img
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması kapsamında görüşlerinin incelenmesi  
Yazarlar
Doç. Dr. Büşra KARTAL
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Bildiri Türü Tebliğ/Bildiri
Bildiri Alt Türü Tam Metin Olarak Yayımlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum)
Bildiri Niteliği Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum
Bildiri Dili İngilizce
Kongre Adı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100.Yıl Eğitim Sempozyumu
Kongre Tarihi 26-10-2019 / 28-10-2019
Basıldığı Ülke
Basıldığı Şehir
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları

Paylaş