img

Prof. Dr. Özlem AFACAN

  • Eğitim Fakültesi
  • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
  • Fen Bilgisi Eğitimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
63
Atıf
280
h-index
8
Proje
8
Scopus
Yayın
10
Atıf
70
h-index
5
Google Scholor
Yayın
52
Atıf
1380
h-index
19
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi (Dr), 2004, 2008
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi (Yl) (Tezli), 2002, 2004
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, 1998, 2002
Araştırma Alanları
Fen Bilgisi Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi (Dr), 2004, 2008
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi (Yl) (Tezli), 2002, 2004
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, 1998, 2002
Kayıt Yok
İngilizce, ÜDS, 68, Güz, 2011
Kayıt Yok
[UAK] Eğitim Bilimleri Temel Eğitim Fen Bilgisi Eğitimi
[UAK] Eğitim Bilimleri Fen Bilgisi Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi
2019-, Profesör, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Temel Eğitim, Türkiye
2014-2019, Doçent, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Temel Eğitim, Türkiye
2009-2014, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye
2002-2009, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Türkiye
2014-2017, Anabilim Dalı Başkanı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Zarnıshan Huseynova, Yüksek Lisans, Öğretmen adaylarının sürdürülebilir çevre eğitimine yönelik tutumlarının tespiti (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi örneği), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Dilek Buyrukbilen, Yüksek Lisans, Fen Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Merve Özdemir, Yüksek Lisans, 6.sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik öğrenme stratejilerinin ve fen öğrenme becerilerinin incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Safiye Selin Fidan, Yüksek Lisans, Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları: Ölçek Geliştirme Çalışması, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Merve Yüksel, Yüksek Lisans, Fen bilgisi eğitimi 2. sınıf öğretmen adaylarının bilimin doğası hakkındaki görüşleri, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Mehmet Karahan, Yüksek Lisans, 7. sınıf öğrencilerinin bilimsel tutum ve bilimsel yaratıcılıklarının belirlenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Demet Şener Çanlı, Yüksek Lisans, Bilimin doğası etkinliklerinin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin görüşlerine etkisi (Kırşehir ili örneği), Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
İpek Gürel, Yüksek Lisans, Kuantum öğrenme modelinin fen bilgisi öğretmen adaylarının öz-yeterlik ve iletişim becerilerine etkisi, Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Tuğçe Karakaş, Yüksek Lisans, Okul öncesi öğretmen adaylarının bilimsel yaratıcılıkları, Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Zübeyir Emli, Yüksek Lisans, Yedinci sınıf öğrencilerinin küresel ısınma konusundaki zihinsel modelleri, Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
Feray Atak, Yüksek Lisans, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin belli başlı çevre sorunlarına yönelik farkındalıklarının incelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2012, (Asıl Danışman)
Erkan Akyürek, Yüksek Lisans, Beyin temelli öğrenme yaklaşımının İlköğretim Fen veTeknoloji Dersi 8.sınıf öğrencilerinin akademik başarı, derse yönelik tutum, motivasyon ve hatırlama düzeylerine etkisi, Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2012, (Asıl Danışman)
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kimya Laboratuvar Uygulamalarının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine, Tutum Ve Algılarına Etkisinin İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2023-2024
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ekolojik Ayakizi Kavramına Yönelik Bilgi Düzeylerinin Öğrenilmesi ve Ekolojik Ayakizlerinin Hesaplanması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2018-2019
Bireylerin Enerji Tüketim Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Değer İnanç Norm Teorisi Kapsamında İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
