img
Does It Matter Having Constructivist or Traditional Teaching Beliefs for Academic Achievement: A Study of Preservice Teachers   
Yazarlar
Doç. Dr. Büşra KARTAL
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı International Dialogues on Education Journal (IDE Journal)
Dergi ISSN 2198-5944
Dergi Tarandığı Indeksler Journals Indexed in Eric
Makale Dili İngilizce
Basım Tarihi 09-2022
Cilt No 9
Sayı 9
Sayfalar 96 / 127
Doi Numarası 10.53308/ide.v9i2.268
Makale Linki https://www.idejournal.org/index.php/ide/article/view/268