img

Prof. Dr. Mustafa TÜRKYILMAZ

  • Eğitim Fakültesi
  • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
  • Türkçe Eğitimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
55
Atıf
259
h-index
8
Proje
11
WoS
Yayın
3
Atıf
12
h-index
0
Google Scholor
Yayın
54
Atıf
743
h-index
13
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi (Dr), 2008, 2012
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi (Yl) (Tezli), 2005, 2007
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Pr., 1998, 2002
Araştırma Alanları
Türkçe Eğitimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi (Dr), 2008, 2012
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi (Yl) (Tezli), 2005, 2007
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Pr., 1998, 2002
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 78, 2018
İngilizce, YDS, 72, Güz, 2013
İngilizce, ÜDS, 58, Bahar, 2007
Kayıt Yok
[UAK] Eğitim Bilimleri Türkçe Eğitimi Türkçe Eğitimi
2017-, Doçent, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi, Türkiye
2012-, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkiye
2009-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkiye
2015-2016, Dekan Yardımcısı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Gonca Boğa, Yüksek Lisans, Ortaokul öğrencilerinin dikkat becerileri ve anlama becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Kırşehir ili örneği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Beril Adıyaman, Yüksek Lisans, Ortaokul öğrencilerinin okuma motivasyonlarının çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi: Kırşehir ili örneği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Aysun Baran, Yüksek Lisans, Fatih Erdoğan'ın "Sihirli Kitaplar" serisinin duyarlık eğitimi bağlamında incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Özlem Semiz, Yüksek Lisans, Gülten Dayıoğlu'nun romanlarının okunabilirlik açısından incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Behiye Buse Meriç, Yüksek Lisans, Çocuk edebiyatıyla ötekileştirme(me): Bir eylem araştırması, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Emine Şule Dertlioğlu, Yüksek Lisans, Fantastik Çocuk Edebiyatı Ürünlerinin Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Becerisine Etkisi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Ayşegül Sarı, Yüksek Lisans, ŞERMİN YAŞAR'IN ÇOCUK KİTAPLARININ DUYARLIK EĞİTİMİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Şule Han, Yüksek Lisans, Yaratıcı okuma etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin eleştirel düşünme becerisi üzerindeki etkisi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Aysun Akçam, Yüksek Lisans, Ortaokul öğrencilerinin iletişim becerileri ve Türkçe dersine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Şüra Güzelküçük, Yüksek Lisans, 100 temel eser listesinde yer alan masal kitaplarında korku ve şiddet ögeleri, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Ceyda Han, Yüksek Lisans, Miyase Sertbarut'un romanlarının değerler aktarımı bakımından incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Mustafa Armut, Yüksek Lisans, Ortaokul öğrencilerinin akıcı okuma becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yozgat ili örneği), Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilgiler ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
2014-2015, TÜRKÇE ÖĞRETİMİ, Lisans
2014-2015, ANLATMA TEKNİKLERİ-I: KONUŞMA EĞİTİMİ, Lisans
2014-2015, YÜKSEK LİSANS TEZİ, Yüksek Lisans
2014-2015, GENÇLİK EDEBİYATI, Yüksek Lisans
2014-2015, YARATICI OKUMA, Yüksek Lisans
2014-2015, BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Lisans
2014-2015, ÇOCUK EDEBİYATI, Lisans
2014-2015, ANLAMA TEKNİKLERİ VE İLKELERİ-I: OKUMA EĞİTİMİ, Lisans
2013-2014, GENÇLİK EDEBİYATI, Yüksek Lisans
2013-2014, YARATICI OKUMA, Yüksek Lisans
2013-2014, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI, Lisans
2013-2014, ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-II, Lisans
2013-2014, OKUL DENEYİMİ, Lisans
2013-2014, ANLATMA TEKNİKLERİ-I: KONUŞMA EĞİTİMİ, Lisans