Destek Eğitim Öğretmenlerinin Fen Dersine Yönelik Öz-Yeterliklerinin İnanç Düzeyinin Belirlenmesi (Kırşehir İl Örneği) (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2018
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMİN DOĞASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
BİLİMİN DOĞASI ETKİNLİKLERİNİN ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMİN DOĞASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ (KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ) (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
Bilimsel Bilginin Algılanması Üzerine Bir Araştırma (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2010-2011
BAP (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yönetici
Kayıt Yok
Afacan, Ö. (2020) "Investigation of Pre-Service Science Teachers’xx Behavior towards Sustainable Environmental Education", International Electronic Journal of Environmental Education, 10 (1) pp. 110-121     
Ateş, Y.T., Ateş, H., Özbek, N., Afacan, Ö. (2019) "Special education teachers’ self-efficacy beliefs toward science course", Science Education International, 30 (4) pp. 241-250 Link DOI     
Afacan, Ö., Gürel, İ. (2019) "The Effect of Quantum Learning Model on Science Teacher Candidates’ Self-Efficacy and Communication Skills", Journal of Education and Training Studies, 7 (4) pp. 86-96 Link DOI    
Afacan, Ö., Özbek, N. (2019) "Investigation of Social Media Addiction of High School Students", International Journal of Educational Methodology, 5 (2) pp. 235-245 Link DOI     
Çanlı, D.Ş., Afacan, Ö. (2019) "Application of “The Nature ofScience” Box Event Examples to Middle School 7th Grade Students", International Journal of Evaluation and Research in Education, 8 (2) pp. 221-228 DOI     
Yozgat, A.A., Özbek, N., Afacan, Ö. (2018) "Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Elementlerin İsimlerinin Doğrudan Öğretim Yöntemi Kullanılarak Öğretimi", Researcher:Social Science Studies, 6 (1) pp. 23-39    
Çanlı, D.Ş., Afacan, Ö. (2018) "“BOX” ACTIVITIES ABOUT TEACHING THENATURE OF SCIENCE FOR 7th GRADE MIDDLESCHOOL STUDENTS", NATURAL SCIENCE EDUCATION, 15 (1) pp. 38-51    
Akyürek, E., Afacan, Ö. (2018) "Problems Encountered During the Scientific Research Process in Graduate Education: The Institute of Educational Sciences", Higher Education Studies, 8 (2) pp. 47-57    
Kartal, T., Afacan, Ö. (2017) "Examining Turkish Pre-service Science Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Based on Demographic Variables", Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION, 14 (1) pp. 1-22 DOI     
Afacan, Ö., Özbek, N., Aydoğdu, M. (2017) "Son Sınıf Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimi Üzerine Düşünceleri", Researcher:Social Science Studies, 5 (2) pp. 304-320 Link DOI    
Emli, Z., Afacan, Ö. (2017) "YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESEL ISINMA KONUSUNDAKİ ZİHİNSEL MODELLERİ", Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (27) pp. 183-202    
Karakaş, T., Afacan, Ö. (2017) "Scientific Creativity of Preschool Teacher Candidates", Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknolojileri Dergisi, 3 (3) pp. 88-102    
Kılınç, A., Afacan, Ö., Polat, D., Güler, M.P.D., Yıldırım, K., Demiral, Ü., Eroğlu, B., Kartal, T., Eryaşar, A.S., İşeri, B. (2014) "Preservice science teachers' belief system about teaching a sociosientific issue", Journal of Science Education, 11 (3) pp. 79-102 Link DOI      
Akyürek, E., Afacan, Ö. (2013) "Effects of Brain-Based Learning Approach on Students' Motivation and Attitudes Levels in Science Class", Mevlana International Journal of Education (MIJE), 3 (1) pp. 104-119 Link    
Afacan, Ö., Karakuş, M., Uşak, M. (2013) "Turkish adaptation of the scale of “student perceptions of teachers’ knowledge (SPOTK)” and examining in the aspect of some variables", Journal of Educational Sciences Research, 3 (1) pp. 185-200 Link DOI    
