img

Dr. Öğr. Üyesi Merdin DANIŞMAZ

  • Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
  • Makine Mühendisliği
  • Termodinamik ve Isı Tekniği

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
43
Atıf
15
h-index
0
Proje
4
WoS
Yayın
3
Atıf
5
h-index
0
Scopus
Yayın
3
Atıf
5
h-index
1
Google Scholor
Yayın
15
Atıf
12
h-index
0
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Kısa Özgeçmiş

Trabzon'da doğdu. 2004 yılında C.Ü. Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2004-2005 arası aynı bölümde öğrenci asistanı olarak  çalıştı. 2005-2008 arası mühendislik, proje ve taahhüt işleri yaptı. Bir yıllk askerlik hizmetini yedek subay olarak tamamladıktan sonra 2010 yılında yeniden akademisyenliğe geçti. Tokat GOP'de 2 yıl ve KTÜ'de 7 yıl öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2017 yılında KTÜ Makine Mühendisliğinde Doktora prgramını tamamladı. 2019 yılından beri KAEÜ'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 

Alınan Eğitimler
Yüksek Lisans, Türkiye, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği (Yl) (Tezsiz) (Uzaktan Öğretim), 2018, 2019
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği (Dr), 2010, 2017
Yüksek Lisans, Türkiye, Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 2004, 2008
Lisans, Türkiye, Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 2000, 2004
Araştırma Alanları
Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Enerji
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Yüksek Lisans, Türkiye, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği (Yl) (Tezsiz) (Uzaktan Öğretim), 2018, 2019
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği (Dr), 2010, 2017
Yüksek Lisans, Türkiye, Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 2004, 2008
Lisans, Türkiye, Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 2000, 2004
Kayıt Yok
İngilizce, YDS, 82, 2023/1 Yab, 2023
İngilizce, KPDS, 77, Bahar, 2010
İngilizce, ÜDS, 87, Bahar, 2010
Sertifika, TSE ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri Temel Eğitimi, Kırşehir, 02-05-2023, 03-05-2023
Sertifika, TSE ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi, Kırşehir, 04-05-2023, 04-05-2023
Kurs, DOĞALGAZ İÇ TESİSAT YETKİLENDİRME KURSU, MMO-TRABZON, 02-07-2018, 07-07-2018
Sertifika, Tesisat Projesi Hazırlama ve Çizim Eğitimi, Trabzon, Türkiye, 09-12-2016, 17-12-2016
Kurs, TESİSAT PROJESİ HAZIRLAMA VE ÇİZİM EĞİTİMİ, KTÜ - TRABZON, 09-12-2016, 17-12-2016
Kurs, Yangın Söndürme Teknikleri, Yangın Güvenliği ve Kurtarma, KTÜ, Türkiye, 18-06-2015, 18-06-2015
Sertifika, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, TSE TRABZON, Trabzon, 04-05-2015, 05-05-2015
Kurs, Mühendislik ve Teknolojik Bilimlerde Proje Hazırlama Eğitimi, KTÜ, Türkiye, 20-05-2015, 22-05-2015
Kurs, Etkili İletişim Semineri, TRABZON, 17-04-2015, 17-04-2015
Kurs, Dil Kursu, New Delhi, India, Hindistan, 20-06-2011, 20-08-2011
Sertifika, Mekanik Tesisat Uzman Mühendislik Eğitimi, Eskişehir, Türkiye, 02-07-2007, 09-07-2007
[UAK] Mühendislik Makine Mühendisliği Isı Transferi
[UAK] Mühendislik Makine Mühendisliği Akışkanlar Mekaniği
[UAK] Mühendislik Makine Mühendisliği Enerji
2019-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2012-2019, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Arsin Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Bölümü, Türkiye
2010-2012, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Türkiye
2019-, Bölüm Başkan Yardımcısı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2017-2019, Bölüm Başkanı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye
2011-2012, Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye
2010-2012, Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye
Alı Abdulrahman Husseın Salıhı, Yüksek Lisans, Wind energy forecasting methods: A case study of the long short term memory model (LSTM), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Khalıl Hassan Khalıl Khalıl, Yüksek Lisans, Theoretical and experimental investigation to calculate heat gain of multilayered walls by using rts method, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Jamal Bakr Khaleel Khaleel, Yüksek Lisans, Design of an axisymmetric triangular heatsink with radial arrangement and experimental investigation of natural convection heat transfer, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Tuncer Deniz, Yüksek Lisans, Rulmanlarda ısıl işlemin faydalı rulman ömrüne etkisinin kestirimci bakım yöntemiyle incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İleri Teknolojiler Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Layth Thamer Zubaırı Zubaırı, Yüksek Lisans, Design and modeling of dual flow solar air heater in variable absorber plate geometries, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Mesut Demirbilek, Yüksek Lisans, Boru İçi Akışta Isı Transferi İyileştirme Uygulamaları Ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği simülasyonları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Mohammed Flayyıh Hasan Hasan, Yüksek Lisans, Investigation of the effect of nanofluid flow on heat transfer in double pipe heat exchangers, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mühendislik Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Raad Faısal Ajaj Ajaj, Yüksek Lisans, Bozulabilir Gıdaların Taze Depolanması ve Korunması için Ön Soğutma ve Nemlendirme Koşullandırması: Deneysel Çalışma, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Mohammed Oral Hashım Al-Hurmuzı, Yüksek Lisans, Theoretical and experimental investigation of potable water production from atmospheric air with an alternative device design with solar tracking system, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Ersin Gök, Yüksek Lisans, Doğalgaz ana iletim istasyonları için çok yönlü kollektör tasarımı ve analizi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İleri Teknolojiler Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Merdin Danışmaz, Yüksek Lisans, İki eklemli bir robot kolunun dinamik analizinin yapılması, Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2008, (Asıl Danışman)
2023-2024, Endüstriyel İklimlendirme, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2023-2024, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Lisans
2023-2024, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2023-2024, Isı İletimi, Yüksek Lisans
2023-2024, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans
2023-2024, ISI TRANSFERİ, Lisans
2023-2024, AKIŞKANLAR MEKANİĞİ, Lisans
2023-2024, TERMODİNAMİK, Lisans
2022-2023, AKIŞKANLAR MEKANİĞİ, Lisans
2022-2023, DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ, Lisans
2022-2023, TAŞINIM, Yüksek Lisans
2022-2023, AKIŞKANLAR DİNAMİĞİNDE YAZILIM UYGULAMALARI, Yüksek Lisans
2022-2023, ISI TRANSFERİ, Lisans
2022-2023, TERMODİNAMİK, Lisans
2021-2022, Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans
2017-2018, TEKNİK RESİM, Ön Lisans
2015-2016, TEMEL TESİSAT İŞLEMLERİ, Ön Lisans
2015-2016, TESİSAT MESLEK RESMİ, Ön Lisans
Yurtiçi, Türkiye, Kırşehir, Ahi Evran Universitesi, 05-2022, 05-2023
Yurtiçi, Türkiye, Kırşehir, Ahi Evran Universitesi, 05-2020, 05-2021
Atmosfer Havasından İçilebilir Su Üretiminde Adsorberlerin ve Güneş Takip Sisteminin Etkisinin İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2022-2023
Al, AL2O3, SiC ve Fe2O3 Parçacıklı Nano Akışkanların Isı Transfer Özelliklerinin İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2022-2023
Güneş Enerjili Su Isıtma Uygulamalarında Standart Kollektör Malzemesinin Sistemin Toplam Verimine Etkisinin Belirlenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2021-2022
Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemlerinde Verimin Yükseltilmesine Yönelik Radyasyon Debi Basınç Parametrelerine Bağlı Analizler (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2021-2022
Kayıt Yok
Danışmaz, M. (2024) "Investigation of the Effect of Duct Geometry on Drying Air Flow in Conventional Grain Dryers by Porous Media Approach", Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 36 (0) [TR Dizin] DOI   
Ajaj, R.F.A., Danışmaz, M., Zainal, O.A. (2024) "Preservation and storage of fresh foods by pre-cooling", International Journal of Advances in Electrical Engineering, 5 (1) pp. 15-21 DOI   
(2024) "Experimental investigation of RTS method to calculate heat gain on walls and flat roof", Pollack Periodica, 0 (0) Link DOI   
Hasan, M.F., Danışmaz, M., Majel, B.M. (2023) "Thermal performance investigation of double pipe heat exchanger embedded with extended surfaces using nanofluid technique as enhancement", CASE STUDIES IN THERMAL ENGINEERING, 43 (0) pp. 13-13 [SCI Expanded] Link DOI       
Danışmaz, M. (2023) "Investigation of Fluid Flow Through the Ureteral Canal with A Porous Media Approach in the Ureteral Stone Reduction Process", Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 13 (3) pp. 1213-1226 [TR Dizin] Link DOI      
Zubairi, L.T., DANIŞMAZ, M., Yasin, N.J., Al-Shohani, W.A.M. (2023) "Comparative Analysis of Thermal Performance in Dual-Flow Solar Air Heaters Utilizing Diverse Absorber Plates", International Journal of Heat and Technology, 41 (4) pp. 1014-1034 [ESCI] DOI       
Salihi, A.A., Danışmaz, M. (2023) "A Comparative Study on Wind Power Forecasting Models Based on the Use of LSTM", Tuijin Jishu/Journal of Propulsion Technology, 44 (5) pp. 1866-1877 Link DOI    
Alhurmuzi, M.O., DANIŞMAZ, M., Zainal, O.A. (2023) "Investigation of silica gel performance on potable water harvesting from ambient air using a rotatable apparatus with a solar tracking system", Desalination and Water Treatment, 304 (1) pp. 12-24 DOI      
Hasan, M.F., Danışmaz, M., Waheed, F. (2022) "Modern Nanotechnology Application for Generation Highly Efficient Electricity in Save Mode and Much Less Polluting", International Journal of Computational and Experimental Science and Engineering, 8 (1) pp. 1-4 [TR Dizin] Link DOI    
