img
Pre-service teachers’ prospective technology use and their beliefs  
Yazarlar
Doç. Dr. Büşra KARTAL
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Tezcan KARTAL
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Bildiri Türü Tebliğ/Bildiri
Bildiri Alt Türü Tam Metin Olarak Yayımlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum)
Bildiri Niteliği Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum
Bildiri Dili Türkçe
Kongre Adı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100. Yıl Eğitim Sempozyumu
Kongre Tarihi 26-10-2019 / 28-10-2019
Basıldığı Ülke Türkiye
Basıldığı Şehir Samsun
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları

Paylaş