Akyürek, E., Afacan, Ö. (2013) "İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Hücre Bölünmesi ve Kalıtım Ünitesindeki Kavram Yanılgılarının Tespiti ve Anoloji ile Kavramsal Değişim Metinleri Kullanılarak Giderilmesi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14 (1) pp. 175-193    
Akyürek, E., Afacan, Ö. (2013) "8 Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Uygulanan Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi", The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), 6 (1) pp. 75-98   
Afacan, Ö. (2013) "An Investigation on Turkish Primary School Students Perceptions about Global Warming and Their Thoughts on Preventing Global Warming", World Applied Sciences Journal, 22 (2) pp. 276-286     
Afacan, Ö., Demirbaş, M. (2013) "The Problems That Science And Technology Teachers Face in Science Laboratory Sample of Kırsehir", Balkan Physics Letters (BPL),, 21 (0) pp. 51-64    
Demirbaş, M., Afacan, Ö. (2013) "The Views of Prospective Classroom Teachers on Interactive Microteaching Applications About Science", Balkan Physics Letters (BPL),, 21 (0) pp. 21-28    
Kılınç, A., Kartal, T., Eroğlu, B., Demiral, Ü., Afacan, Ö., Polat, D., Güler, M.P.D., Görgülü, Ö. (2013) "Preservice Science Teachers Efficacy Regarding a Socioscientific Issue A Belief System Approach", Research in Science Education, 43 (6) pp. 2455-2475 [SSCI] Link DOI     
Güler, M.P.D., Afacan, Ö. (2013) "The Impact of Field Trips on Attitudes andBehaviours Related to Sustainable Environmental Education", World Applied Sciences Journal, 23 (8) pp. 1100-1105     
Kaya, V.H., Afacan, Ö., Polat, D., Urtekin, A. (2013) "İlköğretim Öğrencilerinin Bilim İnsanı ve Bilimsel Bilgi Hakkındaki Görüşleri Kırşehir İli Örneği", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14 (1) pp. 305-325     
Akgül, H.C., Afacan, Ö., Mertoğlu, H. (2013) "Prospective Elementary Science Teachers GDO Awareness", Sakarya University Journal of Education, 3 (2) pp. 80-89   
Kartal, T., Afacan, Ö. (2012) "Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (24) pp. 76-96 [TR Dizin]  
Afacan, Ö., Turan, F. (2012) "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının İletişim Becerilerine İlişkin Algılarının Belirlenmesinde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, 33 (2) pp. 211-237 [TR Dizin]   
Afacan, Ö., Selimhocaoğlu, A.G. (2012) "Okul öncesi öğretmenlerinin fen etkinliklerine ilişkin yeterlilikleri ve bu yeterliliklerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi (Kırşehir ili örneği)", The Journal of Academic Social Science Studies, 5 (8) pp. 1-20  
Afacan, Ö. (2012) "Nature of Science Studies in Turkish Graduate Schools", Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies,, (0) pp. 990-992 [SSCI]   
Güler, M.P.D., Afacan, Ö. (2012) "A Study On Developing A Behaviour Scale Towards Sustainable Environmental Education", Journal of Baltic Science Education (JBSE), 11 (3) pp. 224-235 [SSCI]     
Afacan, Ö., Güler, M.P.D. (2012) "Development of Attitude Scale in the Context of Sustainable Environmental Education", Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies,, 4 (4) pp. 2479-2488 [SSCI]    
Akyürek, E., Afacan, Ö. (2012) "Kavram Çarkı Diyagramı Kullanılarak 8 Sınıf Öğrencilerinin Hücre Bölünmesi Ünitesindeki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi", Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 2 (3) pp. 47-58    
Afacan, Ö., Aydoğdu, M., Akgül, E.M., Taşar, M.F. (2012) "İlköğretim Öğrencilerinin Fen Teknoloji Toplum Çevre FTTÇ İlişkisini Algılama Düzeylerinin Tespiti Kırşehir İli Örneği", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (2) pp. 124-137 [TR Dizin]     
Soysal, D., Afacan, Ö. (2012) "İlköğretim Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi ve Fen ve Teknoloji Öğretmeni Kavramlarına Yönelik Metafor Durumları", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (19) pp. 287-306 [TR Dizin]    
Nuhoğlu, H., Afacan, Ö. (2011) "İlköğretim Öğrencilerinin Bilim İnsanına Yönelik Düşüncelerinin Değerlendirilmesi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 12 (3) pp. 279-298    
Afacan, Ö. (2011) "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen ve Fen ve Teknoloji Öğretmeni Kavramlarına Yönelik Metafor Durumları", NWSA, e-Journal of New World Sciences Academy, 6 (1) pp. 1242-1254    