Danışmaz, M., Kır, M.Ş. (2022) "Arduino Controlled Investigation and Thermal Simulation of One-Dimensional Stable Heat Transfer in Multilayer Plane Wall", The European Journal of Research and Development, 2 (2) pp. 521-538 Link DOI     
Günindi, Z.Ö., Kurban, A.O., Danışmaz, M. (2022) "SOĞUTMA FANININ KESTİRİMCİ BAKIM YÖNTEMİ UYGULAMASI İLE TİTREŞİM ANALİZİ VE YAPISAL ESNEKLİK ARIZASININ GİDERİLMESİ", ICONTECH INTERNATIONAL JOURNAL OF SURVEYS, ENGINEERING, TECHNOLOGY, 6 (1) pp. 33-41 Link DOI    
(2022) "Wind Energy Prediction Using Long Short Term Memory (LSTM)", Solid State Technology, 65 (1) pp. 342-358  
Demirtaş, C., Danışmaz, M. (2021) "Experimental investigation of the relationship between the core temperature of hazelnuts and ambient conditions in the drying process", International Journal of Computational and Experimental Science and Engineering, 7 (1) pp. 29-34 [TR Dizin] DOI     
Danışmaz, M., Alhurmuzi, M. (2021) "A Literature Review on Extraction of Potable Water from Atmospheric Air Using Solar Stills: Recent Developments", European Journal of Science and Technology, (32) pp. 991-999 [TR Dizin] Link DOI    
Danışmaz, M., Danışmaz, B. (2017) "Gaz ve Tesisat Teknikerlerinin İstihdam ve Yetkilendirilmesinde Mevcut Durum ve Beklentilerin Değerlendirilmesi", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (0) pp. 155-162 Link DOI   
Demirtaş, C., Danışmaz, M. (2016) "Gazifikasyon Yöntemiyle Sentez Gazı Üretimi ve Gaz Yakma Sistemlerinde Kullanımı", International Journal of Nuclear and Radiation Science and Technology (IJNuRaSaT), 1 (2) pp. 14-19    
Bulut, S., Danışmaz, M. (2014) "İki uzuvlu planar bir manipülatörün gerilme dağılımının ANSYS ile analizi", MakinaTek, (11) Link   
Çiçek, İ., Danışmaz, M. (2024) "Fotovoltaı̇k Termal Panellerde Soğutucu Akışkan Olarak Su Bazlı Al2O3 Nano Akışkan Kullanımının Nümerı̇k İncelenmesı̇", VII. International Halich Congress on Multıdisciplinary Scıentific Research , (pp. 1419-1432), İstanbul, Türkiye, (Şubat 2024
Danışmaz, M., Adalı, F., Kurt, S.C. (2023) "ÇOK GEÇİŞLİ VE ÇAPRAZ AKIŞLI ISI DEĞİŞTİRİCİDE KANAL KESİT GEOMETRİSİNİN DIŞ AKIŞ KOŞULLARINA ETKİSİNİN 2-BOYUTLU NÜMERİK İNCELEMESİ VE SİMÜLASYONU", 2. BİLSEL INTERNATIONAL TRUVA SCIENTIFIC RESEARCHES AND INNOVATION CONGRESS , Çanakkale, Türkiye, (Aralık 2023 
Danışmaz, M., Deniz, T. (2023) "RULMAN HALKALARINDA 100Cr6 ÇELİK MALZEME KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ISIL İŞLEM UYGULAMASI", 4TH INTERNATIONAL BLACK SEA MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS , Rize, Türkiye, (Haziran 2023
Danışmaz, M., İnce, H. (2023) "CAM ELYAF VE POLİYESTER KUMAŞ TAKVİYELİ DUVAR PANELİ ÜRETİMİ VE ISIL YALITIM PERFORMANSININ İNCELENMESİ", 2. BİLSEL INTERNATIONAL TRUVA SCIENTIFIC RESEARCHES AND INNOVATION CONGRESS , Çanakkale, Türkiye, (Aralık 2023 
Danışmaz, M. (2023) "OTOMOBiL FAN DİFÜZÖRÜNÜN ARAÇ İÇİ HAVA AKIŞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ: ALTERNATİF DİFÜZÖR TASARIMI", 4. INTERNATIONAL ANTALYA SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATIVE STUDIES CONGRESS , Antalya, Türkiye, (Haziran 2023 
Danışmaz, M., Demirbilek, M. (2023) "INVESTIGATION OF THE CONTRIBUTION OF CORRUGATED WALL CONDITIONAL AND TROUGH ARRANGEMENT TO HEAT TRANSFER IMPROVEMENT IN SPIRAL PIPE FLOW", 4. INTERNATIONAL ANTALYA SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATIVE STUDIES CONGRESS , Antalya, Türkiye, (Haziran 2023
Danışmaz, M. (2023) "ÜRETER KANAL BOYUNCA BÖBREK TAŞI DÜŞÜRME PROSESİNİN GÖZENEKLİ ORTAM KOŞULLARINDA HESAPLAMALI SONLU ELEMANLAR METODUYLA (HAD) MODELLENMESİ VE ÜRETER BASINÇ DAĞILIMI", 4TH INTERNATIONAL BLACK SEA MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS , Rize, Türkiye, (Haziran 2023
Danışmaz, M. (2023) "THE EFFECT OF WATER AND BORON NANO FLUID AND ELBOW STRUCTURE ON THERMAL PERFORMANCE FOR CONSTANT HEAT FLOW LIMIT CONDITION IN LOW REYNOLD NUMBERS ELBOW PIPE FLOW", ICHEAS 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON HEALTH, ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES , Dubaı, Birleşik Arap Emirlikleri, (Mayıs 2023
Danışmaz, M. (2023) "2D SIMULATION OF AIR RECIRCULATION IN COUNTERFLOW GRAIN DRYERS", ICHEAS 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON HEALTH, ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES , Dubaı, Birleşik Arap Emirlikleri, (Mayıs 2023
Gök, E., Danışmaz, M., Defo, G.N. (2022) "DESIGN OF A NATURAL GAS COMPRESSOR STATION WITH MULTIPLE INPUT AND OUTPUT SUPPLYING GAS AT VARIABLE PRESSURES AND FLOW RATES", KARABAKH III. INTERNATIONAL CONGRESS OF APPLIED SCIENCES , Karabakh, Azerbaycan, (Haziran 2022
Danışmaz, M., Güneş, F. (2021) "EVALUATION OF THE HOT WATER PRODUCTION PERFORMANCE OF DIFFERENT TYPES OF SOLAR COLLECTORS UNDER THE SAME ENVIRONMENTAL CONDITIONS", 23RD CONGRESS ON THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION , (pp. 382-389), Gaziantep, Türkiye, (Aralık 2021
Danışmaz, M., Defo, G.N. (2021) "DESIGN AND ANALYSIS OF A MINI TURBO JET ENGINE; A CASE STUDY", VI. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS – ENGINEERING , Türkiye, (Aralık 2021 
Demirtaş, C., Özcan, A.K., Danışmaz, M. (2017) "Trabzon Koşullarında Güneş Radyasyonu ile Alüminyum Ergitme", 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017) , (pp. 702-711), Bakü, Azerbaycan, (Kasım 2017  
Danışmaz, M., Demirtaş, C. (2017) "Hot Water Production by Using Solar Energy in Heat Substations", 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017) , (pp. 1564-1572), Bakü, Azerbaycan, (Ekim 2017  
Danışmaz, M., Demirtaş, C., Duran, C. (2017) "Pilot Scale Box Filter Design for Gas Cleaning and Cooling Applications", 4th International Conference on Computational and Experimenral Science and Engineering , (pp. 843), Antalya, Türkiye, (Ekim 2017
Demirtaş, C., Danışmaz, M. (2017) "Examination of the Effect of Drying Rate and Ambient Conditions on the Temperature of Hazelnut", 4th International Conference on Computational and Experimenral Science and Engineering , (pp. 833), Antalya, Türkiye, (Ekim 2017
Danışmaz, M., Danışmaz, B. (2017) "Gaz Ve Tesisatı Teknikerlerinin İstihdam Ve Yetkilendirilmesinde Mevcut Durum Ve Beklentilerin Değerlendirilmesi", 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi , (pp. 996-1006), Burdur, Türkiye, (Temmuz 2017
Danışmaz, M. (2017) "Doğalgaz Tesisatı Emniyet Sistemlerinin Değerlendirilmesi ve Önemi", 6th International Vocational Schools Symposium , (pp. 582-588), Sarajevo, Bosna Hersek, (Temmuz 2017
Danışmaz, M. (2017) "Gaz Tüketim Cihazlarındaki Sıcaklık Değişiminin Gaz Tüketimine Etkisinin İncelenmesi: Gaz Sobası ve Ocak Kullanım Deneyi", 6th International Vocational Schools Symposium , (pp. 567-575), Sarajevo, Bosna Hersek, (Temmuz 2017
Danışmaz, M., Danışmaz, B. (2017) "Doğalgaz Teknikerinin Sektördeki Yeri ve Geleceği: Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği", 6th International Vocational Schools Symposium , (pp. 576-581), Sarajevo, Bosna Hersek, (Temmuz 2017
Demirtaş, C., Danışmaz, M. (2016) "Solar energy contribution to synthesis gas production by biomass gasification", IMSEC 2016 , Adana, Türkiye, (Kasım 2016
Danışmaz, M., Demirtaş, C. (2016) "Producer gas production by gasification method with the support of solar energy and use of individual heating and cooking systems", SOLAR TR2016 , İstanbul, Türkiye, (Aralık 2016 
Demirtaş, C., Danışmaz, M. (2016) "Gazifikasyon Yöntemiyle Sentez Gazı Üretimi ve Gaz Yakma Sistemlerinde Kullanımı", ICCESEN 2016 , Antalya, Türkiye, (Aralık 2016
Kayıt Yok
Danışmaz, M., Gök, E. (2023) "Multi-Directonal Natural Gas Compressor Station Application And Planning Of Distribution Line", Kitap: Current Debates on Natural and Engineering Sciences 9, Türkiye : Engin DEVREZ Bilgin Kültür Sanat Yayınları   
Danışmaz, M., Zubairi, L.T. (2022) "Hydrogen Production and Storage Processes", Kitap: Distinguished Research from Different Disciplines (Health, Social, Humanities and Administrative Sciences, Education, Philology, Science, Engineering), Ankara/Türkiye : Duvar Yayınları   
Danışmaz, M., Demirtaş, C. (2018) "Biyoküyle Gazifikasyonu", Kitap: Mühendsilik Alanında Akademik Araştırmalar, Ankara/Türkiye : gecekitaplığı   
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 2024
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of Engineering Research, 2023
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 2023
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) International Journal of Pure and Applied Sciences, 2023
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) International Journal of Thermodynamics, 2022
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2022
Üye, BİLSEL KONGRELERİ, 2024-
Başkan, KAEÜ Enerji Alt Komisyonu, 2023-
Üye, KAEÜ EĞİTİM KOMİSYONU, 2023-
Üye, MMO TRABZON İŞ GÜVENLİĞİ KOMİSYONU, 2017-
Üye, MMO TRABZON EĞİTİM KOMİSYONU, 2017-
Üye, TSE AYNA KOMİTE, 2017-
Üye, MMO TRABZON TESİSAT KOMİSYONU, 2016-
Üye, TMMOB MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI, 2005-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Thermal performance investigation of double pipe heat exchanger embedded with extended surfaces using nanofluid technique as enhancement
CASE STUDIES IN THERMAL ENGINEERING
4 1 0 3 0 0 0 0 8
2
Gazifikasyon Yöntemiyle Sentez Gazı Üretimi ve Gaz Yakma Sistemlerinde Kullanımı
International Journal of Nuclear and Radiation Science and Technology (IJNuRaSaT)
0 0 0 6 0 0 1 0 7
(2024) "TÜBİTAK Bilim Söyleşileri, Konuşmacı" Barbaros Hayrettin Paşa İO, Çanakkale
(2024) "Bilim Ödülü" KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
(2023) "TÜBİTAK Bilim Söyleşileri, Konuşmacı" Kırşehir Ahi Evran Anadolu Lisesi, Kırşehir
(2023) "TÜBİTAK Bilim Söyleşileri, Konuşmacı" Maçka Başar Ortaokulu, Trabzon
(2016) "Biyokütleden sentez gazı üretimi" SOLAR TR 2016
(2015) "ZetaCAD kurs eğiticiliği belgesi" KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(2009) "ÜSTÜN CESARET" K.K.K. 7. ULAŞTIRMA TUGAY KOMUTANLIĞI
(Uluslararası) Oturum Başkanı, FLUID FLOW, 2. BILSEL HARPUT SRC, 03-2024
(Ulusal) Moderatör, Bağımsız Değerlendirici, Vestel Beyaz Eşya, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Proje Ödülleri, 08-2023
(Ulusal) Oturum Başkanı, Bağımsız Değerlendirici, Tat Metal, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Proje Ödülleri, 08-2023
(Ulusal) Panelist, Bağımsız Değerlendirici, Vestel Klima, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Proje Ödülleri, 07-2023
(Uluslararası) Moderatör, ENGINEERING, SOLAR, 4. Int. Antalya Sci. Res. and Inn. Cong., 05-2023
(Uluslararası) Moderatör, ENERGY, engıneerıng, ICHEAS 4th, 04-2023
(Ulusal) Panelist, Proje Değerlendirme, TÜBİTAK MAG, 05-2022
(Uluslararası) Oturum Başkanı, SOLAR ENERGY, ULIBTK-2021, 09-2021
(Uluslararası) Oturum Başkanı, ENERGY, BILMES, 12-2021
(Ulusal) Davetli Konuşmacı, Isıtma, yalıtım ve kombi bakımı, TRT Trabzon Radyosu, 09-2020
(Uluslararası) Oturum Başkanı, ENGINEERING, UMYOS, 05-2017
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Cevdet Demirtaş
Karadeniz Teknik Üniversitesi
2016 - 2021 10
Bahtiyar Danışmaz
-
2017 3
Ersin Gök
-
2022 - 2023 2
Giresse Ngounou Defo
-
2021 - 2022 2
Layth Thamer Zubairi
-
2022 - 2023 2
Mohammed Flayyih Hasan
-
2022 - 2023 2
Omer Adil Zainal
-
2023 - 2024 2
-
2022 1
Semiha Bulut
Cumhuriyet Üniversitesi
2014 1
Celal Duran
Karadeniz Teknik Üniversitesi
2017 1
Ali Abdulrhman Salihi
-
2023 1
Ali Kemal Özcan
-
2017 1
Bassim Mohammed Majel
-
2023 1
Faez Waheed
-
2022 1
Fatih Güneş
-
2021 1
Furkan Adalı
-
2023 1
Halis İnce
-
2023 1
İsa Çiçek
-
2024 1
Mert Şafak Kır
-
2022 1
Mesut Demirbilek
-
2023 1
Mohammed Alhurmuzi
-
2021 1
Mohammed Oral Alhurmuzi
-
2023 1
Nabil J. Yasin
-
2023 1
Raad Faısal Ajaj Ajaj
-
2024 1
Salih Can Kurt
-
2023 1
Tuncer Deniz
-
2023 1
Wisam A. M. Al-Shohani
-
2023 1
Zafer Ömer Günindi
-
2022 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
169.
50853 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
114.
24860 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
51.
3766 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 50853
YÖKSİS Temel Alan Mühendislik Temel Alanı 24860
YÖKSİS Bilim Alanı Makine Mühendisliği 3766
Anahtar Kelimeler Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Enerji
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 40 83 40 0 0 50 100 225 40
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 621 . 629 . 632 . - - 622 . 586 . 426 . 169 .
Sıra (Temel Alan İçinde) - 438 . 449 . 455 . - - 476 . 438 . 308 . 114 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 180 . 191 . 198 . - - 206 . 168 . 96 . 51 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - 72 . 98 . 89 . - - 88 . 68 . 46 . 27 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - 60 . 64 . 70 . - - 66 . 52 . 26 . 21 .
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - 97 . 116 . 110 . - - 104 . 89 . 58 . 31 .
Toplam Yayın 0 4 9 1 0 0 4 5 13 3
Toplam Makale 0 1 1 0 0 0 2 3 4 2
Toplam Kitap 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
Toplam Bildiri 0 3 8 0 0 0 2 1 8 1
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Makale (Uluslararası) 0 1 1 0 0 0 2 3 3 2
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
Bildiri (Uluslararası) 0 3 7 0 0 0 2 1 8 1
Bildiri (Ulusal) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri