. (2019) "Examining strategies used by pre-service science teachers in stoichiometry problems in terms of proportional reasoning", Çukurova University Faculty of Education Journal, 48 (1) pp. 910-944 [ESCI] Link DOI      
Kartal, B. (2019) "Öğretmen adaylarının eğitim teknolojilerine ilişkin tutumlarının, öz yeterliklerinin ve kullanım amaçlarının incelenmesi", YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal of Education Faculty), 16 (1) pp. 436-463 [TR Dizin] Link DOI      
Kartal, B., Çinar, C. (2018) "Examining pre-service mathematics teachers’ beliefs of TPACK during a method course and field experience", Malaysian Online Journal of Educational Technology (MOJET), 6 (3) pp. 11-37    
Kartal, B., Çinar, C. (2017) "İlköğretim matematik öğretmen adaylarının çokgenlere dair geometri bilgilerinin incelenmesi", Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18 (2) pp. 375-399 Link     
Kartal, T., Kartal, B., Uluay, G. (2016) "Technological pedagogical content knowledge self assessment scale TPACK-SAS for pre service teachers: Development validity and reliability", International Journal of Eurasia Social Sciences, 7 (23) pp. 1-36 [TR Dizin]      
Demirkol, K., Kartal, B., Taşdemir, A. (2022) "Ortaokul öğrencilerinin STEM mesleklerine yönelik ilgilerinin incelenmesi", 4. International Social Sciences and Innovation Congress , (pp. 136-150), (Şubat 2022
Kartal, T., Kartal, B. (2022) "Etkili Öğretim İçin Teknoloji Gerekli Mi? : Öğretmen Adaylarının Perspektifinden Bir Çalışma", IX th International Eurasian Educational Research Congress , (pp. 139-157), İzmir, Türkiye, (Haziran 2022
Kartal, B., Kartal, T. (2022) "Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Covid-19 Pandemisinde Uzaktan Eğitime İlişkin Deneyimleri", IX th International Eurasian Educational Research Congress , (pp. 1590-1607), İzmir, Türkiye, (Haziran 2022
Kartal, B., Kartal, T. (2021) "Preservice teachers’ teacher efficacy beliefs and attitudes towards STEM", 5th International New York Conference on Evolving Trends in Interdisciplinary Research & Practices , (pp. 380-389), New York, Amerika Birleşik Devletleri, (Ekim 2021
Kartal, B., Kartal, T. (2021) "Preservice teachers’ understandings of science, technology, and mathematics and the relationships among these disciplines", 5th International New York Conference on Evolving Trends in Interdisciplinary Research & Practices , (pp. 390-401), New York, Amerika Birleşik Devletleri, (Ekim 2021
Kartal, T., Kartal, B. (2020) "The examination of pre-service science and mathematics teachers’ attitudes towards the integration of science, mathematics, and technology in terms of pedagogical beliefs", II. International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education , (pp. 290-291), Bursa, Türkiye, (Kasım 2020
Kartal, B., Kartal, T. (2019) "Pre-service teachers’ prospective technology use and their beliefs", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100. Yıl Eğitim Sempozyumu , (pp. 323-335), Samsun, Türkiye, (Aralık 2019
Bilir, Ç.K., Kartal, B., Kıymaz, Y. (2019) "Öğretmen adaylarının çıkarma işlemi yaparken kullandıkları stratejiler ve öğrenci icadı stratejileri yorumlamaları", 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) , İzmir, Türkiye, (Kasım 2019
Kartal, B. (2019) "İlköğretim matematik öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması kapsamında görüşlerinin incelenmesi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100.Yıl Eğitim Sempozyumu , (pp. 310-322), (Aralık 2019
Kartal, B., Morkoyunlu, Z. (2019) "İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel okuryazarlık öz-yeterlikleri ile öğrenme yaklaşımları arasındaki ilişkiye dair bir çalışma", VI. International Eurasian Educational Research Congress , (pp. 1523-1533), (Ekim 2019
Kartal, T., Kartal, B., Kızıltepe, İ.S. (2018) "Öğretmen adaylarının epistemolojik ve pedagojik inançlarının incelenmesi", X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , (Nisan 2018
Kıymaz, Y., Kartal, B., Sarı, M. (2018) "Matematik öğretmen adaylarının öğretmenliği tercih etme nedenleri ve gelecekte bir öğretmen olmanın adaylara hissettirdikleri", X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , (Nisan 2018