Afacan, Ö., Nuhoğlu, H. (2008) "Canlılar Bilimi Konusunda TIMSS R 1999 Soruları İle LGS 1999 Sorularının Karşılaştırmalı Analizi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (1) pp. 31-43    
Afacan, Ö., Aydoğdu, M. (2006) "The Science Technology Society STS Course Attitude Scale", International Journal of Environmental and Science Education (IJESE), 1 (2) pp. 189-201    
Afacan, Ö., Huseynova, Z. (2023) "INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES' ATTITUDES TOWARDS SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL EDUCATION", 4th International Black Sea Modern Scientific Research Congress , Rize, Türkiye, (Haziran 2023
Akkuş, A., Afacan, Ö., Özbek, N. (2019) "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi Dersinde Uygulanan Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımına Yönelik Görüşleri", 13.Uluslarası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 02-04 Mayıs 2019, Kırşehir, Türkiye , (Aralık 2019
Akkuş, A., Afacan, Ö., Özbek, N. (2019) "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Düzeylerinin Belirlenmesi.", 13.Uluslarası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu , (Aralık 2019
Akkuş, A., Afacan, Ö., Özbek, N. (2019) "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Beyin Yarı Kürelerinin Baskınlığı ile Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", 13.Uluslarası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu , (Aralık 2019
Karakurt, N., Özbek, N., Afacan, Ö. (2019) "Öğretmen Adayları Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Öz Yeterlik Ölçeği (ÖBEPÖYÖ): Ölçek Geliştirme Çalışması.", 13.Uluslarası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 02-04 Mayıs 2019, Kırşehir, Türkiye , (Aralık 2019
Karakurt, N., Özbek, N., Afacan, Ö. (2019) "Destek ve Özel Eğitim Öğretmenlerinin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlamaya Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi (Kırşehir İli Örneği).", 13.Uluslarası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu , (Aralık 2019
Karakurt, N., Özbek, N., Afacan, Ö. (2019) "Kaynaştırma Uygulamasının Yapıldığı Sınıflardaki Öğrencilerin Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Tutumları.", 13.Uluslarası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu , (Aralık 2019
Karahan, M., Afacan, Ö., Özbek, N. (2019) "Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Yaratıcılıklarının BilimselTutumlarına Etkisi", 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu , (Aralık 2019
Karahan, M., Afacan, Ö., Özbek, N. (2019) "Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel YaratıcılıklarınınFen Bilimleri Ders Başarısına Etkisi", 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu , (Aralık 2019
Akkuş, A., Afacan, Ö., Özbek, N. (2018) "Fen Eğitimi Alanında 2007-2017 Yılları Arasında Yapılan Robotik Kodlama Çalışmalarının İncelenmesi", II. International Scientific And Vocational Studies Congress , (Aralık 2018
Şanlı, D., Afacan, Ö., Özbek, N., Aydoğdu, M. (2018) "Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Tutumlarının Tespiti (Kırşehir İli Örneği", II. International Scientific And Vocational Studies Congress , (Eylül 2018
Demir, İ., Özbek, N., Afacan, Ö. (2018) "Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Boşaltım Sisteminin Doğrudan Öğretim Yöntemi Kullanılarak Öğretimi", II. International Scientific And Vocational Studies Congress , (Eylül 2018
Akkuş, A., Afacan, Ö., Özbek, N. (2018) "Fen Bilgisi İle Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Bağımlılığının İncelenmesi", II. International Scientific And Vocational Studies Congress , (Eylül 2018
Ateş, Y.T., Özbek, N., Afacan, Ö., Ateş, H. (2017) "Determination of self-efficacy of special education teachers towards science course", 3RD INTERNATIONAL CONGRESS onEDUCATION SCIENCES AND LEARNINGTECHNOLOGY (ICESLT) , Atina, Yunanistan, (Kasım 2017
Ateş, H., Afacan, Ö., Özbek, N. (2017) "Determination of factors affecting energy conservation behaviors in the scope of value belief norm theory", 3rd International Conference on Environmental Science and Technology , (pp. 205), Macaristan, (Ekim 2017
Ateş, Y.T., Özbek, N., Afacan, Ö., Ateş, H. (2017) "DETERMINATION OF SELF-EFFICACY OF SPECIAL EDUCATION TEACHERSTOWARDS SCIENCE COURSE", 3RD INTERNATIONAL CONGRESS onEDUCATION SCIENCES AND LEARNINGTECHNOLOGY (ICESLT) , (pp. 19), (Kasım 2017
Yüksel, M., Afacan, Ö., Özbek, N., Aydoğdu, M. (2017) "FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMİN DOĞASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ", I. International Scientific and Vocational Studies Congress463 , (pp. 462-463), (Kasım 2017
Ateş, Y.T., Özbek, N., Afacan, Ö. (2017) "SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN DERSİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ (KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ)", I. International Scientific and Vocational Studies Congress , (pp. 412-413), (Kasım 2017
Buyukbilen, R., Özbek, N., Afacan, Ö. (2017) "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN KAYNAŞTIRMASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", I. International Scientific and Vocational Studies Congress , (pp. 411), (Kasım 2017
Afacan, Ö., Güler, M.P.D. (2011) "Sürdürülebilir Çevre Eğitimi Kapsamında Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması.", 2nd International Journal On New Trends In Education And Their Implications , (pp. 904-913), Antalya, Türkiye, (Nisan 2011 
Nuhoğlu, H., Afacan, Ö. (2007) "İlköğretim Öğrencilerinin Bilim İnsanına Yönelik Düşüncelerinin Değerlendirilmesi", 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi , (pp. 703-708), Tokat, Türkiye, (Eylül 2007
Selvi, M., Meriç, G., Afacan, Ö., Ekici, E., Ekici, F.T., Eroğlu, B., Aka, E.İ., Yıldırım, E.G., Yıldırım, H.İ., Şensoy, Ö., Yapalak, S., Göksu, V. (2009) "Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları I II", Ankara/Türkiye : Pozitif Matbaacılık ve Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti.   
Afacan, Ö. (2016) "Bilimin Doğası ve Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre İlişkisi", Kitap: Fen Bilimleri Öğretiminde Bilimin Doğası, Ankara : PEGEM A AKADEMİ  
Afacan, Ö. (2014) "Bilişötesi Stratejileri Temelli Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları", Kitap: Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme Öğretme Yaklaşımları I, Ankara/Türkiye : Pegem A Akademi  
Meriç, G., Afacan, Ö., Kıyıcı, F.B. (2009) "İnsan, Toplum ve Çevre", Kitap: Fen Eğitiminde Çevre, Ankara/Türkiye : Pozitif Matbaacılık ve Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti.  
Ozansoy, Ü., Afacan, Ö. (2005) "Hayvansal Dokular", Kitap: Canlılar Bilimi, Ankara/Türkiye : PEGEM A YAYINCILIK  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Kitap) International Research in Education Sciences VIII, 2023, Editör
(Uluslararası - Dergi) Science Journal of Education, 2019, Konuk Editör
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknolojileri Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) International Journal Of Eurasia Social Sciences, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Turkish Journal of Education, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) International Journal of Eurasia Social Sciences, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) ULUDAĞ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) The Journal of Academia Social Science Studies, 2016
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
İlköğretim Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi ve Fen ve Teknoloji Öğretmeni Kavramlarına Yönelik Metafor Durumları
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 15 41 2 0 0 58
2
Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 22 24 2 0 0 48
3
İlköğretim Öğrencilerinin Bilim İnsanına Yönelik Düşüncelerinin Değerlendirilmesi
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
0 0 0 9 14 1 0 0 24
4
İlköğretim Öğrencilerinin Bilim İnsanı ve Bilimsel Bilgi Hakkındaki Görüşleri Kırşehir İli Örneği
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
0 0 0 5 16 1 0 0 22
5
Sürdürülebilir Çevre Eğitimi Kapsamında Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması.
0 0 0 4 9 1 0 0 14
6
Preservice Science Teachers Efficacy Regarding a Socioscientific Issue A Belief System Approach
Research in Science Education
0 0 0 9 1 0 0 0 10
7
Examining Turkish Pre-service Science Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Based on Demographic Variables
Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION
0 0 0 9 1 0 0 0 10
8
YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESEL ISINMA KONUSUNDAKİ ZİHİNSEL MODELLERİ
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 3 5 1 0 0 9
9
İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Hücre Bölünmesi ve Kalıtım Ünitesindeki Kavram Yanılgılarının Tespiti ve Anoloji ile Kavramsal Değişim Metinleri Kullanılarak Giderilmesi
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
0 0 0 4 4 0 0 0 8
10
Effects of Brain-Based Learning Approach on Students' Motivation and Attitudes Levels in Science Class
Mevlana International Journal of Education (MIJE)
0 0 0 4 2 0 0 0 6
11
Investigation of Social Media Addiction of High School Students
International Journal of Educational Methodology
0 0 0 5 1 0 0 0 6
12
İlköğretim Öğrencilerinin Bilim İnsanına Yönelik Düşüncelerinin Değerlendirilmesi
0 0 0 3 3 0 0 0 6
13
Canlılar Bilimi Konusunda TIMSS R 1999 Soruları İle LGS 1999 Sorularının Karşılaştırmalı Analizi
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 3 2 0 0 0 5
14
Special education teachers’ self-efficacy beliefs toward science course
Science Education International
0 0 0 3 1 0 0 0 4
15
Problems Encountered During the Scientific Research Process in Graduate Education: The Institute of Educational Sciences
Higher Education Studies
0 0 0 3 0 1 0 0 4
16
The Effect of Quantum Learning Model on Science Teacher Candidates’ Self-Efficacy and Communication Skills
Journal of Education and Training Studies
0 0 0 2 2 0 0 0 4
17
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen ve Fen ve Teknoloji Öğretmeni Kavramlarına Yönelik Metafor Durumları
NWSA, e-Journal of New World Sciences Academy
0 0 0 1 3 0 0 0 4
18
Preservice science teachers' belief system about teaching a sociosientific issue
Journal of Science Education
0 0 0 4 0 0 0 0 4
19
Kavram Çarkı Diyagramı Kullanılarak 8 Sınıf Öğrencilerinin Hücre Bölünmesi Ünitesindeki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi
Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
0 0 0 3 1 0 0 0 4
20
A Study On Developing A Behaviour Scale Towards Sustainable Environmental Education
Journal of Baltic Science Education (JBSE)
0 0 0 2 2 0 0 0 4
21
Okul öncesi öğretmenlerinin fen etkinliklerine ilişkin yeterlilikleri ve bu yeterliliklerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi (Kırşehir ili örneği)
The Journal of Academic Social Science Studies
0 0 0 2 2 0 0 0 4
22
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının İletişim Becerilerine İlişkin Algılarının Belirlenmesinde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
0 0 0 2 1 0 0 0 3
23
Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Elementlerin İsimlerinin Doğrudan Öğretim Yöntemi Kullanılarak Öğretimi
Researcher:Social Science Studies
0 0 0 3 0 0 0 0 3
24
The Science Technology Society STS Course Attitude Scale
International Journal of Environmental and Science Education (IJESE)
0 0 0 2 1 0 0 0 3
25
8 Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Uygulanan Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi
The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)
0 0 0 0 2 1 0 0 3
26
Turkish adaptation of the scale of “student perceptions of teachers’ knowledge (SPOTK)” and examining in the aspect of some variables
Journal of Educational Sciences Research
0 0 0 2 0 0 0 0 2
27
İlköğretim Öğrencilerinin Fen Teknoloji Toplum Çevre FTTÇ İlişkisini Algılama Düzeylerinin Tespiti Kırşehir İli Örneği
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 2 0 0 0 2
28
Prospective Elementary Science Teachers GDO Awareness
Sakarya University Journal of Education
0 0 0 1 1 0 0 0 2
29
The Impact of Field Trips on Attitudes andBehaviours Related to Sustainable Environmental Education
World Applied Sciences Journal
0 0 0 2 0 0 0 0 2
30
The Problems That Science And Technology Teachers Face in Science Laboratory Sample of Kırsehir
Balkan Physics Letters (BPL),
0 0 0 1 0 0 0 0 1
31
Application of “The Nature ofScience” Box Event Examples to Middle School 7th Grade Students
International Journal of Evaluation and Research in Education
0 0 0 1 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2019 22
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2011 - 2014 6
Mustafa Aydoğdu
Gazi Üniversitesi
2006 - 2018 5
Ali Akkuş
-
2018 - 2019 5
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2019 4
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2012 - 2017 4
Erkan Akyürek
-
2012 - 2018 4
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2013 - 2014 3
Barış Eroğlu
Aksaray Üniversitesi
2009 - 2014 3
Hasret Nuhoğlu
Maltepe Üniversitesi
2007 - 2011 3
Nevin Karakurt
-
2019 3
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2013 - 2014 2
Ahmet Kılınç
Uludağ Üniversitesi
2013 - 2014 2
Murat Demirbaş
Kırıkkale Üniversitesi
2013 2
Demet Şener Çanlı
-
2018 - 2019 2
Gürsoy Meriç
-
2009 2
Mehmet Karahan
-
2019 2
Yeşim Taktak Ateş
-
2017 2
Yeşim Taktat Ateş
-
2017 - 2019 2
Ahi Evran Üniversitesi
2012 1
Ahi Evran Üniversitesi
2013 1
Önder Şensoy
Gazi Üniversitesi
2009 1
Elvan İnce Aka
Gazi Üniversitesi
2009 1
Hatice Mertoğlu
Marmara Üniversitesi
2013 1
Muhammet Uşak
-
2013 1
Halil İbrahim Yıldırım
Gazi Üniversitesi
2009 1
Fatime Balkan Kıyıcı
Sakarya Üniversitesi
2009 1
Suat Yapalak
Trakya Üniversitesi
2009 1
Kasım Yıldırım
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2014 1
Mehmet Fatih Taşar
Gazi Üniversitesi
2012 1
Arzu Sönmez Eryaşar
-
2014 1
Erkan Akyürek
-
2013 1
Erhan Ekici
Pamukkale Üniversitesi
2009 1
Volkan Göksu
Kafkas Üniversitesi
2009 1
Ezgi Güven Yıldırım
Gazi Üniversitesi
2009 1
Fatma Taşkın Ekici
Pamukkale Üniversitesi
2009 1
Mahmut Selvi
Gazi Üniversitesi
2009 1
Ahmet Urtekin
-
2013 1
Aslı Akman Yozgat
-
2018 1
Büşra İşeri
-
2014 1
Davut Soysal
-
2012 1
Demet Şanlı
-
2018 1
Esra Macaroğlu Akgül
-
2012 1
Fatma Turan
-
2012 1
Hasan Celal Akgül
-
2013 1
İlknur Demir
-
2018 1
İpek Gürel
-
2019 1
Mehmet Karakuş
-
2013 1
Merve Yüksel
-
2017 1
Rıdvan Buyukbilen
-
2017 1
Tuğçe Karakaş
-
2017 1
Ülkü Ozansoy
-
2005 1
Volkan Hasan Kaya
-
2013 1
Zarnıshan Huseynova
-
2023 1
Zübeyir Emli
-
2017 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9072
YÖKSİS Bilim Alanı Fen Bilgisi Eğitimi 408
Anahtar Kelimeler Fen Bilgisi Eğitimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 40 100 80 160 15 0 0 10 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 462 . 448 . 462 . 382 . 513 . - - 582 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - 309 . 255 . 270 . 182 . 313 . - - 365 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 98 . 54 . 69 . 38 . 87 . - - 115 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - 78 . 47 . 59 . 29 . 72 . - - 96 . -
Toplam Yayın 0 1 10 7 12 1 0 0 1 0
Toplam Makale 0 0 4 3 4 1 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 6 4 8 0 0 0 1 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 3 3 4 1 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 6 4 8 0 0 0 1 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri