img
The effect of teachers’ attitudes towards and self-efficacy beliefs regarding STEM education on students’ STEM career interests    
Yazarlar
Kaan Demirkol
Doç. Dr. Büşra KARTAL
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Adem TAŞDEMİR
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Journal of Science Learning
Dergi ISSN 2614-656
Dergi Tarandığı Indeksler Journals Indexed in Eric
Makale Dili İngilizce
Basım Tarihi 06-2022
Cilt No 5
Sayı 2
Sayfalar 204 / 216
Doi Numarası 10.17509/jsl.v5i2.43991
Makale Linki file:///C:/Users/asus/Downloads/43991-109940-2-PB.pdf