Kartal, B., Çinar, C. (2018) "İlköğretim matematik öğretmen adaylarının çokgenler konusuna ilişkin teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) gelişimlerinin incelenmesi", X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. , (Nisan 2018 
Kartal, B., Kartal, T. (2018) "Examining pre-service teachers’ technology acceptance", IV. International Symposium on Education and Social Sciences in Turkish Cultural Geography , (pp. 12-20), Baku, Azerbaycan, (Aralık 2018 
Kartal, B. (2018) "Examining pre-service teachers’ attitudes, self-efficacy and intentions regarding the use of computers: The case of an educational technology course", IV. International Symposium on Educational and SocialSciences in Turkish Cultural Geography , (Aralık 2018
Kartal, T., Kartal, B. (2018) "Examining pre-service science teachers’ proportional reasoning on the problems related to chemical reactions", IV. International Symposium on Education and Social Sciences in Turkish Cultural Geography , Azerbaycan, (Temmuz 2018
Kartal, B., Kıymaz, Y. (2017) "Examining pre-service teachers’ perceptions and evaluations about student-invented strategies", 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2017) , (Eylül 2017 
Morkoyunlu, Z., Kıymaz, Y., Kartal, B. (2016) "İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel iletişim becerilerinin incelenmesine dair bir çalışma", III. International Eurasian Educational Research Congress , Türkiye, (Haziran 2016 
Kayıt Yok
Kartal, B. (2023) "Çağrışımsal Düşünme Becerisi", Kitap: Düşünme Becerileri ve Uygulama Örnekleri Kılavuz Kitabı, Ankara/Türkiye : Vizetek Yayıncılık  
Kartal, B. (2023) "MATEMATİK SINIFLARINDA İDEAL MATEMATİKSEL SÖYLEM", Kitap: CUMHURİYET’İN 100. YILINDA EĞİTİMDE İDEALLER ÜZERİNE, Ankara/Türkiye : EĞİTİM YAYINEVİ  
Kartal, B., Kartal, T., Taşdemir, A. (2022) "How and why teachers implement STEM? A journey to teacher beliefs and teaching practices", Kitap: Internalization of STEM education, : ISTES Organization  
Kartal, B. (2020) "Teknoloji temelli öğrenme-öğretme yaklaşımı: Teknolojik pedagojik alan bilgisi", Kitap: Etkinlik örnekleriyle güncel öğrenme-öğretme yaklaşımları-IV, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 2017
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Technological pedagogical content knowledge self assessment scale TPACK-SAS for pre service teachers: Development validity and reliability
International Journal of Eurasia Social Sciences
0 0 0 15 8 2 0 0 25
2
Preservice mathematics teachers' TPACK development when they are teaching polygons with geogebra
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology
3 1 0 2 1 4 0 0 11
3
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının çokgenlere dair geometri bilgilerinin incelenmesi
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
0 0 0 4 3 3 0 0 10
4
Pre-service teachers' attitudes towards STEM: Differences based on multiple variables and the relationship with academic achievement
International Journal of Technology in Education
0 1 0 3 0 3 0 0 7
5
Pre-service science and mathematics teachers’ teaching efficacy beliefs and attitudes toward teaching: A partial correlation research
Australian Journal of Teacher Education
1 0 0 4 2 0 0 0 7
6
Öğretmen adaylarının eğitim teknolojilerine ilişkin tutumlarının, öz yeterliklerinin ve kullanım amaçlarının incelenmesi
YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal of Education Faculty)
0 0 0 3 1 2 0 0 6
7
Examining pre-service mathematics teachers’ beliefs of TPACK during a method course and field experience
Malaysian Online Journal of Educational Technology (MOJET)
0 0 0 2 1 1 0 0 4
8
Etkinlik örnekleriyle güncel öğrenme-öğretme yaklaşımları-IV
0 0 0 0 0 3 0 0 3
9
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel iletişim becerilerinin incelenmesi
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 1 0 0 0 2
10
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının perspektifinden: Niçin öğretmen olmak istedim? Ne hissediyorum?
Trakya Eğitim Dergisi
0 0 0 0 2 0 0 0 2
11
The effect of teachers’ attitudes towards and self-efficacy beliefs regarding STEM education on students’ STEM career interests
Journal of Science Learning
0 0 0 2 0 0 0 0 2
12
Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Eğitimine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Bağlamında İncelenmesi
Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal)
0 0 0 1 0 1 0 0 2
13
Examining the relationship between pre-service mathematics teachers’ mathematical thinking level and attitude towards mathematics courses.
Acta Didactica Napocensia
0 0 0 2 0 0 0 0 2
14
Preservice computer science teachers' beliefs, motivational orientations, and teaching practices
Educational Studies
0 1 0 1 0 0 0 0 2
15
Internalization of STEM education
0 0 0 0 0 1 0 0 1
16
Extending technology acceptance model with scientific epistemological and science teaching efficacy beliefs: A study with preservice teachers
Journal of Education in Science, Environment and Health
0 0 0 1 0 0 0 0 1
17
Examining Preservice Mathematics Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge Development in The Natural Setting of A Teacher Preparation Program
i.e.: inquiry in education
0 0 0 0 1 0 0 0 1
18
Examining strategies used by pre-service science teachers in stoichiometry problems in terms of proportional reasoning
Çukurova University Faculty of Education Journal
1 0 0 0 0 0 0 0 1
19
Examining pre-service science teachers’ proportional reasoning on the problems related to chemical reactions
0 0 0 1 0 0 0 0 1
20
Examining pre-service teachers’ technology acceptance
0 0 0 0 1 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2016 - 2022 13
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2016 - 2020 6
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2021 - 2022 5
Cengiz Çinar
Gazi Üniversitesi
2017 - 2024 4
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2016 - 2020 3
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2020 - 2022 2
Avni Yıldız
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
2020 - 2022 2
İbrahim Serdar Kızıltepe
-
2018 - 2022 2
Kaan Demirkol
-
2022 2
-
2021 1
-
2022 1
Gülşah Uluay
Ahi Evran Üniversitesi
2016 1
Çetin Kürşat Bilir
-
2019 1
Emine Doğan Akdeniz
-
2021 1
Kağan Demirkol
-
2022 1
Mürsel Sarı
-
2018 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
185.
78759 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
90.
9072 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
14.
214 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9072
YÖKSİS Bilim Alanı Matematik Eğitimi 214
Anahtar Kelimeler Matematik Eğitimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 20 20 55 70 105 50 210 80 20
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 482 . 528 . 487 . 472 . 425 . 574 . 406 . 512 . 185 .
Sıra (Temel Alan İçinde) - 329 . 331 . 294 . 264 . 235 . 340 . 169 . 301 . 90 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 77 . 69 . 60 . 49 . 27 . 63 . 10 . 47 . 14 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - - - - - - - -
Toplam Yayın 0 2 2 7 6 6 4 11 2 1
Toplam Makale 0 1 1 1 2 4 2 7 0 1
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
Toplam Bildiri 0 1 1 6 4 1 2 3 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 1 1 1 2 1 6 0 1
Makale (Ulusal) 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
Bildiri (Uluslararası) 0 1 1 6 4 1 2 3 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri