img

Prof. Dr. Bayram TAY

  • Eğitim Fakültesi
  • Temel Eğitim
  • Sınıf Eğitimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
93
Atıf
237
h-index
9
Proje
8
Google Scholor
Yayın
81
Atıf
2103
h-index
22
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Tarih Bölümü, 2016
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi (Dr), 2002, 2007
Yüksek Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Sosyal Bilgiler (Yl) (Tezli), 1999, 2002
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Pr., 1994, 1998
Araştırma Alanları
Hayat Bilgisi Eğitimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi (Dr), 2002, 2007
Yüksek Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Sosyal Bilgiler (Yl) (Tezli), 1999, 2002
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Pr., 1994, 1998
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Tarih Bölümü, 2016
Kayıt Yok
İngilizce, ÜDS, 67, 2012
İngilizce, ÜDS, 67, 2012-ÜDS İ, 2012
İngilizce, KPDS, 57, 2011
İngilizce, ÜDS, 56, 2011
İngilizce, KPDS, 52, 2005
İngilizce, ÜDS, 48, 2005
İngilizce, KPDS, 49, 2004
Kayıt Yok
[UAK] Eğitim Bilimleri Hayat Bilgisi Eğitimi Hayat Bilgisi Eğitimi
2019-, Profesör, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Temel Eğitim, Türkiye
2014-2019, Doçent, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Alan Eğitimi, Türkiye
2007-2014, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye
2006-2007, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye
1999-2006, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Pr., Türkiye
2016-, Bölüm Başkanı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2015-2016, Bölüm Başkan Yardımcısı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2015-2016, Bölüm Başkanı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2015-2018, Yönetim Kurulu Üyeliği, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2014-, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2014-2016, Anabilim Dalı Başkanı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
İlker Seçkin, Yüksek Lisans, Hayat bilgisi dersinde eğlenme düzeyinin inanç, tutum ve öğretmen-öğrenci yakınlık değişkenleriyle incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Nazire Çiçek, Yüksek Lisans, Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersinde edebi ürün ve şarkı kullanımına ilişkin değerlendirmeleri, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Emrah Uyar, Yüksek Lisans, "Ne Mutlu Türküm Diyene" özdeyişinin Sosyal Bilgiler Eğitimi açısından öğretmen adayları tarafından değerlendirilmesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Gamze Nur Doğan, Yüksek Lisans, Hayat bilgisi dersinde sınıf öğretmenlerinin gezi düzenleyebilme öz yeterlik inançları ve okul dışı öğrenme ile ilgili değerlendirmeleri, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Serpil Pektaş, Yüksek Lisans, İlkokul eğitiminde ve sosyal bilgiler dersinde Barış Manço şarkılarının kullanılabilme durumları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Ayşe Aşkan, Yüksek Lisans, Hayat bilgisi dersi öğretim programlarında beceriler, değerler ve kavramlar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
İlker Karaman, Yüksek Lisans, Sosyal bilgiler dersi kazanımları ile ders ve çalışma kitapları etkinliklerinin matematik dersi kazanımları açısından incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Bayram Kalem, Yüksek Lisans, Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenleri ile ilköğretim öğrencilerinin gözünden Atatürk ve Atatürkçülük, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Murat Baş, Doktora, Bütünleştirilmiş matematik ve hayat bilgisi öğretiminin ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin akademik başarı, tutum ve hoşgörü değeri edinimlerine etkisi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Fakı Danabaş, Yüksek Lisans, 1968, 2005 ve 2018 sosyal bilgiler dersi öğretim programlarına göre hazırlanan ders kitaplarının karşılaştırılması ve kavramlar açısından incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Şule Aslan, Yüksek Lisans, Hayat bilgisi öğretiminde çizgi film ve animasyon kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Ülkü Uyar, Yüksek Lisans, Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenliği adaylarının Atatürk algısı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Döndü Oker, Yüksek Lisans, Hayat bilgisi tutum ölçeğinin geliştirilmesi ve öğrencilerin hayat bilgisi dersine yönelik tutumları ve görüşleri, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Gamze Cebeci, Yüksek Lisans, Jean-Jacques Rousseau'nun emile eserinde hayat bilgisi dersine ve eğitime yönelik düşünceleri, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Derya Aydın, Yüksek Lisans, Okuma becerilerinin etkin kullanımına yönelik sosyal bilgiler öğretmenlerinin inançları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Fatma Ak Tefek, Yüksek Lisans, Hayat bilgisi dersindeki değerlere yönelik öğrenci görüşleri ve edinim durumları, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Selma Korkmaz Toklucu, Yüksek Lisans, İşbirliğine dayalı öğrenme yöntemi ile dizgeli eğitimin 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde başarıya, kalıcılığa ve tutuma etkisinin karşılaştırılması, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Tuğba Kafadar, Yüksek Lisans, Sosyal bilgiler derslerinde öğrencilerin kullandıkları öğrenme stratejilerinin çoklu değişkenler açısından incelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Arzu Aktürk, Yüksek Lisans, Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sürece dayalı ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanabilme durumları, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, 2012, (Asıl Danışman)
2021-2022, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans
2021-2022, Türk Kültüründe Çocuk ve Eğitim, Lisans
2021-2022, Hayat Bilgisi Öğretimi, Lisans
2020-2021, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Sosyal Bilgiler Öğretim Programları ve Öğretim Süreçleri, Yüksek Lisans
Kayıt Yok
Üniversite Öğrencilerinin 21. Yüzyıl Becerilerini Kazanma Durumlarının Değerlendirilmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2018-2019
Mikro Öğretim Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnanç ve Teknoloji Entegrasyon Algı Düzeylerine Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2017
Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında Atatürk ile İlgili Görüşleri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
Okul Binasında Bir Öğrenme Çevresinin Tasarımı Tarihsel Araç Gereçlerin Kullanımı (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2014-2016
Değer ve Değerler Eğitimine İlişkin Ortaöğretim Öğrencilerinin Görüşleri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2013-2013
Uygulamalı Eğitim İstatistiği: NVivo İstatistik Programının Etkin Kullanımı (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2013-2013
Çoklu uyarana dayalı öğretimin öğrencilerin kavram öğrenmelerine etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2011-2015
Sosyal Bilgiler Derslerinde Öğrencilerin Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin Betimlenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2011-2013
Kayıt Yok
Öztürk, D., Tay, B.A., Ergül, S., Tay, B. (2023) "Sosyal Bilgiler Dersi İnanç Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Cumhuriyet University, 12 (1) pp. 132-145 DOI     
Karaman, İ., Tay, B., Baş, M. (2023) "A Review on Social Studies Lesson Outcomes and Coursebook Regarding the Maths Lesson", Gazi Egitim Faukeltesi Dergisi, 43 (3) pp. 1805-1836 [TR Dizin] DOI    
Tay, B.A., Öztürk, D., Ergül, S., Tay, B. (2023) "Life Science Lesson Belief Scale: Validity and Reliability Study", Dokuz Eylul University, (57) pp. 1694-1715 [TR Dizin] DOI    
Aşkan, A., Tay, B., Öztürk, D. (2022) "Skills and Values Concepts in Life Science Course Curriculum (Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programlarında Beceriler ve Değerler)", Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Dergisi, 4 (4) pp. 44-77 Link  
Aslan, Ş., Tay, B., Güldalı, Ş.U. (2021) "Primary School Teachers’ Opinions Regarding the Use of Cartoons and Animations in Life Science Education", International Journal of Eurasian Education and Culture, 6 (14) pp. 2113-2165 DOI   
Baş, M., Tertemiz, N.I., Tay, B. (2021) "Bütünleştirilmiş Matematik ve Hayat Bilgisi Öğretiminin İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Derslere Karşı Tutum Düzeylerine Etkisi", Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal), 5 (2) pp. 158-180 Link  
Cebeci, G., Tay, B. (2021) "Jean-Jacques Rousseau’nun Emile Eserinde Hayat Bilgisi Dersi", Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Dergisi, 3 (1) pp. 51-79 Link   
Baş, M., Tay, B., Tertemiz, N.I. (2021) "The Effects of Integrated Mathematics and Life Sciences Teaching on Primary School Students' Value Acquisition", International Journal of Modern Education Studies, 5 (2) pp. 487-515 Link DOI     
Cebeci, G., Tay, B. (2021) "Jean-Jacques Rousseau’nun Emile adlı eserinin çocuklarda dil gelişimi ve öğretimi bağlamında incelenmesi", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (58) pp. 68-104 [TR Dizin] Link DOI    
Baş, M., Tertemiz, N.I., Tay, B. (2021) "Bütünleştirilmiş Matematik ve Hayat Bilgisi Öğretiminin İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Derslerdeki Akademik Başarılarına Etkisi", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (4) pp. 1311-1327 [TR Dizin] DOI     
Oker, D., Tay, B. (2020) "Hayat Bilgisi Dersi Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğrencilerin Hayat Bilgisi Dersine Yönelik Tutumları", Kalem Uluslararasi Egitim ve Insan Bilimleri Dergisi, 10 (2) pp. 731-756 [TR Dizin] DOI    
Tay, B., Nalçacı, A. (2020) "İstiklâl Marşımızda Değerler", Değerler Eğitimi Dergisi, 18 (40) pp. 243-275 [TR Dizin] DOI     
Uyar, Ü., Tay, B. (2020) "Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmeni adaylarının Atatürk algısı", Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Dergisi, 2 (1) pp. 17-39 Link   
Danabaş, F., Tay, B. (2020) "1968, 2005 ve 2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarına Göre Hazırlanan Ders Kitaplarının Kavramlar Açısından İncelenmesi", The Journal of International Educational Sciences, 25 (7) pp. 120-141 DOI   
Nalçacı, A., Tay, B., Eskikanbur, S. (2019) "Gençliğe Hitabenin Değerler Açısından İncelenmesi", Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Dergisi, 1 (1) pp. 1-15 Link   
Oker, D., Tay, B. (2019) "İlkokul Öğrencilerinin Gözünden Hayat Bilgisi Dersi ve Öğrenmekİstedikleri Konular", Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 5 (3) pp. 409-425 Link   
Tay, B., Aydın, D. (2018) "Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminde Okuma Becerilerinin EtkinKullanımına Yönelik Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri", AJESI - Anadolu Journal of Educational Sciences International, 8 (2) pp. 321-353 [TR Dizin] Link DOI    
Tefek, F.A., Tay, B. (2018) "The Opinions of Third-Grade Primary School Students on the Value of Openness to Innovation", International Online Journal of Educational Sciences, 10 (2) pp. 192-206 Link DOI   
Tay, B., Tefek, F.A. (2017) "Opinions of Third-Grade Primary School Students on the Value of Patriotism", Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal), 1 (1) pp. 55-75 Link   
Tay, B. (2017) "2005 sosyal bilgiler dersi öğretim programı ile 2017 sosyal bilgiler dersi taslak öğretim programının karşılaştırması.", INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES, 8 (27) pp. 461-487 [TR Dizin] Link   
Tay, B., Ünal, M., Kafadar, T. (2016) "The use of rehearsal strategies in social studies education textbooks by prospective classroom teachers", International Journal of Social Sciences and Education, 6 (3) pp. 280-295 Link  
Toklucu, S.K., Tay, B. (2016) "The Effect of Cooperative Learning Method and Systematic Teaching on Students Achievement and Retention of Knowledge in Social Studies Lesson", Eurasian Journal of Educational Research, 16 (66) pp. 1-35 Link DOI    
Kurt, D.G., Tay, B. (2015) "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Psikolojik İhtiyaçları", İlköğretim Online, 14 (2) pp. 647-656 [TR Dizin] Link DOI       
Tay, B., Baş, M. (2015) "2009 ve 2015 Yılı Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması", Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (2) pp. 341-374 [TR Dizin] Link   
Tuğba, K., Tay, B. (2014) "Learning Strategies and Learning Styles Used by Students in Social Studies", International Journal of Academic Research Part B., 6 (2) pp. 259-267   
Tay, B. (2014) "Sosyal Bilgiler Derslerinde Öğrencilerin Kullandıkları Öğrenme Stratejileri", Journal of Turkish Studies, 9 (0) pp. 1499-1499 [TR Dizin] Link DOI    
Tay, B. (2013) "The Views of Prospective Social Studies and Classroom Teachers About Values and Values Education", Educational Research and Reviews, 8 (9) pp. 560-567 Link DOI   
Tay, B., Zehra, D.F., Şanal, M. (2013) "Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında Öğrencilerin Değer Ve Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri", Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33 (1) pp. 67-93 Link    
Tay, B., Yıldırım, K. (2013) "Bilgisayar Destekli Öğretimin Hayat Bilgisi Öğretimi Dersinde Başarıya Etkisi ve Yönteme İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (1) pp. 84-110 Link DOI   
Tay, B. (2013) "Sosyal bilgiler öğretmenlerinin alternatif değerlendirme konusundaki görüşleri", JASSS-THE JOURNAL OF ARTIFICIAL SOCIETIES AND SOCIAL SIMULATION, 6 (3) pp. 661-683 Link   
Tay, B., Özdemir, A.M., Yıldırım, K. (2013) "Ailenin çocuğun eğitimine etkin katılımı: Öğretmen adaylarının görüşleri", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (2) pp. 76-93   
Tay, B. (2013) "Elaborationand organization strategies used by prospective class teachers in socialstudies education textbooks", Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research, (0) [SSCI]     
Özkan, D., Tay, B. (2012) "Yönetici görüşleri çerçevesinde bilim ve sanat merkezleri öğretmenlerinin seçimlerine bağlı olarak performans düzeyleri.", International Journal Of Eurasia Social Sciences, 3 (6) pp. 52-69 [TR Dizin] Link   
Tay, B., Kurnaz, Ş., Taşdemir, M. (2010) "Sosyal bilgiler öğretimi kapsamında ilköğretim öğrencilerinde nedensellik kavramının gelişimi", Elementary Education Online, 9 (1) pp. 241-255 [TR Dizin] Link    
Tay, B. (2010) "1998 ve 2005 ilköğretim sosyal bilgiler programlarında nedensellik", Kastamonu Eğitim Dergisi, 18 (1) pp. 173-198 [TR Dizin] Link    
Tay, B., Özkan, D., Betül, A.T. (2009) "The Effect of Academic Risk Taking Levels on The Problem Solving Ability of Gifted Students", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1 (1) pp. 1099-1104 [SCI] Link DOI    
Tay, B., Yıldırım, K. (2009) "Parents Views Regarding the Values Aimed to be Taught in Social StudiesLessons", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, 9 (3) pp. 1529-1542 [SSCI]    
Tay, B. (2009) "Prospective teachers views concerning the values to teach in the course of social sciences", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1 (1) pp. 1187-1191 [SCI] Link DOI    
Tay, B., Aktürkoğlu, B. (2008) "4 Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Sınıf Ortamında Kullandıkları Öğrenme Stratejileri", Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (3) pp. 73-88 [TR Dizin]    
Taşdemir, A., Tay, B. (2007) "Fen Bilgisi Öğretiminde Öğrencilerin Öğrenme Stratejilerini Kullanmalarının Akademik Başarıya Etkisi", Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (1) pp. 173-187 [TR Dizin]    
Tay, B. (2007) "Öğrenme Stratejilerinin Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Dersinde Akademik Başarıya Etkisi", Milli Eğitim “Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi., 35 (173) pp. 87-102 [TR Dizin]     
Tay, B. (2007) "Sosyal bilgiler programlarında öğrenme stratejileri", İlköğretmen Dergisi, 0 (9) pp. 6-11   
Tay, B., Tay, B.A. (2006) "Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumun Erişiye Etkisi", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (1) pp. 73-84   
Tay, B. (2005) "Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarinda Öğrenme Stratejileri", KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 6 (1) pp. 209-225 [TR Dizin]    
Tay, B. (2004) "Sosyal Bilgiler Dersinde Anlamlandırma Stratejilerinin Yeri ve Önemi", KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2 (2) pp. 1-12 [TR Dizin]    
Nalçacı, A., Tay, B., Eskikanbur, S. (2019) "An Analysis of Ataturk’s Address To Turkish Youth In View ofValues Education", 8th International Social Studies Education Symposium , (pp. 339-340), (Aralık 2019
Tay, B., Nalçacı, A., Eskikanbur, S. (2019) "Values in Turkish National Anthem", 8th International Social Studies Education Symposium , Ankara, Türkiye, (Aralık 2019
Tay, B., Cebeci, G. (2018) "Hayat Bilgisi Kapsamında Jean-Jacques Rousseau’nun Emile Eserinde Çocukta Dil Gelişimi", 2ND INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES , (pp. 612-613), Antalya, Türkiye, (Aralık 2018
Tay, B., Baş, M., Aslan, Ş. (2018) "Hayat Bilgisi Öğretiminde Çizgi Film Ve Animasyon Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri", 7th International Social Studies Education Symposium , (pp. 27-38), Kırşehir, Türkiye, (Aralık 2018
Tay, B., Danabaş, F. (2018) "1968 İlkokul Programı ile 2017 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programına Göre Hazırlanan 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", 2ND INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES , (pp. 610-611), Antalya, Türkiye, (Aralık 2018
Tay, B., Danabaş, F. (2018) "1968 İlkokul Programına Göre Hazırlanan 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Değerler Açısından İncelenmesi", 2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF EDUCATION AND VALUES , (pp. 366-367), Antalya, Türkiye, (Aralık 2018
Tay, B., Cebeci, G. (2018) "Jean-Jacques Rousseau’nun Emile Eserinde Değerler Eğitimi ve Hayat Bilgisi Değerleri", 2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF EDUCATION AND VALUES , (pp. 318-319), Antalya, Türkiye, (Aralık 2018
Tay, B., Danabaş, F. (2018) "1968 İlkokul Programı ile 1998-2005-2017 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programına GöreHazırlanan 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", 7th International Social Studies Education Symposium , (Aralık 2018
Öztürk, C., Kafadar, T., Tay, B. (2017) "Bir çokkültürlü okulda değer algısı", 6th International Social Studies Education Symposium , (Mayıs 2017
Tay, B., Güldalı, Ş.U., Baş, M. (2017) "2009 ve 2015 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programları ve 2017 Taslak Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Karşılaştırılması", 6th International Social Studies Education Symposium , Eskişehir, Türkiye, (Mayıs 2017
Genç, S.B., Tay, B. (2017) "Sınıf öğretmeni adaylarının UNESCO somut olmayan kültürel miraslarımız hakkındaki düşünceleri", International Congress of Eurasian Social Sciences , (Nisan 2017
Aydın, D., Tay, B. (2017) "Sosyal bilgiler dersi öğretiminde okuma becerilerinin etkin kullanımına yönelik sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri.", International Congress of Eurasian Social Sciences , (Nisan 2017
Kalem, B., Özkan, D., Tay, B. (2017) "Öğrencilerin sosyal bilgiler dersi kapsamında Atatürk ile ilgili görüşleri", International Congress of Eurasian Social Sciences , (Nisan 2017
Tay, B. (2017) "2005 sosyal bilgiler dersi öğretim programı ile 2017 taslak sosyal bilgiler dersi öğretim programının karşılaştırması", Ukuslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES6) , (Mayıs 2017
Tay, B. (2016) "Türkiye ve ABD dekı sosyal bilgiler öğretimi kitaplarının karşılaştırmalı incelenmesi", 5th International Symposium on Social Studies Education , (Nisan 2016
