img
Extending technology acceptance model with scientific epistemological and science teaching efficacy beliefs: A study with preservice teachers     
Yazarlar
Doç. Dr. Tezcan KARTAL
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
İbrahim Serdar Kızıltepe
Doç. Dr. Büşra KARTAL
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Journal of Education in Science, Environment and Health
Dergi ISSN 2149-214X
Dergi Tarandığı Indeksler Journals Indexed in Eric
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 01-2022
Cilt No 8
Sayı 1
Sayfalar 1 / 16
Doi Numarası 10.21891/jeseh.1055590
Makale Linki http://dx.doi.org/10.21891/jeseh.1055590