img
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının çokgenler konusuna ilişkin teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) gelişimlerinin incelenmesi   
Yazarlar
Doç. Dr. Büşra KARTAL
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Cengiz Çinar
Gazi Üniversitesi, Türkiye
Bildiri Türü Tebliğ/Bildiri
Bildiri Alt Türü Özet Metin Olarak Yayımlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum)
Bildiri Niteliği Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum
Bildiri Dili Türkçe
Kongre Adı X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi.
Kongre Tarihi 27-04-2018 / 30-07-2018
Basıldığı Ülke
Basıldığı Şehir
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları

Paylaş