img
Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Eğitimine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Bağlamında İncelenmesi      
Yazarlar
Kaan Demirkol
Doç. Dr. Büşra KARTAL
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Adem TAŞDEMİR
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal)
Dergi ISSN 2618-589X
Dergi Tarandığı Indeksler Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 06-2022
Cilt No 6
Sayı 1
Sayfalar 77 / 97
Makale Linki chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2169423
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
Google Scholar 1

Paylaş