img
Kız Öğrencilerin Matematik Zihniyeti, Matematik Kaygısı Ve Matematik Özyeterlikleri İle STEM Kariyer İlgileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Türü Yüksek Lisans
Ülke Türkiye
Kurum/Üniversite Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Enstitü Fen Bilimleri Enstitüsü
Anabilimdalı Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı
Tez Onay Yılı 2023
Öğrenci Adı ve Soyadı Didem Yiğit Meşe
Tez Danışmanı Büşra KARTAL