img
Matematik öğretmen adaylarının öğretmenliği tercih etme nedenleri ve gelecekte bir öğretmen olmanın adaylara hissettirdikleri  
Yazarlar
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin KIYMAZ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Büşra KARTAL
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Mürsel Sarı
Bildiri Türü Tebliğ/Bildiri
Bildiri Alt Türü Özet Metin Olarak Yayımlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum)
Bildiri Niteliği Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum
Bildiri Dili Türkçe
Kongre Adı X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
Kongre Tarihi 27-04-2018 / 30-04-2018
Basıldığı Ülke
Basıldığı Şehir
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları

Paylaş