img
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının çokgenlere dair geometri bilgilerinin incelenmesi     
Yazarlar
Doç. Dr. Büşra KARTAL
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Cengiz Çinar
Gazi Üniversitesi, Türkiye
Özet
Öğretmenlerin geometri bilgileri, öğrencilerin geometri perfromanslarını etkileyen önemli bir faktördür. Bu önem göz önüne alınarak bu çalışmada ilköğretim matematik öğretmen adaylarının çokgenlere dair geometri bilgilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bir durum çalışması olarak tasarlanan çalışmaya amaçlı örnekleme yoluyla seçilen ilköğretim matematik eğitiminde öğrenim görmekte olan 33 üçüncü sınıf öğretmen adayıkatılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 19 açık uçlu sorudan oluşan Çokgenler Konu Testi kullanılmıştır. Sorular; (i) tanım, (ii) matematiksel ilişki ve bağıntı ve (iii) matematikel işlem ve süreçleri bilmeyi gerektiren sorular olmak üzere üç alt gruba ayrılmış ve bir rubrik ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının matematiksel tanım bilmeyi gerektiren sorularda diğer alt gruplarda yer alan sorulara göre daha başarılı olduğu ve öğretmen adaylarının doğru cevabı bulsalar bile cevaplarını açıklamak için yeterli ve matematiksel düşünceye uygun gerekçelerde bulunamadıkları gözlemlenmiştir. Bu çerçevede öğretmen adaylarına geometrik argüman yazma ve geometrik ispat yapma konusunda daha fazla imkan verilmesi önerilmiştir
Anahtar Kelimeler
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
Dergi ISSN 2147-1037
Dergi Tarandığı Indeksler Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 08-2017
Cilt No 18
Sayı 2
Sayfalar 375 / 399
Makale Linki https://dergipark.org.tr/en/pub/kefad/issue/59416/853255
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
TRDizin 3
Google Scholar 13

Paylaş