2013-2014, ANLAMA TEKNİKLERİ VE İLKELERİ-I: OKUMA EĞİTİMİ, Lisans
2013-2014, ÇOCUK EDEBİYATI, Lisans
2012-2013, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI, Lisans
2012-2013, OKUL DENEYİMİ, Lisans
2012-2013, ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-II, Lisans
2012-2013, TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI, Lisans
2012-2013, ANLATMA TEKNİKLERİ-I: KONUŞMA EĞİTİMİ, Lisans
2012-2013, ÇOCUK EDEBİYATI, Lisans
2012-2013, ANLAMA TEKNİKLERİ VE İLKELERİ-I: OKUMA EĞİTİMİ, Lisans
Kayıt Yok
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK ALGILARI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2019
Ahi Evran Üniversitesi Öğrencilerinin Kırşehir Kent İmajları Üzerine Bir Alan Araştırması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2018
Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Okuma Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Argüman Kurma Becerileri İle Eleştirel Düşünme, Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkilerin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2016
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Argüman Kurma Becerileri İle Eleştirel Düşünme Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkilerin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2016
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN AKICI OKUMA DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2017
Ortaöğretim Öğrencilerinin Akıcı Okuma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından incelenmesi. (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2017
İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN SORUMLULUK EĞİTİMİ STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ VE ETKİNLEŞTİRİLMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2012-2013
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE GENÇLİK ROMANLARININ ETKİSİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2012-2014
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2012-2013
İlköğretim Öğrencilerinin Okuma Becerilerinin İncelenmesiProje Kodu: EGF4001.12.031 (2012) (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2012-2013
Kayıt Yok
Türkyılmaz, M. (2023) "Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Motivasyonlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi", Ahi Evran Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, 9 (3) pp. 971-987 [TR Dizin] DOI     
Türkyılmaz, M. (2021) "Orhan Pamuk’un Romanlarında Eğitim-Öğretim ve Unsurlarının İzleri", International Journal of Languages’ Education and Teaching, 9 (4) pp. 196-218 Link DOI    
Han, C., Türkyılmaz, M. (2020) "Miyase Sertbarut’un Romanlarının Değerler AktarımıBakımından İncelenmesi", Türk Akademik Yayınlar Dergisi, 4 (2) pp. 122-151 Link DOI   
Türkyılmaz, M. (2020) "Alegorik Bir Öykü Olarak Küçük Kara Balık Üzerine Değerlendirmeler", IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (0) pp. 51-62 Link DOI     
Akçam, A., Türkyılmaz, M. (2020) "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇEDERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİDEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ", International Journal of Language Academy, 8 (4) pp. 51-67 Link DOI    
Güzelküçük, Ş., Türkyılmaz, M. (2020) "Masal Kitaplarında Yer Alan Korku ve Şiddet Ögeleri", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (3) pp. 859-878 [TR Dizin] Link DOI      
Türkyılmaz, M. (2020) "Türkçe Öğretmen Adaylarının Bilim Algısı", International Journal of Languages’ Education and Teaching, 8 (3) pp. 36-49 Link DOI    
Akçam, A., Türkyılmaz, M. (2019) "Ortaokul Öğrencilerinin İletişim Becerileri Üzerine Bir İnceleme", International Journal of Language Academy, 7 (4) pp. 64-79 Link DOI  
Türkyılmaz, M. (2018) "A Review On Fluent Reading Skills Of Secondary School Students", PEGEM JOURNAL OF EDUCATION AND INSTRUCTION, 8 (1) pp. 91-118 [ESCI] Link DOI       
Armut, M., Türkyılmaz, M. (2018) "Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Becerileri Üzerine Bir İnceleme", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (0) pp. 217-236 [TR Dizin] Link DOI      
