img
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel okuryazarlık öz-yeterlikleri ile öğrenme yaklaşımları arasındaki ilişkiye dair bir çalışma  
Yazarlar
Doç. Dr. Büşra KARTAL
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Zekiye MORKOYUNLU
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Bildiri Türü Tebliğ/Bildiri
Bildiri Alt Türü Tam Metin Olarak Yayımlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum)
Bildiri Niteliği Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum
Bildiri Dili İngilizce
Kongre Adı VI. International Eurasian Educational Research Congress
Kongre Tarihi 19-06-2019 / 22-06-2019
Basıldığı Ülke
Basıldığı Şehir
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları

Paylaş