Tefek, F.A., Tay, B. (2016) "İlkokul 3 sınıf öğrencilerinin sevgi değerine yönelik görüşleri ve edinim durumları", 5th International Symposium on Social Studies Education , (pp. 688-706), Denizli, Türkiye, (Temmuz 2016
Öztürk, C., Tay, B., Kafadar, T. (2016) "Amerika birleşik devletleri new york eyaleti ve türkiye sosyal bilgiler öğretimi programlarının karşılaştırılması", 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi , (Mayıs 2016
Tefek, F.A., Tay, B. (2016) "Hayat bilgisi dersi kapsamında yeniliğe açıklık değerine yönelik öğrenci görüşleri ve edinim durumları", 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi , (Mayıs 2016
Tay, B., Baş, M. (2016) "Sınıf öğretmeni adaylarının çokkültürlü eğitime yönelik tutumları ve çokkültürlü yeterlik algıları", 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi , (Mayıs 2016
Tay, B., Nalçacı, A., Beldağ, A. (2015) "Mevlana nın yedi öğüdüne ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri", 4th International Symposium on Social Studies Education , (pp. 21-22), Bolu, Türkiye, (Nisan 2015
Karasu, B., Tay, B. (2015) "Sınıf öğretmeni adaylarının sosyal bilgiler dersi kapsamında okul dışı öğrenme çevrelerine yönelik algıları", 2.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi , (pp. 1292-1293), (Haziran 2015
Tay, B., Nalçacı, A. (2014) "Yeni Eğitim Sistemi (4+4+4) Kapsamında 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinin Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşleri", 3rd International Symposium on Social Studies Education , (pp. 188-190), Ankara, Türkiye, (Aralık 2014
Aktürk, A., Tay, B. (2013) "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Alternatif Değerlendirme Yaklaşımlarını Tercih Etme Durumları", 2nd International Social Studies Education Symposium , (pp. 217-2018), Aksaray, Türkiye, (Aralık 2013
Tokcan, H., Tay, B., Oruç, Ş. (2009) "Sosyal Bilgiler 4. Sınıf Ders Kitaplarında Kullanılan Metin Türleri", Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi , (pp. 521-524), Edirne, Türkiye, (Aralık 2009
Tay, B., Tokcan, H., Oruç, Ş. (2009) "Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımları hakkındaki bilişsel farkındalık düzeyleri", The First International Congress of Educational Research , (Mayıs 2009 
Tay, B., Taşdemir, A., Güler, M.P.D. (2009) "Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin bilimsel araştırma yöntemleri dersi başarı düzeyleri", 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu , Türkiye, (Haziran 2009 
Tay, B., Tay, B.A. (2007) "Sınıf öğretmenliği adaylarının sosyal bilgiler alan yeterlikleri ve tutumları.", 6. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi , (pp. 734-738), Eskişehir, Türkiye, (Aralık 2007
Tay, B., Taşdemir, A., Yıldırım, K. (2007) "Çoklu Zeka Kuramı Destekli Öğretimin Öğrencilerin Neden-Sonuç İlişkisi Kurabilmeleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması", 7. International Education Technology Conferance , (pp. 4-9), Nicosia, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (Aralık 2007
Tay, B., Yıldırım, K., Ateş, S. (2007) "Sınıf öğretmeni adaylarının akademik risk alma düzeylerini belirlemeye yönelik betimsel bir çalışma", 16. Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi , (pp. 614-6618), Tokat, Türkiye, (Aralık 2007
Tay, B., Demir, S.B. (2016) "Teaching Elementary Social Studies Principles and Application Sosyal Bilgiler Öğretimi İlkeler ve Uygulamalar", Ankara/Türkiye : Anı Yayıncılık  
Tay, B., Öcal, A. (2008) "Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi", Türkiye : Pegem Akademi Yayıncılık   
Tay, B. (2022) "Sosyal Bilgilerin Doğası ve Temelleri", Kitap: Türkiye'de Sosyal Bilgiler Öğretim Programları, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi Yayıncılık  
Tay, B. (2022) "Sosyal Bilgiler Dersinde Kültürel Miras Eğitimi", Kitap: İlk ve Ortaokulda Uygulama Örnekleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara/Türkiye : Vizetek  
Tay, B. (2022) "Sosyal Bilgiler Dersinde Kültürel Miras Eğitimi", Kitap: İlk ve Ortaokulda Uygulama Örnekleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara/Türkiye : Vizetek  
Tahiroğlu, M., Tay, B. (2020) "Değerler ve Değerler Eğitimi", Kitap: İlkokulda Drama ile Değerler Eğitimi Uygulamaları, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi   
Tay, B. (2019) "Okul Dışı Öğrenme Çevrelerinde Değer Eğitimi", Kitap: Karakter ve Değerler Eğitimi, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Tay, B., Güldalı, Ş.U. (2017) "Hayat Bilgisi Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Çevreleri", Kitap: Etkinlik Örnekleriyle Hayat Bilgisi Öğretimi, Ankara/Türkiye : PEGEM AKADEMI  
Tay, B. (2017) "Alternative assessment methods in social studies", Kitap: New approaches in social studies education-I, : ISRES Publishing  