Türkyılmaz, M., Armut, M. (2018) "The Middle School Students’ Attitudes towards Turkish Course and Perceptions for Turkish Teachers", European Journal of Educational Research, 7 (4) pp. 913-923 Link DOI    
Demirbaş, Ç.Ö., Türkyılmaz, M., Armut, M. (2017) "Kırşehir Şehir Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (2) pp. 103-118 Link   
Türkyılmaz, M., Armut, M. (2017) "Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Okuma Becerilerinin ÇeşitliDeğişkenler Açısından İncelenmesi", KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 3 (18) pp. 348-375 Link     
Türkyılmaz, M. (2015) "TÜRK ATASÖZLERİNİN ÇOCUK HAKLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ", Zeitschrift für die Welt der Türken, 7 (1) pp. 221-236 Link   
Türkyılmaz, M. (2015) "OKUMA GELİŞİM DOSYASI VE OKUMA BECERİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ HUSUSUNDA BİR İNCELEME", Route Educational and Social Science Journal, 2 (5) pp. 56-56 Link DOI   
Türkyılmaz, M. (2015) "ÖĞRETMENLERİN ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI ALGILARI ÜZERİNE BİR İNCELEME", Journal of Turkish Studies, 10 (0) pp. 917-917 [TR Dizin] Link DOI     
Türkyılmaz, M. (2015) "THE RELATIONSHIP BETWEEN READING ATTITUDE METACOGNITIVE AWARENESS OF READING STRATEGIES PERSONALITY AND SELF REGULATION A STUDY OF MODELING", Education, 136 (1) pp. 11-18    
Türkyılmaz, M. (2015) "FACEBOOK BAĞIMLILIĞI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇELEŞTİRİLMESİ VE FACEBOOK BAĞIMLILIĞININ OKU", The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (0) pp. 265-265 Link DOI    
Türkyılmaz, M. (2015) "ÇOCUK EDEBİYATIYLA ÖTEKİLEŞTİRME ME", Education Sciences, 10 (4) pp. 305-318 Link    
Türkyılmaz, M. (2015) "SOSYAL MEDYA VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ KULLANIMININ ÜST BİLİŞSELOKUMA STRATEJİLERİNİN FARKINDALIK DÜZEYİNE ETKİSİ", Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (18) pp. 135-149 Link    
Türkyılmaz, M., Kuş, Z. (2014) "İLKÖĞRETİM 100 TEMEL ESERDE ÇOCUK HAKLARI", Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (15) pp. 39-63 Link   
Türkyılmaz, M. (2014) "EFFECT OF MASS MEDIA ON ATTITUDE TOWARD READING", Pensee Journal, 76 (5) pp. 295-304 Link    
Türkyılmaz, M., Aydemir, Y. (2014) "ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARINI BELİRLEME ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI", International Journal of Language Academy, 2 (4) pp. 194-194 Link DOI  
Türkyılmaz, M. (2014) "THE IDEAL READER PERCEPTION OF PRE SERVICE TEACHERS", International Journal Of Turkish Literature Culture Education, 3 (3) pp. 148-148 Link DOI     
Türkyılmaz, M. (2013) "THE EFFECT OF THE JUVENILE FICTION ON THE READINGSKILLS OF JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS", Reading Improvement, 50 (3) pp. 135-143 Link    
Türkyılmaz, M. (2012) "BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ", Bilgi Dünyası, 13 (2) pp. 477-493 Link     
TÜRKYILMAZ, M., BAŞARMAK, U. (2011) "ANA DİL ÖĞRETİMİNDE HİPER METİN KULLANIMININ OKUDUĞUNU ANLAMAYA ETKİSİ", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (23) pp. 197-212 [TR Dizin] Link    
Türkyılmaz, M., Can, R., Karadeniz, A. (2010) "ALIMLAMA ESTETİĞİ VE OKUR MERKEZLİ YAKLAŞIMIN ESKİ EDEBİYAT EĞİTİMİNE UYGULANMASI", Selçuk ÜniversitesiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (29) pp. 153-172 Link    
Türkyılmaz, M. (2010) "BİR DERS ARACI OLARAK DİNLEME METİNLERİNİN ANLAMAYA ETKİSİ ESKİCİ METNİ ÖRNEKLEMİNDE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA", Uludağ ÜniversitesiEğitim FakültesiDergisi, 23 (1) pp. 207-220 [TR Dizin] Link     
Kuş, Z., Türkyılmaz, M. (2010) "SOSYAL BİLGİLER VE TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUMA DURUMLARI İLGİ ALIŞKANLIK VE OKUMA STRATEJİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ", Türk Kütüphaneciliği, 24 (1) pp. 11-32 [TR Dizin] Link    
Can, R., Türkyılmaz, M., Karadeniz, A. (2010) "ERGENLİK DÖNEMİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIKLARI", Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (3) pp. 1-21 [TR Dizin] Link    
TÜRKYILMAZ, M., CAN, R., KARADENİZ, A. (2010) "ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİYLE TÜRK EDEBİYATI DERS KİTABINDAKİ METİNLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1) pp. 113-123 [TR Dizin] Link     
TÜRKYILMAZ, M., KUŞ, Z. (2010) "ÖĞRETMENLERİN OKUL KALİTESİNİ ALGILAMALARINDAKİ FARKLILIKLAR", Ahi Evran Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 11 (2) pp. 285-304 [TR Dizin] Link    
Kus, Z., Turkyilmaz, M. (2010) "Reading Statuses of Social Studies and Turkish Language Teacher Candidates (Their Attention, Habits and Levels of Using Reading Strategies)", TURKISH LIBRARIANSHIP, 24 (1) pp. 11-32 [ESCI]  
Türkyılmaz, M. (2008) "DİL VE ANLATIM DERSİNDE BİR ÖLÇME ARACI OLARAK YAZILI SINAVLARIN KULLANIMI KONUSUNDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (3) pp. 1-14 [TR Dizin] Link    
Türkyılmaz, M., Demirbaş, Ç.Ö., Armut, M. (2018) "Ahi Evran Üniversitesi Öğrencilerinin Kırşehir’e İlişkin Niteleme ve Görüşleri", X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. , Nevşehir, Türkiye, (Nisan 2018
Demirbaş, Ç.Ö., Türkyılmaz, M., Armut, M. (2017) "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KIRŞEHİR ALGISI", 6. International Current Debates in Social Sciences , (Aralık 2017
Türkyılmaz, M. (2017) "The investigation about reading fluency skill of secondary school students.", XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences. , (pp. 37), Catanıa, İtalya, (Aralık 2017 
Türkyılmaz, M. (2017) "Hasan Ali Toptaş’ın Kuşlar Yasına Gider Romanının Sosyo-Kültürel Değerler Bakımından İncelenmesi", PROF. DR. M. FUAD KÖPRÜLÜ ANISINA II. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATLARI ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU , (pp. 449-460), Ankara, Türkiye, (Nisan 2017 
Armut, M., Türkyılmaz, M. (2017) "Ortaokul öğrencilerinin okuma becerileri üzerine bir inceleme", IX. INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH , (pp. 378), Ordu, Türkiye, (Mayıs 2017
Armut, M., Türkyılmaz, M. (2017) "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKICI OKUMA BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ", IX. INTERNATIONAL CONGRESS OF EUCATIONAL RESEARCH , (pp. 378), Ordu, Türkiye, (Mayıs 2017
Türkyılmaz, M., Armut, M. (2017) "TÜRKÇE EĞİTİMİ DOÇENTLERİNİN ŞART YAYINLARININ ATIF ALMA DURUMLARI", I. ULUSLARARASI İPEKYOLU AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU , Nevşehir, Türkiye, (Eylül 2017
TÜRKYILMAZ, M., CAN, R., YILDIRIM, K., ATEŞ, S. (2013) "Relations Among Oral Reading Fluency Silent Reading Fluency Retell Fluency and Reading Comprehension", 5th World Conference on Educational Science , Roma, İtalya, (Şubat 2013   
ATEŞ, S., YILDIRIM, K., CAN, R., TÜRKYILMAZ, M. (2013) "Relations Among Contextual Silent Reading Fluency Noncontextual Silent Reading Fluency and Reading Comprehension A Path Analysis of Fifth grade Readers", 5th World Conference on Educational Science , Roma, İtalya, (Şubat 2013  
Türkyılmaz, M. (2013) "Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Becerilerine Gençlik Romanlarının Etkisi", 6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı. , Niğde, Türkiye, (Temmuz 2013 
Türkyılmaz, M. (2012) "Aytül Akal ın Romanlarında Öğretmen", V. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizisi , (pp. 329-334), Eskişehir, Türkiye, (Mayıs 2012 
YILDIRIM, K., ATEŞ, S., CAN, R., TÜRKYILMAZ, M. (2012) "Fluency Skills and Their Relations With Reading Comprehension", 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership , Brüksel, Belçika, (Ekim 2012
CAN, R., TÜRKYILMAZ, M., YILDIRIM, K., ATEŞ, S. (2012) "Context and Isolated Word Reading Fuency of Turkish Students and Their Relations With Reading Comprehension", 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership , Brüksel, Belçika, (Ekim 2012
Türkyılmaz, M. (2011) "Öğretmen Adaylarının Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Algıları Üzerine Nitel Bir Araştırma", III. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu , (pp. 705-713), Ankara, Türkiye, (Ekim 2011  
Türkyılmaz, M. (2010) "Gülsüm Cengiz in Çocuk Kitaplarının İş Birlikli Öğrenme Yöntemiyle Okutulmasının Öğrencilerin Okuma Tutumlarına Etkisi", Çocuk ve Gençlik Yazınında Gülsüm Cengiz Sempozyumu , (pp. 310-317), Eskişehir, Türkiye, (Nisan 2010 
Türkyılmaz, M. (2020) "Gençlik Edebiyatı ve Okuma Kültürü", Ankara/Türkiye : Pegem Akademi   
Demirbaş, Ç.Ö., Türkyılmaz, M., Armut, M. (2018) "BENİM GÖZÜMDEN KIRŞEHİR", Ankara/Türkiye : PEGEM AKADEMİ   
Demirbaş, Ç.Ö., Türkyılmaz, M., Armut, M. (2017) "KIRSEHIR CITY PERCEPTIONS OF UNIVERSITY STUDENTS", Kitap: CURRENT DEBATES INPUBLIC FINANCEPUBLIC ADMINISTRATION ENVIRONMENTAL STUDIES, London/İngiltere : IJOPEC PUBLICATION  
Türkyılmaz, M. (2017) "The Investigation About Reading Fluency SkillOf Secondary School Students", Kitap: Research on Education, Bialystok/Polonya : International Association of Social Science Research  
Türkyılmaz, M. (2015) "Konuşma", Kitap: Dil ve Edebiyat Öğretim Yöntemleri, Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2021, Editör
(Ulusal - Dergi) KEFAD, 2020,
(Ulusal - Dergi) Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016,
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) International Journal Of Eurasia Social Sciences, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Mevlana International Journal of Education, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of Media and Communication Studies, 0
Yönetim Kurulu Üyesi, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2015-
Üye, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Komisyonu, 2015-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
ERGENLİK DÖNEMİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIKLARI
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
2 0 0 24 24 13 2 0 65
2
SOSYAL BİLGİLER VE TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUMA DURUMLARI İLGİ ALIŞKANLIK VE OKUMA STRATEJİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ
Türk Kütüphaneciliği
1 0 0 17 17 4 1 0 40
3
İLKÖĞRETİM 100 TEMEL ESERDE ÇOCUK HAKLARI
Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 2 6 7 1 0 16
4
Relations Among Oral Reading Fluency Silent Reading Fluency Retell Fluency and Reading Comprehension
7 2 0 5 0 1 0 0 15
5
BİR DERS ARACI OLARAK DİNLEME METİNLERİNİN ANLAMAYA ETKİSİ ESKİCİ METNİ ÖRNEKLEMİNDE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA
Uludağ ÜniversitesiEğitim FakültesiDergisi
1 0 0 3 2 9 0 0 15
6
DİL VE ANLATIM DERSİNDE BİR ÖLÇME ARACI OLARAK YAZILI SINAVLARIN KULLANIMI KONUSUNDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 5 1 7 1 0 14
7
FACEBOOK BAĞIMLILIĞI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇELEŞTİRİLMESİ VE FACEBOOK BAĞIMLILIĞININ OKU
The Journal of Academic Social Science Studies
2 0 0 5 1 2 0 0 10
8
BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ
Bilgi Dünyası
1 0 0 6 0 1 1 0 9
9
ÖĞRETMENLERİN OKUL KALİTESİNİ ALGILAMALARINDAKİ FARKLILIKLAR
Ahi Evran Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi
1 0 0 1 2 4 0 0 8
10
TÜRK ATASÖZLERİNİN ÇOCUK HAKLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ
Zeitschrift für die Welt der Türken
0 0 0 1 2 3 0 0 6
11
ÇOCUK EDEBİYATIYLA ÖTEKİLEŞTİRME ME
Education Sciences
0 0 0 2 2 1 1 0 6
12
Öğretmen Adaylarının Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Algıları Üzerine Nitel Bir Araştırma
0 0 0 3 0 1 1 0 5
13
ANA DİL ÖĞRETİMİNDE HİPER METİN KULLANIMININ OKUDUĞUNU ANLAMAYA ETKİSİ
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 3 0 1 0 0 4
14
ÖĞRETMENLERİN ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI ALGILARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Journal of Turkish Studies
0 0 0 2 1 0 1 0 4
15
ALIMLAMA ESTETİĞİ VE OKUR MERKEZLİ YAKLAŞIMIN ESKİ EDEBİYAT EĞİTİMİNE UYGULANMASI
Selçuk ÜniversitesiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 3 0 0 0 4
16
THE RELATIONSHIP BETWEEN READING ATTITUDE METACOGNITIVE AWARENESS OF READING STRATEGIES PERSONALITY AND SELF REGULATION A STUDY OF MODELING
Education
0 0 0 4 0 0 0 0 4
17
Reading Statuses of Social Studies and Turkish Language Teacher Candidates (Their Attention, Habits and Levels of Using Reading Strategies)
TURKISH LIBRARIANSHIP
2 2 0 0 0 0 0 0 4
18
Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Becerileri Üzerine Bir İnceleme
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 2 0 0 0 3
19
Gençlik Edebiyatı ve Okuma Kültürü
0 0 0 0 0 3 0 0 3
20
Masal Kitaplarında Yer Alan Korku ve Şiddet Ögeleri
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 0 2 1 0 0 3
21
EFFECT OF MASS MEDIA ON ATTITUDE TOWARD READING
Pensee Journal
0 0 0 2 0 0 0 0 2
22
Miyase Sertbarut’un Romanlarının Değerler AktarımıBakımından İncelenmesi
Türk Akademik Yayınlar Dergisi
0 0 0 1 1 0 0 0 2
23
Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Okuma Becerilerinin ÇeşitliDeğişkenler Açısından İncelenmesi
KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
0 0 0 2 0 0 0 0 2
24
ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİYLE TÜRK EDEBİYATI DERS KİTABINDAKİ METİNLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 2 0 0 0 2
25
Relations Among Contextual Silent Reading Fluency Noncontextual Silent Reading Fluency and Reading Comprehension A Path Analysis of Fifth grade Readers
1 0 0 1 0 0 0 0 2
26
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARINI BELİRLEME ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
International Journal of Language Academy
0 0 0 2 0 0 0 0 2
27
Kırşehir Şehir Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
28
Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Becerilerine Gençlik Romanlarının Etkisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
29
BENİM GÖZÜMDEN KIRŞEHİR
0 0 0 0 0 1 0 0 1
30
THE EFFECT OF THE JUVENILE FICTION ON THE READINGSKILLS OF JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS
Reading Improvement
0 0 0 1 0 0 0 0 1
31
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇEDERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİDEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
International Journal of Language Academy
0 0 0 0 1 0 0 0 1
32
SOSYAL MEDYA VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ KULLANIMININ ÜST BİLİŞSELOKUMA STRATEJİLERİNİN FARKINDALIK DÜZEYİNE ETKİSİ
Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
33
Ortaokul Öğrencilerinin İletişim Becerileri Üzerine Bir İnceleme
International Journal of Language Academy
0 0 0 1 0 0 0 0 1
34
Alegorik Bir Öykü Olarak Küçük Kara Balık Üzerine Değerlendirmeler
IBAD Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
35
Türkçe Öğretmen Adaylarının Bilim Algısı
International Journal of Languages’ Education and Teaching
0 0 0 1 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2018 11
MUSTAFA TÜRKYILMAZ
-
2010 - 2013 7
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2018 5
REMZİ CAN
-
2010 - 2013 5
KASIM YILDIRIM
-
2012 - 2013 4
SEYİT ATEŞ
-
2012 - 2013 4
Ahi Evran Üniversitesi
2010 2
Ahi Evran Üniversitesi
2010 2
Kastamonu Üniversitesi
2010 - 2014 2
Aysun Akçam
-
2019 - 2020 2
Yaşar Aydemir
Gazi Üniversitesi
2014 1
ABDULKERİM KARADENİZ
-
2010 1
Ceyda Han
-
2020 1
Mustafa Turkyilmaz
-
010 1
Şura Güzelküçük
-
2020 1
UĞUR BAŞARMAK
-
2011 1
Zafer Kus
-
010 1
ZAFER KUŞ
-
2010 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78739
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9115
YÖKSİS Bilim Alanı Türkçe Eğitimi 577
Anahtar Kelimeler Türkçe Eğitimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 150 0 145 155 15 175 15 0 15 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 322 . - 403 . 387 . 527 . 356 . 609 . - 576 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 183 . - 216 . 200 . 316 . 176 . 372 . - 360 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 30 . - 43 . 42 . 118 . 42 . 118 . - 97 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 30 . - 39 . 41 . 114 . 42 . 112 . - 90 . -
Toplam Yayın 8 0 10 5 1 6 1 0 1 0
Toplam Makale 7 0 2 3 1 5 1 0 1 0
Toplam Kitap 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 7 0 0 3 1 4 1 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri