img
MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN DİSKALKULİK ÖĞRENCİLERE ÖĞRETME DENEYİMİ
Tez Türü Yüksek Lisans
Ülke Türkiye
Kurum/Üniversite Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Enstitü Fen Bilimleri Enstitüsü
Anabilimdalı Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı
Tez Onay Yılı 2023
Öğrenci Adı ve Soyadı Menduha Adıgüzel
Tez Danışmanı Büşra KARTAL