img
Examining Preservice Mathematics Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge Development in The Natural Setting of A Teacher Preparation Program   
Yazarlar
Doç. Dr. Büşra KARTAL
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı i.e.: inquiry in education
Dergi ISSN 2154-6282
Dergi Tarandığı Indeksler Journals Indexed in Eric
Makale Dili İngilizce
Basım Tarihi 12-2022
Cilt No 14
Sayı 2
Makale Linki chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://digitalcommons.nl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1362&context=ie
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
Google Scholar 1

Paylaş