Tay, B., Tay, B.A. (2017) "Yapılandırmacılık ve Hayat Bilgisi", Kitap: Etkinlik örnekleriyle hayat bilgisi öğretimi, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi Yayınları  
Tay, B. (2017) "Hayat Bilgisi: Hayatın Bilgisi", Kitap: Etkinlik örnekleriyle hayat bilgisi öğretimi, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi Yayıncılık  
Güldalı, Ş.U., Tay, B. (2016) "Tiyatro Metinleri ile Sosyal Bilgiler Öğretimi", Kitap: Sosyal bilgilerde sözlü ve yazılı edebiyat incelemeleri, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi Yayınları  
Tay, B., Baş, M. (2015) "Çokkültürlü Eğitim Anlayışı Temelli Öğrenme-Öğretme Yaklaşımı", Kitap: Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme Öğretme Yaklaşımları III, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Tay, B., Güldalı, Ş.U. (2015) "Okul Dışı Sosyal Bilgiler Eğitiminde Özel Sektör Kurumları", Kitap: Okul dışı sosyal bilgiler öğretimi, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Tay, B., Ünlü, İ. (2014) "İlkokul Yurt Bilgisi, Toplum ve Ülke İncelemeleri ve Sosyal Bilgiler Dersleri Öğretim Programlarında Değer ve Değerler Eğitimi", Kitap: Farklı Yönleriyle Değerler Eğitimi, : Pegem Akademi Yayınları   
Tay, B. (2012) "Causality in Social Studies Education", Kitap: Theoretical and Methodological Approaches to Social Sciences and Knowledge Management, Rijeka/Hırvatistan : InTech  
Tay, B. (2011) "Sosyal Bilgiler Öğretiminin Dünü Bugünü Yarını", Kitap: Sosyal Bilgilerin Temelleri, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi Yayıncılık    
Ulusoy, K., Tay, B. (2011) "Sosyal Bilgilerde Değer Eğitimi", Kitap: Sosyal bilgiler öğretiminde yeni yaklaşımlar II, Türkiye : PEGEM YAYINEVİ   
Tay, B., Tay, B.A. (2009) "Hayat Bilgisi Öğretiminde Yapılandırmacılık", Kitap: Hayat Bilgisi Öğretimi, Ankara/Türkiye : Maya Akademi   
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) Türk Akademik Yayınlar Dergisi, 2023, Editör
(Uluslararası - Dergi) Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2023, Editör
(Ulusal - Dergi) Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2021, Editör
(Uluslararası - Dergi) Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal), 2021, Editör
(Ulusal - Dergi) Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2020, Editör
(Uluslararası - Dergi) The Journal Of Academic Social Science Studies, 2019,
(Uluslararası - Dergi) The Journal Of Academic Social Science Studies, 2019, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Dergi) KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ KEFAD, 2019, Editör
(Uluslararası - Dergi) TÜRK AKADEMİK YAYINLAR DERGİSİ, 2019, Editör
(Uluslararası - Dergi) The Journal Of Academic Social Science Studies, 2018,
(Uluslararası - Dergi) International Journal Of Eurasia Social SciencesUluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 2018, Yrd. Editör
(Ulusal - Dergi) KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (KEFAD), 2017, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Kitap) ETKİNLİK ÖRNEKLERİYLE HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ, 2017, Editör
(Ulusal - Dergi) Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016, Editör
(Ulusal - ) Sosyal Bilgiler Öğretimi İlkeler ve Uygulamalar, 2016, Editör
(Uluslararası - Dergi) International Journal of Eurasıa Social Sciences UluslararasıAvrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 2015, Editör
(Uluslararası - Dergi) International Journal Of Eurasia Social SciencesUluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 2015, Editör
(Uluslararası - Dergi) The Journal Of Academic Social Science Studies, 2015, Editör
(Uluslararası - Dergi) The Journal Of Academic Social Science Studies, 2015, Editör
(Uluslararası - Dergi) The Journal Of Academic Social Science Studies, 2015, Editör
(Uluslararası - Dergi) The Journal Of Academic Social Science Studies, 2015, Editör
(Uluslararası - Dergi) The Journal Of Academic Social Science Studies, 2015, Editör
(Uluslararası - Dergi) The Journal Of Academic Social Science Studies, 2015, Editör
(Uluslararası - Dergi) The Journal Of Academic Social Science Studies, 2015, Editör
(Uluslararası - Dergi) International Journal Of Eurasia Social SciencesUluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 2015, Editör
(Ulusal - Dergi) Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 2015, Editör
(Ulusal - Kitap) Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi, 2009, Editör
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Turkish Studies, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Sosyal Bilgilerin Temelleri
0 0 0 1 2 30 0 0 33
2
Parents Views Regarding the Values Aimed to be Taught in Social StudiesLessons
KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI
0 0 0 4 9 9 0 0 22
3
2009 ve 2015 Yılı Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması
Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 2 4 15 0 0 21
4
2005 sosyal bilgiler dersi öğretim programı ile 2017 sosyal bilgiler dersi taslak öğretim programının karşılaştırması.
INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES
0 0 0 0 3 16 0 0 19
5
Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarinda Öğrenme Stratejileri
KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
0 0 0 1 4 10 0 0 15
6
Sosyal bilgiler öğretiminde yeni yaklaşımlar II
0 0 0 0 2 11 0 0 13
7
Etkinlik örnekleriyle hayat bilgisi öğretimi
0 0 0 0 0 13 0 0 13
8
Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında Öğrencilerin Değer Ve Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 3 5 3 0 0 11
9
Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumun Erişiye Etkisi
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
0 0 0 1 3 6 0 0 10
10
Okul dışı sosyal bilgiler öğretimi
0 0 0 0 0 7 0 0 7
11
Farklı Yönleriyle Değerler Eğitimi
0 0 0 0 1 5 0 0 6
12
Sosyal Bilgiler Dersinde Anlamlandırma Stratejilerinin Yeri ve Önemi
KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
0 0 0 1 3 2 0 0 6
13
Prospective teachers views concerning the values to teach in the course of social sciences
Procedia - Social and Behavioral Sciences
0 0 0 0 2 3 0 0 5
14
Etkinlik Örnekleriyle Hayat Bilgisi Öğretimi
0 0 0 0 1 4 0 0 5
15
Bilgisayar Destekli Öğretimin Hayat Bilgisi Öğretimi Dersinde Başarıya Etkisi ve Yönteme İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 1 0 3 0 0 4
16
Öğrenme Stratejilerinin Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Dersinde Akademik Başarıya Etkisi
Milli Eğitim “Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi.
0 0 0 1 1 2 0 0 4
17
4 Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Sınıf Ortamında Kullandıkları Öğrenme Stratejileri
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 1 2 0 0 4
18
Elaborationand organization strategies used by prospective class teachers in socialstudies education textbooks
Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research
0 0 0 2 2 0 0 0 4
19
İlkokul Öğrencilerinin Gözünden Hayat Bilgisi Dersi ve Öğrenmekİstedikleri Konular
Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 0 3 0 0 3
20
The Effect of Academic Risk Taking Levels on The Problem Solving Ability of Gifted Students
Procedia - Social and Behavioral Sciences
0 0 0 1 2 0 0 0 3
21
Sosyal Bilgiler Derslerinde Öğrencilerin Kullandıkları Öğrenme Stratejileri
Journal of Turkish Studies
0 0 0 1 2 0 0 0 3
22
Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme Öğretme Yaklaşımları III
0 0 0 0 3 0 0 0 3
23
Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi
0 0 0 0 1 1 1 0 3
24
Sosyal bilgilerde sözlü ve yazılı edebiyat incelemeleri
0 0 0 0 0 2 0 0 2
25
İlkokulda Drama ile Değerler Eğitimi Uygulamaları
0 0 0 0 0 2 0 0 2
26
Teaching Elementary Social Studies Principles and Application Sosyal Bilgiler Öğretimi İlkeler ve Uygulamalar
0 0 0 0 2 0 0 0 2
27
Sosyal Bilgiler Dersi İnanç Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Cumhuriyet University
0 0 0 0 0 1 0 0 1
28
Türkiye'de Sosyal Bilgiler Öğretim Programları
0 0 0 0 0 1 0 0 1
29
Sosyal bilgiler öğretimi kapsamında ilköğretim öğrencilerinde nedensellik kavramının gelişimi
Elementary Education Online
0 0 0 0 0 1 0 0 1
30
The use of rehearsal strategies in social studies education textbooks by prospective classroom teachers
International Journal of Social Sciences and Education
0 0 0 0 0 1 0 0 1
31
Etkinlik örnekleriyle hayat bilgisi öğretimi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
32
Hayat Bilgisi Öğretiminde Çizgi Film Ve Animasyon Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri
0 0 0 1 0 0 0 0 1
33
İstiklâl Marşımızda Değerler
Değerler Eğitimi Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
34
Karakter ve Değerler Eğitimi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
35
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin alternatif değerlendirme konusundaki görüşleri
JASSS-THE JOURNAL OF ARTIFICIAL SOCIETIES AND SOCIAL SIMULATION
0 0 0 0 0 1 0 0 1
36
Ailenin çocuğun eğitimine etkin katılımı: Öğretmen adaylarının görüşleri
Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
37
Fen Bilgisi Öğretiminde Öğrencilerin Öğrenme Stratejilerini Kullanmalarının Akademik Başarıya Etkisi
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
38
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımları hakkındaki bilişsel farkındalık düzeyleri
0 0 0 0 1 0 0 0 1
39
Learning Strategies and Learning Styles Used by Students in Social Studies
International Journal of Academic Research Part B.
0 0 0 0 1 0 0 0 1
40
Hayat Bilgisi Öğretimi
0 0 0 0 0 0 1 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2015 - 2023 9
Ahmet Nalçacı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
2014 - 2020 6
Betül Akyürek Tay
-
2006 - 2023 6
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2015 - 2021 5
Kasım Yıldırım
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2007 - 2013 5
Fakı Danabaş
-
2018 - 2020 4
Fatma Ak Tefek
-
2016 - 2018 4
Gamze Cebeci
-
2018 - 2021 4
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2007 - 2009 3
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2022 - 2023 3
Neşe Işık Tertemiz
Gazi Üniversitesi
2021 3
Didem Özkan
-
2009 - 2017 3
Seda Eskikanbur
-
2019 3
Tuğba Kafadar
-
2016 - 2017 3
Şahin Oruç
Yıldız Teknik Üniversitesi
2009 2
Halil Tokcan
Niğde Üniversitesi
2009 2
Cemil Öztürk
Marmara Üniversitesi
2016 - 2017 2
Derya Aydın
-
2017 - 2018 2
Döndü Oker
-
2019 - 2020 2
Seda Ergül
-
2023 2
Ahi Evran Üniversitesi
2015 1
-
2010 1
Ahi Evran Üniversitesi
2016 1
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2009 1
Mustafa Tahiroğlu
-
2020 1
Seyit Ateş
-
2007 1
Selçuk Beşir Demir
Cumhuriyet Üniversitesi
2016 1
Şefika Kurnaz
-
2010 1
Kadir Ulusoy
Mersin Üniversitesi
2011 1
Şule Aslan
-
2021 1
Banu Aktürkoğlu
Hacettepe Üniversitesi
2008 1
İhsan Ünlü
Erzincan Üniversitesi
2014 1
Alper Murat Özdemir
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
2013 1
Adem Beldağ
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
2015 1
Adem Öcal
Gazi Üniversitesi
2008 1
Akyürek Tay Betül
-
2009 1
Arzu Aktürk
-
2013 1
Ayşe Aşkan
-
2022 1
Bayram Kalem
-
2017 1
Berkan Karasu
-
2015 1
Durmaz Fatıma Zehra
-
2013 1
İlker Karaman
-
2023 1
Kafadar Tuğba
-
2014 1
Müge Şanal
-
2013 1
Sara Belkıs Genç
-
2017 1
Selma Korkmaz Toklucu
-
2016 1
Şule Aslan
-
2018 1
Ülkü Uyar
-
2020 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78739
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9115
YÖKSİS Bilim Alanı Hayat Bilgisi Eğitimi 47
Anahtar Kelimeler Hayat Bilgisi Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 120 145 150 62 80 100 90 95 45 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 352 . 356 . 398 . 480 . 462 . 430 . 534 . 525 . 546 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 212 . 207 . 211 . 287 . 255 . 239 . 303 . 277 . 335 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 3 . 5 . 8 . 17 . 13 . 7 . 15 . 16 . 26 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 3 . 5 . 6 . 14 . 12 . 6 . 12 . 14 . 23 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - - - - - - - -
Toplam Yayın 6 11 12 7 5 5 6 3 3 0
Toplam Makale 2 2 2 2 2 4 6 1 3 0
Toplam Kitap 2 3 2 0 1 1 0 2 0 0
Toplam Bildiri 2 6 8 5 2 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 1 2 2 1 2 3 4 1 1 0
Makale (Ulusal) 1 0 0 1 0 1 2 0 2 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 2 3 2 0 1 1 0 2 0 0
Bildiri (Uluslararası) 2 6 8 4 2 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri